wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / bieszczadzki (Czytaj więcej)
 • Bobrowe rozlewiska k.Mucznego,
 • Taras widokowyna bobrowe rozlewiska w Mucznem,
 • Widok na Muczne
 • Kościół pw.św. Huberta w Mucznem
 • Poświęcenie kościoła pw.św. Huberta w Mucznem 2015 r.
 • Widok na muczne 2010r.
 • Dawny ośrodek wypoczynkowy W-3
 • Widok na Muczne
 • Centrum Promocji Leśnictwa
 • Centrum Promocji Leśnictwa
 • Stadnina koni Forta
 • Okolice Dźwiniacza
 • Wolna Grupa Bukowina
 • Swięto chleba - Agroturystyka u Flika
 • Widok na Dźwiniacz
 • Agroturystyka u Flika
 • Agroturystyka u Flika
 • Agroturystyka u Flika
 • Dwustuletnia lipa drobnolistna. - pomnik przyrody
 • Agroturystyka-Pod Ostrym Działem
 • Agroturystyka Stadnina Koni Forta
 • Agroturystyka Stadnina Koni Forta
 • Agroturystyka Stadnina Koni Forta
 • Gospodarstwo Agroturystyczne Chatka Nad Potoczkiem

 


POWIAT BIESZCZADZKI
(województwo podkarpackie)

Powiat bieszczadzki jest najdalej wysuniętym na południe skrawkiem Polski i jest to jeden z najpiękniejszych regionów województwa podkarpackiego. W skład powiatu wchodzą: gmina miejsko-wiejska Ustrzyki Dolne oraz gminy wiejskie Czarna i Lutowiska. Powiat zamieszkuje 22 001 osób, co na obszarze równym 1139 km2 wskazuje na najniższą gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. Korzystna w skali województwa jest struktura wieku, w powiecie nie występuje tak wyraźnie jak w innych regionach kraju zjawisko starzenia się społeczeństwa. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym. W powiecie występuje dodatni przyrost naturalny wynoszący 2,6‰, co przyczynia się do mniejszego wyludnienia tych obszarów. Poziom bezrobocia w powiecie bieszczadzkim należy od lat do najwyższych w województwie podkarpackim i w 2009 r. wyniósł - 24,5%.
Na obszarze powiatu bieszczadzkiego w 2009 r. funkcjonowało 2047 podmioty gospodarcze. Jest to duża ilość biorąc pod uwagę słabe zaludnienie obszaru. Znaczna większość podmiotów gospodarczych należy do sektora prywatnego 95,4%, z tego 82,7% to firmy utworzone przez osoby fizyczne. Świadczy to o dużej przedsiębiorczości mieszkańców. Struktura podmiotów według branż wskazuje na największy udział handlu.
Cały obszar powiatu bieszczadzkiego objęty jest różnymi formami ochrony. Przeszło 20% powierzchni powiatu leży w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, 1,5% powierzchni zajmują rezerwaty. Blisko połowę powierzchni stanowią Parki Krajobrazowe (Doliny Sanu, Gór Słonnych i Pogórza Przemyskiego), a reszta chroniona jest w ramach obszarów chronionego krajobrazu, użytków ekologicznych, czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. Występuje tu 37 pomników przyrody. Atutem powiatu jest przejście graniczne w Krościenku. Turystyka to dziedzina odgrywająca kluczową rolę w powiecie bieszczadzkim, który jest regionem o unikalnych walorach, obejmujących bogactwo przyrody, krajobrazu i zabytków historii. Mimo, że zajmuje najbardziej peryferyjny obszar Polski cieszy się dużą popularnością i jest odwiedzany znacznie liczniej, niżby to wynikało z jego oddalenia i zagospodarowania. Powiat bieszczadzki należy do ścisłej czołówki województwa podkarpackiego pod względem liczby obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania – 29, ilości miejsc noclegowych – 1587 oraz pod względem liczby turystów – 36728 osób. Natomiast wśród turystów zagranicznych popularność regionu jest niewielka, w 2009 r. zaledwie 1195 osób skorzystało z noclegów.
(GUS)

 

GUS Powiat Bieszczadzki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej