wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Buczek

Wsie

Bachorzyn, Bachorzyn-Kolonia, Brodnia Dolna, Brodnia Górna, Buczek, Buczek-Janus, Buczek-Kostków, Buczek-Lgów, Buczek-Parcela, Buczek-Pieńki, Buczek-Szadek, Buczek-Wygwizdów, Cholerna Górka, Czarny Las, Czarny Las-Kolonia, Czestków A, Czestków B, Czestków F, Czestków-Folwark, Czestków-Osiedle, Dąbrowa, Dąbrówka, Folwark, Gasparów, Górka, Grabowiec, Grzeszyn, Gucin, Józefatów, Karczmy, Kowalew, Kowalew-Kolonia, Krochmalnia, Krzewina, Luciejów, Luciejów Środkowy, Malenia, Moczylno, Nalesie, Nowa Wola, Petronelów, Piaskowice, Podjamborek, Sowińce, Stary Bachorzyn, Stary Dwór, Strupiny, Sycanów, Wilkowyja, Wola Bachorska, Wola Buczkowska, Wola Buczkowska-Kolonia, Zagumnie
Gmina Łask

Wsie

Aleksandrówek, Anielin, Bałucz, Borszewice Cmentarne, Borszewice Kolejowe, Borszewice Kościelne, Budy Stryjewskie, Gorczyn, Górki, Grabina, Jabłonki, Karszew, Kliny, Kolonia Bałucz, Kolonia Bilew, Kopyść, Krzucz, Łętków, Łopatki, Łopatki-Cegielnia, Mauryca, Mikołajówek, Młynisko, Okup Mały, Okup Wielki, Orchów, Orchów-Wesółka, Osiny, Ostrów, Ostrów-Osiedle, Ostrówek, Piaski, Podłaszcze, Posada, Ptasica, Rembów, Remiszew, Rokitnica, Sięganów, Stryje Księże, Stryje Paskowe, Szadek, Szatyń, Teodory, Teodory-Osiedle, Tumidaj, Ulejów, Wiewiórczyn, Wincentów, Wola Bałucka, Wola Łaska, Wola Stryjewska, Wronowice, Wrzeszczewice, Wrzeszczewice Nowe, Wrzeszczewice-Skrejnia, Wrzeszczewice-Tomaszew, Wrzeszczewiczki, Wydrzyn, Żdżary, Zielęcice, Zielęcice-Parcela
Gmina Sędziejowice

Wsie

Bieńkowszczyzna, Bilew, Brody, Brzeski, Bugaj, Dobra, Emilianów, Grabia, Grabia Druga, Grabia Pierwsza, Grabia Trzecia, Grabica, Grabno, Kamostek, Kąty, Korczyska, Koziarnia, Kresy, Krzewina, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Natalin, Niecenia, Nowe Kozuby, Osiny, Osiny-Kolonia, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Salomea, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia, Siedlce, Sobiepany, Stare Kozuby, Strugi, Stypuły, Trzciniec, Wola Marzeńska, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Wrzesiny-Kolonia, Żagliny, Żagliny Duże, Żagliny Małe, Zamość
Gmina Widawa

Wsie

Antoniówka, Babina, Bród Brzykowski, Bród Widawski, Brzyków, Brzyków Poduchowny, Brzyków-Kolonia, Bugaj, Charlawa, Chociw, Chociw Łaski, Chociw-Kolonia, Chrusty, Chrusty-Kolonia, Chrząstawa, Dąbrowa Widawska, Dębina, Folwark, Górki Grabińskie, Górki Grabińskie-Kolonia, Goryń, Grabówie, Grabowie-Kolonia, Izydorów, Józefów, Józefów Widawski, Józiuchna, Kąty, Kępina, Klęcz, Kocina, Kocinka, Kolonia Zawady, Korzeń, Kurówek Grabowski, Kurówek Ochelski, Kuziówek, Las Zawadzki, Ligota, Lucjanów, Łazów, Morgi, Ochle, Ochle-Kolonia, Osieczno, Osieczno-Kolonia, Patoka, Patoki, Piaski, Podgórze, Podgórze-Folwark, Przyborów, Racza, Raczynów, Restarzew Cmentarny, Restarzew Poduchowny, Restarzew Środkowy, Rogóźno, Ruda, Ruda-Młynek, Ruda-Pająk, Sarnów, Sewerynów, Siemiechów, Siemiechów-Kolonia, Stefanowice, Studzianki, Świerczów, Widawa, Wielka Wieś A, Wielka Wieś B, Wincentów, Witoldów, Wola Kleszczowa, Woźniarka, Wrzosy, Żabia Kolonia, Żabieniec, Zabłocie, Zabłocie-Kolonia, Zawady, Zborów
Gmina Wodzierady

Wsie

Adolfów, Alfonsów, Apolonia, Babiniec, Chorzeszów, Czarnysz, Dobków, Dobruchów, Edmundów, Elodia, Górna, Hipolitów, Jakubów, Jesionna, Józefów, Julianów, Kazimierz, Kiki, Kresy, Kwiatkowice, Kwiatkowice Poduchowne, Kwiatkowice-Kolonia, Kwiatkowice-Las, Leśnica, Ludowinka, Magdalenów, Magnusy, Marianów, Mauryców, Mikołajewice, Nowy Świat, Pelagia, Piorunów, Piorunów-Kolonia, Piorunówek, Podrzeczna, Przyrownica, Stanisławów, Szkolna, Teodorów, Wandzin, Włodzimierz, Włodzimierzyk, Wodzierady, Wola Czarnyska, Wrząsawa, Zalesie

 Herb

POWIAT ŁASKI
(województwo łódzkie)


Powiat Łaski obejmuje 5 gmin o łącznej powierzchni 618 km2
(3,4% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzy 1 miasto (Łask)
i 185 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 50,8 tys., tj. 2,0% ludności województwa; w mieście mieszka 18,5 tys. osób (36,5%), a na obszarach wiejskich 32,3 tys. (63,5%). W wyniku ubytku naturalnego i ubytku migracyjnego liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 1,8%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 22,8% do 19,1%,a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,4% do 17,4%.
Użytki rolne stanowią 70,8% powierzchni, tereny zurbanizowane
i zabudowane 4,5%, a pod wodami 0,4%. Wskaźnik lesistości jest niewiele wyższy od średniej wojewódzkiej i wynosi 21,2%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione zajmują 41,0% powierzchni powiatu. W powiecie znajduje się Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki oraz dwa rezerwaty leśne i jeden rezerwat florystyczny. Walory przyrodnicze sprzyjają rozwojowi funkcji rekreacyjno-turystycznej, a dodatkową atrakcję dla odwiedzających powiat stanowią zachowane zabytkowe dwory szlacheckie i ziemiańskie oraz zabytkowe budowle sakralne.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosi od 65,3% (gm. Widawa)
do 87,4% (gm. Łask), a korzystających z kanalizacji od 17,0% (gm. Widawa)
do 53,6% (gm. Łask); gm. Wodzierady nie jest skanalizowana. Tylko jedna gmina korzystała z sieci gazowej (gm. Łask - 0,1%).
Na terenie powiatu ma siedzibę 4,2 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, tj. 832 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 82,7% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
a 93,7% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawami (33,6%) oraz przetwórstwem przemysłowym (14,5%).
W 2008 r. w rolnictwie pracowało 40,0% ogółu pracujących, w przemyśle
i budownictwie 29,1%, a w usługach 30,9%. Stopa bezrobocia wynosiła 14,5%
(w 2009 r.) i była wyższa o 2,9 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 663 zł
(w 2008 r.) i są niższe o 62 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 14 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Łaski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki