wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / łęczycki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Daszyna

Wsie

Adamów, Choina, Daszyna, Drzykozy, Dziadowice, Gąsiorów, Gąsiorówek, Glinki, Goszczynno, Goszczynno-Parcele, Izabelin, Jabłonna, Jacków, Jacków-Parcele, Janice, Jarochów, Jarochów-Parcele, Jarochówek, Kamień, Karkoszki, Karkoszki-Parcele, Koryta, Krężelewice, Lipówka, Łubinek, Łubno, Marysin, Mazew, Mazew-Kolonia, Miroszewice, Nowa Żelazna, Nowy Sławoszew, Ogrodzona, Opiesin, Opiesinek, Osędowice, Osędowice-Parcele, Podjarochówek, Przymusy, Rzędków, Siedlew, Skrzynki, Skrzynki-Parcele, Stara Żelazna, Stary Sławoszew, Toboły, Upale, Upale-Kolonia, Upale-Parcele, Wacławów, Walew, Walew-Kolonia, Walew-Parcele, Walewek, Wilczkowice, Wisiołki, Żabokrzeki, Zagróbki, Zieleniew
Gmina Góra Świętej Małgorzaty

Wsie

Ambrożew, Ambrożew-Parcele, Bachorza, Bogdańczew, Bogdańczew-Parcele, Bryski, Bryski-Kolonia, Chrapków, Czarnopole, Gaj, Głupiejew, Góra Świętej Małgorzaty, Janów, Karsznice, Konstancin, Kosin, Kosiorów, Kozia Noga, Kwiatkówek, Lucjanów, Łętków, Maciejów, Majdany, Marynki, Mętlew, Mętlew-Parcele, Michałowice, Mierczyn, Moraków, Moraków-Kolonia, Nowy Gaj, Orszewice, Orszewice-Kolonia, Piaski, Piekło, Podgórzyce, Podgórzyce-Kolonia, Poprzeczka, Rogulice, Rogulice-Kolonia, Sługi, Stary Gaj, Stawy, Tum, Tum Poduchowny, Witaszewice, Witaszewiczki, Zacisza, Zagaj, Żale
Gmina Grabów

Wsie

Aleksandrówek, Besiekiery, Besiekiery-Kolonia, Biała Góra, Błowice, Borów, Borucice, Bowętów, Brudzeń, Budki, Bugaj, Bujak, Byszew, Byszew-Parcele, Celinów, Chorki, Ciasna, Czajki, Dziadowice, Filipów, Gać, Gać-Parcele, Golbice, Górka, Goszczędza, Goszczędza-Parcele, Grabinka, Grabów, Grabów-Cegielnia, Grabów-Dwór, Huby, Jamy, Janów, Jastrzębia, Jaworów, Kadzidłowa, Kadzidłowa-Adamów, Kadzidłowa-Borki, Kadzidłowa-Brzezinka, Kadzidłowa-Grabinka, Kadzidłowa-Karolewo, Kępina, Kliny, Kobyle, Kontrowers, Kotków, Kotków-Parcele, Kotowice, Koziny, Ksawerów, Ksawerówek, Kurzjama, Leszno, Łyżki, Nagórki, Nowa Sobótka, Nowa Wieś, Nowy Besk, Odechów, Odechówek, Olszewa, Osiny, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Piaski, Pieczew, Pieczew Poduchowny, Piotrkówek, Pociecha, Pokrzywnia, Polamy, Potrzasków, Probostwo, Protektorat, Pruchyniec, Pusta Wieś, Radzyń, Rochów, Rochówek, Rybnik, Sławęcin, Sławęcin-Parcele, Smardzew, Smardzew-Osada, Smolągi, Smolice, Smolice-Parcele, Sobótka Poduchowna, Sobótka-Kolonia, Srebrna, Srebrna Wieś, Stanisławki, Stara Sobótka, Stary Besk, Szłapy, Teofilki, Wygorzele, Wymysłów, Zachciałki, Żaczki, Żale, Źrebięta
Gmina Łęczyca

Wsie

Bazylia, Biadawka, Błonie, Błonie Poduchowne, Borek, Borki, Borki-Parcela, Borów, Bronno, Bronno-Kolonia, Chrząstówek, Dąbie, Dąbie-Kolonia, Dobrogosty, Dudły, Dzierzbiętów Duży, Dzierzbiętów Duży-Kolonia, Dzierzbiętów Mały, Garbalin, Gawronki, Gawrony, Gawrony-Parcela, Helenów, Janków, Kamionka, Karkosy, Karłów, Klasa, Kobylak, Kocirady, Kozuby, Kozuby-Parcela, Krzepocin Drugi, Krzepocin Pierwszy, Leszcze, Leźnica Mała, Liszki, Lubień, Lubień-Parcela, Lubinek, Łęka, Łęka-Kolonia, Mikołajew, Mniszki, Mniszki-Parcela, Obrywka, Ostrówek, Pełczyska, Piachy, Piekacie, Pilichy, Pilichy-Parcela, Prądzew, Prusinowice, Prusinowice-Kolonia, Prusinowice-Parcela, Pruszki, Siedlec, Siedlec-Parcele, Siemszyce, Szarowizna, Topola Katowa, Topola Królewska, Topola Poduchowna, Topola Szlachecka, Trupianka, Wąkczew, Wąkczew-Kolonia, Wąkczew-Parcele, Wichrów, Wichrów-Kolonia, Wilczkowice Dolne, Wilczkowice Górne, Wilczkowice nad Szosą, Wilczkowice Średnie, Wincentów, Wypychów, Zawada, Zawada Górna, Zduny, Zduny-Kolonia, Zduny-Parcele
Gmina Piątek

Wsie

Balków, Bielice, Błonie, Boguszyce, Borowiec, Broników, Czerników, Dunaj, Gadka, Górki Łubnickie, Górki Pęcławskie, Goślub, Goślub-Osada, Janków, Janówek, Janowice, Jasionna, Konarzew, Krzyszkowice, Leżajna, Łęka, Łubnica, Mchowice, Michałówka, Młynów, Mysłówka, Niedziałki, Orądki, Orenice, Pęcławice, Pęcławice-Parcele, Piątek, Piekary, Pokrzywnica, Rogaszyn, Śladków Podleśny, Śladków Rozlazły, Stare Piaski, Sułkowice Drugie, Sułkowice Pierwsze, Sypin, Witów, Włostowice, Włostowice-Parcele, Żabokrzeki
Gmina Świnice Warckie

Wsie

Bałuty, Bielawy, Chęcin, Chorzepin, Chorzepinek, Chwalborzyce, Drozdów, Głogowiec, Góry, Góry Chwalborskie, Grodzisko, Gusin, Hektary, Holendry, Kaznów, Kaznówek, Kosew, Kozanki Podleśne, Kraski, Ładawy, Łyków, Margaska, Miecanki, Miniszew, Odrada, Parski, Piaski, Pieńki, Piotrówka, Podgórze, Podłęże, Polusin, Pustki, Rogów, Rydzyna, Stawiszynek, Stemplew, Strachów, Świnice Warckie, Świnice Warckie-Kolonia, Tołów, Władysławów, Wola Świniecka, Wola-Olesin, Wyganów, Wylazłów, Zagórze, Zbylczyce, Zięciówek, Zimne
Gmina Witonia

Wsie

Anusin, Biedaszków, Budki, Dołek, Gajew, Gledzianów, Gledzianówek, Gołocice, Górka, Gozdków, Józefów, Józinki, Karabinka, Kostusin, Krokorczyce, Kuchary, Michały, Nędzerzew, Olesice, Oraczew, Piaski, Praga, Przyłogi, Romartów, Rudniki, Rybitwy, Symonia, Szamów, Uwielinek, Uwielinek-Folwark, Wargawa, Wargawka Młoda, Wargawka Stara, Węglewice, Węglewice-Kolonia, Witonia
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Wizualizacja planowanej rekonstrukcji grodu
 • Wizualizacja planowanej rekonstrukcji grodu
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Prace archeologiczne prowadzona w grodzisku
 • Grodzisko w Tumie pod Łączycą
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Skansen "Zagrody Chłopskiej Wsi Łęczyckiej"
 • Płaskorzeźby zdobiące kościół
 • Wnętrze Archikolegiaty w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Archikolegiata w Tumie
 • Skansen
 • Kościół Św. Mikołaja zbudowany w 1761 r
 • Archikolegiata w Tumie

 Herb

POWIAT ŁĘCZYCKI
(województwo łódzkie)


Powiat Łęczycki obejmuje 8 gmin o łącznej powierzchni 773 km2
(4,2% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Łęczyca)
i 282 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 52,4 tys., tj. 2,1% ludności województwa; w mieście mieszka 15,2 tys. osób (29,0%), a na obszarach wiejskich 37,2 tys. (71,0%). W wyniku ubytku naturalnego i ubytku migracyjnego liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 5,2%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,4% do 19,2%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 18,5% do 19,1%.
Użytki rolne zajmują 88,9% powierzchni powiatu, tereny zurbanizowane
i zabudowane 3,0%, a pod wodami 0,5%. Wskaźnik lesistości należy najniższych wśród powiatów województwa i wynosi 5,5%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmują 13,9% powierzchni powiatu.
Dzięki wysokiej jakości glebom w powiecie rozwija się rolnictwo,
a preferowanymi formami upraw są warzywnictwo i sadownictwo oraz uprawy pszenno-buraczane.
Powiat łęczycki znany jest również ze swoich zabytków, m.in. zamku
w Łęczycy czy też archikolegiaty w Tumie.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 59,9% (gm. Góra
św. Małgorzaty) do 98,4% (miasto Łęczyca), a korzystających z kanalizacji od 1,8% (gm. Witonia) do 91,4 % (miasto Łęczyca).
Na terenie powiatu ma siedzibę 3,6 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 678 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 78,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (36,8%) oraz obsługą nieruchomości i firm (11,2%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 62,6% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 11,8%, a w usługach 25,6%. Stopa bezrobocia wynosiła 12,2%
(w 2009 r.) i była wyższa o 0,6 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 755 zł (2008 r.) i są wyższe o 30 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 7 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Łęczycki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki