wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / łańcucki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Białobrzegi

Wsie

Białobrzegi, Budy Łańcuckie, Bycze Jajo, Dębina, Dyszlówka, Góra, Hacklówka, Jawornik, Kmiecie, Komorno, Korniaktów Północny, Korniaktów Południowy, Księże, Miasto, Mikulice, Pasieka, Podemłynie, Podkościele, Podlesie, Podłącze, Poręby, Sachary, Skotnik, Szpacówka, Wątocze, Węgry, Wola Dalsza, Wola Mała, Zadworze, Zakarczmie, Zakasprówka, Zakrzacze, Zarzecze, Zmysłówka
Gmina Czarna

Wsie

Budy, Chodakówka, Cierpisz, Czarna, Dąbrówki, Dół, Gajówka, Górka, Hulanka, Jawornik, Kępówka, Kmiecie, Kolonia, Kołki, Kopiec, Koziców, Krzemienica, Malta, Medynia Głogowska, Medynia Łańcucka, Nizioły, Pastwiska, Piława, Podarenda, Podbórz, Podczekaj, Podlas, Podlesie, Podwoda, Pogwizdów, Rejmanówka, Skotnik pod Wolą, Sośnina, Suchary, Wola Mała, Zadwór, Zakościół, Zalas, Zalesie, Zarzecze, Zawodzie, Zegartówki, Zofiówka
Gmina Łańcut

Wsie

Albigowa, Bąkówka, Barania Góra, Barany, Bolisz, Buczyna, Budy, Budy Wysockie, Bujdak, Cesin, Chyrów, Cierpisz, Cierpisz Dolny, Cierpisz Górny, Czekaj, Dół, Doły, Dwór, Dział, Działy Wschodnie, Działy Zachodnie, Folwark, Głuchów, Głuszkówka, Góra, Granica, Granice, Handzlówka, Honie, Kamionka, Kawałki, Kielanówka, Klin, Kosina, Kosina Dolna, Kosina Górna, Kraczkowa, Kraczkowa Dolna, Kraczkowa Górna, Lisówka, Łozy, Malawa, Małodobra, Maziarnia, Nawsie, Okop, Pańska Ulica, Podgrabina, Rogóżno, Rogóżno Dolne, Rogóżno Górne, Skotnik, Ślebodówka, Sonina, Świński Ogon, Tkacze, Tłoki, Wysoka, Za Koleją, Zablesze, Zagrody, Zagumnie
Gmina Markowa

Wsie

Cierpisz, Fleszarówka, Folwarczne, Górki, Górna Karczma, Górnica, Husów, Kazimierz, Krzyżówka, Markowa, Nizina, Podlas, Podstrasznik, Przemyśl, Średnia Karczma, Tarnawka, Tarnawka Dolna, Tarnawka Górna, Ulica, Zagumnie, Zdrój
Gmina Rakszawa

Wsie

Basakówka, Bieleckówka, Dymarka, Julin, Kąty Rakszawskie, Kąty Wydrzańskie, Kościelne, Nowe Pola, Pod Brzózą, Podgrabina, Potok, Potoki, Rąbany Gościniec, Rakszawa, Środek, Strachocin, Węgliska, Wołochy, Wydrze
Gmina Żołynia

Wsie

Bikówka, Brzóza Stadnicka, Dół, Gajówka, Góra, Grabnik, Jagielnie, Kmiecie, Kopanie Zmysłowskie, Kopanie Żołyńskie, Krzaki, Miasto, Poddąbrówki, Podgóry, Podkudłacz, Raki, Skotnik, Smolarzyny, Zagóra, Zakącie, Żołynia, Żołynia Dolna, Żołynia Górna
 • Warta honorowa pod pomnikiem Ulmów
 • Uroczysty przemarsz pod pomnik
 • Dzień patrona szkoły
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Markowianie
 • Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Markowianie
 • Kościół parafialny p.w. Św. Doroty z 1910 roku.
 • Studia z żurawiem i stodoła
 • Markowa - kościół parafialny p.w. Św. Doroty z 1910 roku.
 • Uroczystości otwarcia Muzeum
 • Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia Muzeum
 • Uroczystość otwarcia Muzeum
 • Urządzanie ekspozycji w Muzeum
 • Budynek Muzeum Polaków Ratujących Żydów
 • Budynek Muzeum Polaków Ratujących Żydów
 • Płk Leopold Lis-Kula
 • Płk Leopold Lis-Kula
 • Obelisk z tablicą pamiątkową
 • Tablica Pamiątkowa
 • Obraz i relikwie błogosła
 • Mapa wsi
 • Zespół Szkół
 • Urząd pocztowy
 • Ośrodek zdrowia
 • Kościół pw. św. Sebastiana


POWIAT ŁAŃCUCKI
(województwo podkarpackie)


Powiat łańcucki leży w centralnej części województwa podkarpackiego. Położony jest na skraju Pogórza Karpackiego i Niziny Sandomierskiej. Stolicą powiatu jest miasto Łańcut, siedziba władz powiatowych, gminnych i miejskich. Powiat liczy 7 gmin, zajmuje obszar 452 km2 i zamieszkuje go 78,4 tys. ludności. Gęstość zaludnienia wynosi 173 osoby na 1 km2 i jest najwyższa wśród powiatów ziemskich. Powiat cechuje się dużym przyrostem naturalnym wynoszącym 261 osób (3,3 osoby na 1 tys. ludności) oraz dodatnim saldem migracji.
Powiat posiada dogodne warunki rozwoju gospodarczego, leży przy międzynarodowej drodze tranzytowej łączącej Niemcy z Ukrainą oraz magistrali kolejowej Kraków-Przemyśl. Jest to powiat rolniczo-przemysłowy. Zdecydowaną większość obszaru stanowią użytki rolne, które zajmują ponad 72% powierzchni powiatu. Przeważają gospodarstwa małe, w których trudno prowadzić opłacalną produkcję rolną. Lasy zajmują tylko 20,6% powierzchni powiatu i jest to najniższa lesistość w całym województwie. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 5018 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej zarejestrowanych jednostek działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,8%). Działalność przemysłową prowadzi 12,7% podmiotów, budowlaną 11,5% a transport i gospodarkę magazynową 8,7%. Dość dobrze rozwinięty przemysł, rozlokowany w mieście Łańcucie i w bezpośrednim jego sąsiedztwie, cechuje się niedużą szkodliwością dla środowiska. Działające tutaj firmy zajmują się głównie produkcją wyrobów z metali oraz artykułów spożywczych. Przychody z działalności przemysłowej w sektorze przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 zatrudnionego wyniosły 183350 zł, a na 1 mieszkańca 8290 zł. Pod względem emisji zanieczyszczeń powiat plasuje się w pierwszej piątce pośród wszystkich powiatów województwa.
Powiat łańcucki znajduje się w czołówce województwa pod względem rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, z oczyszczalni ścieków korzysta przeszło 70% mieszkańców. Dużym atutem powiatu jest jego malownicze położenie, gdzie kultura i przyroda przenikają się wzajemnie. W tym rejonie istnieje możliwość rozwoju różnych form turystyki. Na terenie powiatu działa 10 obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 32,2 tys. noclegów; stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 30,2%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Łańcucki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej