wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / lubliniecki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Boronów

Wsie

Boronów, Cielec, Dębowa Góra, Doły, Grojec, Hucisko, Sitki, Szklana Huta, Zumpy
Gmina Ciasna

Wsie

Biadacz, Bogdala, Borek, Brzegi, Brzezinkowe, Ciasna, Cisie, Czarne, Dąbrowa, Do Bryłki, Dolna Wieś, Dryndowe, Dzielna, Gajdowe, Gajdy, Gajkowe, Gaszynka, Glinica, Górna Wieś, Grobla, Grucki, Jaśkowe, Jeżowa, Kierocie, Kolonia, Kolonia Dzielna, Kolonia Kościelna, Kołowizna, Kopanina, Kowie, Marce, Miętowisko, Minerwa, Molna, Niedźwiedź, Niwki, Nowy Dwór, Nowy Sieraków, Olszynki, Osiedle Małe, Osiedle Wielkie, Panoszów, Patoka, Pilawy, Plewina, Płaszczak, Podole, Przywary, Przywary Leśne, Pustkowie Kmieciowe-Gajdy, Pustkowie Kulikowe, Pustkowie-Kmieć, Pustkowie-Marczyk, Ściegna, Sieraków Śląski, Smuga, Sobkowe, Stasiowe, Szczęsnowizna, Szklarnia, Szyszków, Wędzina, Zapiece, Zborowskie
Gmina Herby

Wsie

Brasowe, Braszczok, Chwostek, Cztery Kopy, Drapacz, Głąby, Hadra, Herby, Kalina, Kierzki, Kolonia Lisów, Lisów, Łebki, Łęg, Mochała, Niwy, Oleksiki, Olszyna, Otrzęsie, Pietrzaki, Piłka, Pustkowie, Tanina, Turza
Gmina Kochanowice

Wsie

Ameryka, Biały Ług, Bizja, Cegielnia, Droniowice, Gajówka Kochcice, Harbułtowice, Jawornica, Kochanowice, Kochcice, Kolonia, Lubecko, Lubockie, Ostrów, Paryż, Pawełki, Siodłaki, Śródlesie, Styczyrze, Swaciok, Szklarnia, Zagrodniki
Gmina Koszęcin

Wsie

Bagno, Brusiek, Bukowiec, Cieszowa, Dolnik, Dubiele, Grabie, Gudlina, Irki, Kolonia Strzebińska, Kopce, Koszęcin, Krywałd, Kurzychowe, Lipowiec, Łazy, Nowy Dwór, Piłka, Podlesie, Potępowe, Prądy, Rusinowice, Rzyce, Sadów, Strzebiń, Wierzbie
Gmina Pawonków

Wsie

Ameryka, Andrzejów, Cegielnia, Dębina, Dolny Dwór, Draliny, Dziewcza Góra, Gajówka Dziewcza Góra, Grabina, Gwoździany, Kanus, Kolonia, Kośmidry, Koszwice, Kuźnica, Leśniczówka, Lipie Śląskie, Lipie-Dwór, Lisowice, Lustrzaniec, Łagiewniki Małe, Łagiewniki Wielkie, Łysa Góra, Maliny, Mały Koniec, Młynki, Napłatki, Nowe, Osiedle Nowe, Pawonków, Pietraszowice, Pietruchowe, Podgroblany, Podleśnia, Ptakowe, Skrzydłowice, Solarnia, Sówkowe, Wilkowe
Gmina Woźniki

Wsie

Babienica, Drogobycza, Huta Karola, Kamienica, Kamieńskie Młyny, Lubsza, Mzyki, Niwy, Okrąglik, Pakuły, Piasek, Psary, Widawa
 • Ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Koszęcin.
 • Ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Koszęcin.
 • Zespół "Śląsk" - 2012 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Widok Koszęcina z wieży widokowej
 • Restauracja
 • Tablica upamiętniająca Walentego Roździeńskiego
 • Fitness i siłownia w plenerze
 • Ośrodek zdrowia
 • Wieża widokowa
 • Główna ulica
 • Brama do parku pałacowego
 • Dom kultury z widoczną kopułą obserwatorium
 • Dom kultury
 • Zespół szkół
 • Wnętrze kościoła Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Wnętrze kościoła pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Wnętrze kościoła pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin

Herb

POWIAT LUBLINIECKI
(województwo śląskie)


   Powiat lubliniecki położony jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w dorzeczach górnej Liswarty i Małej Panwi. Powiat o powierzchni 822,2 km2, w którym mieszka 76,6 tys. mieszkańców, obejmuje 8 gmin. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 93 osoby na 1 km2 i jest jedną z niższych w województwie. W ostatnich latach wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadają 54 osoby w wieku nieprodukcyjnym.
   Na terenie powiatu systematycznie rozbudowywana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Z wodociągów korzysta 83,2% ludności a z kanalizacji 56,2%. Część gmin powiatu posiada sieć gazową (w 2008 r. korzystało z niej 14,6% mieszkańców powiatu). W powiecie działa 12 oczyszczalni komunalnych (obsługujących 64,7% mieszkańców) i 7 przemysłowych.
   Na terenie powiatu na koniec 2009 r. w rejestrze Regon zarejestrowanych było 5,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej (80% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Większość (94%) to małe podmioty, w których pracuje do 9 osób. Największą grupę stanowią jednostki handlowe (27%) i budowlane (15%). Liczba pracujących na terenie powiatu w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników wynosiła na koniec 2009 r. 14,1 tys. osób. Zarejestrowanych było 2,9 tys. bezrobotnych, tj. 5,8% osób w wieku produkcyjnym.
   Piękne i rozległe lasy (zajmujące prawie połowę jego powierzchni), prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych (34% powierzchni powiatu), pomniki przyrody i czyste akweny sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji. Na terenie powiatu funkcjonuje 8 obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono w nich 30724 noclegi. Szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe o długości ponad 200 km dają możliwość aktywnego wypoczynku połączonego ze zwiedzaniem licznych zabytków. Na szczególną uwagę zasługują: szlak architektury drewnianej, zespoły zamkowo-pałacowe w Kochcicach i w Koszęcinie (gdzie ma swoją siedzibę Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”).
(GUS)

 

GUS
Powiat Lubliniecki  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki