wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Budynek dawnej szkoły podstawowej, nieczynnej od 2006 r.
 • Swietlica wiejska
 • Kotliska, widok na dawny kościół ewangelicki
 • Kotliska, w głębi wieża dawnego kościoła ewangelickiego
 • Kotliska, w głębi kościół
 • Kotliska, widok z wieży kościoła
 • Widok z wieży kościoła pw. św. Mikołaja
 • Kotliska, widok z wieży kościoła
 • Kotliska, odrestaurowana chata szachulcowa
 • Stary cmentarz ewangelicki w Kotliskach.
 • Widok z wieży kościoła
 • Szachulcowa chata łużycka
 • Kotliska na starych widokówkach
 • Kotliska na starych widokówkach
 • Pomnik Poległych w wojnach 1866-1870 i 1871
 • Fragment zachowanej przy kościele płyty epitafium
 • Zachowana przy kościele płyta epitafium
 • Kościół pw.św.Mikołaja
 • Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Śnieżnej
 • Zabytkowy dom szachulcowy
 • Pensjonat Gerus
 • Szkoła podstawowa w Pławnej
 • Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych
 • Muzeum Przesiedleńców i Wypędzonych

Powiat Lwówecki

POWIAT LWÓWECKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat lwówecki położony w północno – zachodniej części województwa, zajmuje powierzchnię 709,7 km2, a obejmuje 5 gmin miejsko - wiejskich. Administracyjnie składa się z 5 miast oraz 85 miejscowości wiejskich. Powiat liczy 47,2 tys. ludności, w tym 50,9% stanowią mieszkańcy miast. Powiat  charakteryzuje się małą gęstością zaludnienia – na 1 km2  przypada 66 osób (27. lokata wśród powiatów). Jego ludność stanowi 1,6% ludności województwa.
Powiat należy do rejonów województwa o dość dużym poziomie lesistości (33,3% ogólnej powierzchni wobec 29,5% w skali województwa). Obszar prawnie chroniony stanowi 13,1% powierzchni. Sklasyfikowanych jest 46 pomników przyrody. Rozwija się w powiecie sfera turystyczno – rekreacyjna, a także agroturystyka. Funkcjonuje tu 13 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, dysponujących 641 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 47,9 tys. noclegów (13. lokata wśród powiatów w województwie), w tym 11,1 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 26,3%.
Wyposażenie w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w poszczególnych gminach jest bardzo zróżnicowane, generalnie słabe. Atutem powiatu jest położenie na pograniczu z Czechami i blisko granicy z Niemcami. Przez obszar powiatu prowadzą ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa, wojewódzkie, lokalne – powiatowe i gminne. Teren powiatu bogaty jest w eksploatowane złoża bazaltu oraz kruszywa naturalne, jak: piasek, żwir. Na jego terenie znajdują się kopalnie bazaltu, a produkowane przez firmę kruszywo bazaltowe znajduje zastosowanie w budownictwie.
Ważne źródło utrzymania części ludności, szczególnie ludności wiejskiej stanowi sektor rolniczy. Użytki rolne zajmują 60,0% powierzchni, wśród których przeważają grunty orne, zajmując 60,0% powierzchni użytków rolnych, łąki stanowią 18,4%, a pastwiska – 17,9%. Z działalnością sektora rolniczego związanych jest 4,5% podmiotów zarejestrowanych w powiecie.
Na terenie powiatu działa 3,6 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych prowadzących różnorodną działalność. Dominują firmy sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (27,1% podmiotów w powiecie) oraz związane z działalnością przemysłowo – budowlaną (23,2%) i obsługą rynku nieruchomości (9,0%) .
W strukturze powiatu najważniejszą funkcję pełni działalność przemysłowa i budowlana. W tym sektorze pracuje ponad 41% ogółu pracujących w powiecie, z czego ponad 74% w przetwórstwie. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej łączyły się z lokalizacją na jego terenie podstrefy Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim. Obecnie strefa jest w pełni zagospodarowana. Potencjał przedsiębiorczości w powiecie jest bardzo niski - na 10 tys. ludności przypada 757 podmiotów gospodarczych (27. lokata w województwie). Wypracowane dochody własne budżetu powiatu na 1 mieszkańca wynoszą 177 zł, co daje 23. lokatę wśród powiatów w województwie.
Powiat notuje bezrobocie na poziomie 23,1%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 25. miejscu.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lwówecki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »