wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Widok na Chobienię, rycina z XVIII wieku
 • Zamek w Chobieni stan z 2009 r.
 • Zamek w Chobieni stan z 2009 r.
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Kościół pw. św. ap Piotra i Pawła
 • Kościół pw. św. ap Piotra i Pawła
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny
 • Widok z lpotu ptaka
 • Widok z lpotu ptaka
 • Stara widokówka , port w Chobieni
 • Rynek
 • Plan Chobieni, rycina z XVIII w.
 • Zamek w Chobieni


POWIAT LUBIŃSKI
(województwo dolnośląskie)


Położony jest w północno – zachodniej części województwa. Powiat lubiński, o powierzchni 711,6 km2, obejmuje 4 gminy. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta (Lubin i Ścinawa) oraz 84 miejscowości wiejskie. Powiat liczy 105,2 tys. mieszkańców, w tym 76,4% stanowią mieszkańcy miast. Przez obszar powiatu przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Środowisko przyrodnicze jest zróżnicowane, obok terenów przekształconych przez przemysł istnieją rejony o dużych walorach przyrodniczych. Jedną trzecią obszaru (30,7%) zajmują lasy. Obszary prawnie chronione stanowią 2,1% powierzchni, gęstość zaludnienia wynosi 148 osób na 1 km2.
Do najważniejszych bogactw regionu należą złoża rud miedzi, którym towarzyszą: złoto srebro, platyna. Dominującą na terenie powiatu jest funkcja przemysłowa. Przemysł oparty na wydobyciu, wzbogacaniu i przetwarzaniu rud nadal stanowi podstawę gospodarki powiatu, chociaż stopniowo nabiera znaczenia funkcja handlowo - usługowa. W sektorze  przemysł i budownictwo pracuje 37,2% spośród 25,2 tys. osób pracujących w powiecie. W handlu pracuje 14,9%, a w transporcie i gospodarce magazynowej - 5,6%. Chlubą powiatu jest jedno z największych i najlepszych polskich przedsiębiorstw - KGHM Polska Miedź S.A. To szósty na świecie i największy w Europie producent wysokiej jakości miedzi elektrolitycznej. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej  w powiecie łączą się z lokalizacją na jego terenie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat lubiński zajmuje 1. lokatę (przed polkowickim) pod względem produkcji sprzedanej przemysłu na 1 mieszkańca.
Ogółem wśród 9,6 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie (97,9% w sektorze prywatnym), dominują firmy sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,7% podmiotów powiatu) oraz działające w budownictwie (11,7%) i związane z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (9,6%). Na 10 tys. ludności przypada 909 podmiotów gospodarczych, co świadczy jednak o średnim potencjale przedsiębiorczości (17. lokata wśród powiatów). Powiat lubiński notuje bezrobocie na poziomie 8,1%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 3 miejscu.
Plasuje się na pierwszych miejscach w województwie wśród powiatów jeżeli chodzi o ludność korzystającą z infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, a na 4 w przypadku gazowej. Relatywnie niewielkie jest znaczenie funkcji turystycznej w gospodarce powiatu, chociaż na jego terenie funkcjonują 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, dysponujące 394 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 43,9 tys. noclegów, w tym 2,5 tys. turystom zagranicznym. Miejsca noclegowe wykorzystano w 38,1%.
Ważny jest natomiast sektor rolniczy, szczególnie na terenach wiejskich. Użytki rolne stanowią 57,1% powierzchni powiatu, z czego grunty orne zajmują 78,5% powierzchni. Z działalnością tego sektora związanych jest 2,2% podmiotów gospodarczych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lubiński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »