wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / lubartowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Abramów

Wsie

Abramów, Ciotcza, Dębiny, Glinnik, Izabelmont, Kobusówka, Marcinów, Michałówka, Nagadowszczyzna, Pod Karczunkiem, Pod Wielkolasem, Podlasie, Podwórze, Sosnówka, Stanisławów Mały, Stara Wieś, Wielkie, Wielkolas, Wolica, Zabuże
Gmina Firlej

Wsie

Baran, Borki, Budy, Bykowszczyzna, Czerwonka Mała, Czerwonka Poleśna, Czerwonka-Gozdów, Dziadowiec, Firlej, Gać, Grabina, Huta, Judka, Karolin, Kępa, Klin, Kozia Góra, Krzywda, Kunów, Łukówiec, Majdan Sobolewski, Niwka, Nowy Antonin, Olesin, Ostrów, Podgaje, Podlasie, Pólki, Poprzeczki, Pożarów, Przypisówka, Rawityn, Rybak, Rzym, Serock, Skromowice, Sobolew, Sobolew-Kolonia, Stalownia, Stary Antonin, Sułoszyn, Szerokie, Tartak, Wielkie Pola, Wola Skromowska, Wólka Mieczysławska, Wólka Rozwadowska, Za Wodą, Zagrody Łukowieckie
Gmina Jeziorzany

Wsie

Blizocin, Drewnik, Jeziorzany, Krępa, Krzywda, Marianka, Niwka, Nowiny Przytockie, Przytoczno, Skarbiciesz, Skrawki, Stawik, Stoczek Kocki, Walentynów, Wola Blizocka, Zalesie
Gmina Kamionka

Wsie

Amelin, Biadaczka, Borek, Bratnik, Ciemno, Dąbrówka, Dębczyna, Folwark, Grabowy Las, Justynów, Kamionka, Kąty, Kierzkówka, Kierzkówka-Kolonia, Kokosz, Kolonia Kozłówka, Koszary, Kozłówka, Kruk, Krzywy Dąb, Laski, Łucjanówka, Milin, Nowiny, Nowy Skrobów, Okrągłe, Olszyna, Ostrów, Ożarów, Polny Młyn, Rososz, Rudka Gołębska, Sachalin, Samoklęski, Siedliska, Stanisławów Duży, Stara Wieś, Stare Pole, Starościn, Starościn-Kolonia, Syry, Ujmy, Wielocha, Wólka Krasienińska, Zaolszynie, Zofian
Gmina Kock

Wsie

Annopol, Annówka, Białobrzegi, Białobrzegi-Kolonia, Bliska, Bożniewice, Folwark, Górecka Kolonia, Granice, Lebiedziów, Lipniak, Ług, Mostkowy Dół, Nadstaw, Nowe Białobrzegi, Papiernia, Płudy, Podbielek, Poizdów, Poizdów-Kolonia, Ruska Wieś, Starowieś, Talczyn, Talczyn-Kolonia, Tereba, Wygnanka, Zakalew
Gmina Lubartów

Wsie

Annobór, Annobór-Kolonia, Babiwoda, Baranówka, Brzeziny, Chlewiska, Grąd, Jadwinów, Kopanina, Kukuranty, Lisów, Łucka, Łucka-Kolonia, Majdan Kozłowiecki, Majdanek, Mieczysławka, Nowodwór, Nowodwór-Kolonia, Nowodwór-Piaski, Rokitno, Rudka Kozłowiecka, Skrobów, Skrobów-Kolonia, Stary Tartak, Stróżek, Szczekarków, Trójnia, Trzciniec, Trzecie Pole, Wandzin, Wincentów, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Za Torem, Za Wieprzem, Zabiele
Gmina Michów

Wsie

Aleksandrówka, Anielówka, Bagno, Białki, Budki, Cegielnia, Chudowola, Czarnozie, Czworaki, Elżbiecin, Elżbietów, Gawłówka, Giżyce, Glinki, Gołąb, Gołąb-Kolonia, Grabów, Katarzyn, Kawałki, Klin, Kolonia Giżyce, Kozyra, Krupy, Kruszyna, Lipniak, Mejznerzyn, Meszno, Miastkówek, Michów, Młyniska, Natalin, Nowiny, Osina, Ostrów, Patok, Podekrze, Podgranicze, Podlodówek, Podwólcze, Przeora, Przychody, Rawa, Rudno, Rudzienko, Rudzienko-Kolonia, Stara Wieś, Stasin, Trzciniec, Trzecie Pole, Trzemuśnia, Ujazdówek, Węgielce, Wieluń, Wilchelmówka, Wólka Michowska, Wypnicha, Zabiele, Zagórze, Załącze, Zofianówka
Gmina Niedźwiada

Wsie

Berejów, Brzeźnica Bychawska, Brzeźnica Bychawska-Kolonia, Brzeźnica Książęca, Brzeźnica Książęca-Kolonia, Brzeźnica Leśna, Górka Lubartowska, Klementynów, Niedźwiada, Niedźwiada-Kolonia, Pałecznica, Pałecznica-Kolonia, Podraga, Ruski Las, Tarło, Tarło-Kolonia, Wygnanów, Zabiele
Gmina Ostrów Lubelski

Wsie

Bójki, Borek, Dziadowiec, Dzikie, Jamy, Kamień, Kaznów, Kaznów-Kolonia, Kolechowice, Kolechowice-Folwark, Kolechowice-Kolonia, Końce, Pasy, Pod Lasem, Pod Osówką, Podborek, Przecinka, Rozkopaczew, Rudka Kijańska, Serbia, Stara Wieś, Wólka Stara Kijańska, Wzgórek, Zabołojcze, Zapraga, Żuraw
Gmina Ostrówek

Wsie

Antoniówka, Babczyzna, Cegielnia, Dębica, Dębica-Kolonia, Jeleń, Kamienowola, Leszkowice, Luszawa, Ostrówek, Ostrówek-Kolonia, Tarkawica, Zawada, Żurawiniec, Żurawiniec-Kolonia
Gmina Serniki

Wsie

Bagno, Brzostówka, Brzostówka-Kolonia, Czerniejów, Czerniejów-Kolonia, Dębica, Folwark, Kępina, Las-Baran, Łysa Góra, Marysin, Nowa Wieś, Nowa Wola, Serniki, Serniki-Kolonia, Wola Sernicka, Wola Sernicka-Kolonia, Wólka Zabłocka, Wólka Zawieprzycka, Wygon, Zagrody
Gmina Uścimów

Wsie

Drozdówka, Głębokie, Głębokie-Kolonia, Gościniec, Jedlanka, Kosów, Krasne, Krasne-Kolonia, Krzywe, Maśluchy, Nowa Jedlanka, Nowy Uścimów, Ochoża, Orzechów-Kolonia, Podleśna, Rudka, Rudka Starościańska, Ryczka, Stara Jedlanka, Stary Uścimów, Uścimów-Kolonia
 • Kaznów Kolonia
 • w tle
 • Piskornica
 • Pomnik przyrody
 • Stare dęby
 • Zespół ludowy "Kaznowianki"
 • Plac zabaw nivea
 • Kolorowe boisko
 • Szkoła podstawowa im. Jana Sławińskiego
 • Szkoła podstawowa im. Jana Sławińskiego
 • Cmentarz wojenny
 • Cmentarz wojenny
 • Mogiła
 • Kolonia Kaznów
 • Kaznów Kolonia
 • Krajobraz
 • staw
 • kapliczka
 • Kolonia Kaznów
 • ...


POWIAT LUBARTOWSKI
(województwo lubelskie)


Powiat lubartowski leży na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Zajmuje powierzchnię 1288,75 km2, na której mieszkało blisko 89,9 tys. mieszkańców (dane na koniec 2009 r.) i obejmuje łącznie 13 gmin. Prawie 69% ludności powiatu to mieszkańcy wsi. Gęstość zaludnienia była niższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km2 przypadało 70 osób, zaś w województwie 86. Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmowały 73,8% ogólnej powierzchni, ponadto 19,3% zajmowały grunty leśne, a prawie 1,6% grunty pod wodami. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 25% powierzchni.
Powiat lubartowski ze stopą bezrobocia 14,9%, zajmował 16 pozycję wśród powiatów Lubelszczyzny i mieścił się w przedziale typowych wartości tego wskaźnika. W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu co trzeci działał w sekcji handel i naprawy, dominowały jednostki zatrudniające do 9 osób - 73,8%.
Od 2000 r. powiat lubartowski odnotowuje ujemne saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności również przybierał wielkości ujemne, tylko w roku 2007 był on dodatni i wyniósł 0,4. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności zmniejszyła się o prawie 2%.
O wyjątkowych walorach turystycznych powiatu decyduje ukształtowanie jego powierzchni oraz bogata historia. Obszar powiatu posiada niecodzienne walory turystyczne usytuowane m.in. na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim, wchodzącym w skład Polesia Lubelskiego i w dolinie Wieprza. Uwarunkowania przyrodnicze, a przede wszystkim jeziora skupione w gminach Uścimów, Firlej i Ostrów Lubelski oraz sztuczne zbiorniki wodne, a także obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, predestynują teren do wypełniania funkcji rekreacyjno-turystycznej na rzecz mieszkańców nie tylko tego powiatu. W granicach powiatu znajduje się 20 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co wyróżnia powiat na tle innych w województwie, lokując go na 5 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lubartowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki