wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

śląskie / bieruńsko-lędziński (Czytaj więcej)
 • Powódż, maj 2010
 • Powódż, maj 2010
 • Powódż, maj 2010
 • Powódż, maj 2010
 • Okolice Chełma
 • Sala gimnastyczna gimnazjum
 • Siłownia
 • Kościół
 • Boisko szkoły podstawowej
 • Dom w bluszczach
 • Panorama
 • Wiosenny widok na Chełm
 • Boisko gimnazjum
 • Centrum Chełmu Śląskiego
 • Kościół


POWIAT BIERUŃSKO - LĘDZIŃSKI
(województwo śląskie )


  Powiat bieruńsko-lędziński o powierzchni 158,04 km2, w którym mieszka blisko 56,8 tys. mieszkańców, obejmuje łącznie 5 gmin (miejskie: Bieruń, Imielin i Lędziny oraz wiejskie: Bojszowy i Chełm Śląski). Powiat bieruńsko-lędziński jest najmniejszym pod względem powierzchni i ludności powiatem ziemskim w województwie śląskim. Położenie powiatu w sąsiedztwie miasta wojewódzkiego i rozbudowana sieć komunikacyjna (przez obszar powiatu przebiegają drogi o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz ważne linie kolejowe) determinują strukturę funkcjonalną powiatu.
  Powiat bieruńsko-lędziński znajduje się w najbardziej zurbanizowanym i uprzemysłowionym regionie Polski, dominuje tu przemysł wydobywczy, chemiczny i przetwórczy. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. była jedną z najniższych w województwie i wynosiła 4,5%, niższą stopę bezrobocia odnotowano jedynie w Katowicach. W powiecie bieruńsko-lędzińskim pracowało 19731 osób, z czego w sektorze przemysłowym ponad 73%  ogółu pracujących.
   Od kilku lat systematycznie wzrasta liczba mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego (od 2002 r. wzrost o 2,8%), co spowodowane jest zarówno dodatnim przyrostem naturalnym, jak i dodatnim w ostatnich latach saldem migracji. W 2009 r. oddano do użytkowania 104 mieszkania. Wskaźnik przeciętnej liczby mieszkań na 10 tys. ludności ukształtował się na poziomie niższym niż w województwie, tj. 18,4 wobec 22,9.
  W końcu grudnia 2009 r. w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON zarejestrowanych było 3913 podmiotów, 97% podmiotów było zarejestrowanych w sektorze prywatnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Bieruńsko-Lędziński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki