wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

 • Zamek Czocha (Czajkowa) na XIX w. rycinie
 • Dom szachulcowy, prztsłupowy
 • Platerówki w drodze na ziemie Zachodnie - 1945 r.
 • Zlot "Platerówek" rok 1972
 • Panorama Platerówki
 • Organy w kościele w Platerówce
 • Urząd Gminy
 • Platerówka na współczesnej widokówce
 • Zlot "Platerówek" lata 70.
 • Uroczysty korowód dożynkowy
 • Dwór-spichlerz
 • Góra Czubatka (357 m npm.)
 • Mapa rastrowa okolicy wsi
 • Pomnik Sybiraków
 • Platerówka na starej litografii, lata1900-1903
 • Platerówka na starej widokówce, lata1900-1910
 • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
 • Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
 • Platerówka na starej widokówce, lata 1935-1937
 • Platerówka na starej widokówce, rok 1910
 • Dawny kościół ewangelicki, 1928r.
 • Koncert w kościele
 • Koncert w kościele
 • Koncert w kościele


POWIAT LUBAŃSKI
(województwo dolnośląskie)


Powiat lubański o powierzchni 428,3 km2, obejmuje 7 gmin. Sieć osadniczą tworzą 4 miasta oraz 54 miejscowości wiejskie. Powiat liczy 56,1 tys. mieszkańców, w tym 63,1% stanowią mieszkańcy miast. Ludność powiatu stanowi 1,9% ludności w województwie. Położony jest w północno – zachodniej części województwa. Powiat należy do turystycznego subregionu Nysa – Kwisa – Bóbr, częściowo przynależy do Sudetów Zachodnich i do Przedgórza Sudeckiego. Na południu graniczy z Czechami. Zachodnia część powiatu to historyczny obszar Górnych Łużyc, wschodnia -  Dolnego Śląska.
Bogactwo powiatu stanowią zasoby podziemnych wód leczniczych i mineralnych, co poza warunkami klimatycznymi stwarza dodatkowe okoliczności sprzyjające rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego. Teren powiatu bogaty jest też w różnorodne kopaliny.
Uwarunkowania glebowe (gleby bielicowe i brunatne) powodują, że 42,7% powierzchni powiatu zajmują grunty orne i stanowią ponad 63,1% użytków rolnych, łąki i pastwiska stanowią – 31,1%. Lasy pokrywają 23,1% powierzchni.
W powiecie lubańskim współwystępują funkcje: turystyczne, uzdrowiskowe , usługowe i przemysłowe.  
Na terenie powiatu działa 5,5 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,0% podmiotów w powiecie), obsługa rynku nieruchomości (14,6%) oraz  budownictwo (13,4%).
W strukturze powiatu znaczącą rolę odgrywa też działalność przemysłowa. W tym sektorze pracuje ponad 33% ogółu pracujących w powiecie, z czego 71,4% w przetwórstwie przemysłowym. Powiat notuje bezrobocie na poziomie 24,4%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 28. miejscu, z 12,5% - owym udziałem bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym (27. lokata).
Na jego terenie znajdują się 43 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania (4. lokata wśród powiatów), które dysponują 2807 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 365,2 tys. noclegów (4. lokata), w tym 177,7 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 39,4%. W lubańskim funkcjonują: 2 kina, 2 muzea, 18 bibliotek (łącznie z filiami) oraz 25 zakładów opieki zdrowotnej.
Dochody własne powiatu na 1 mieszkańca plasują go na 28. lokacie wśród wszystkich powiatów w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lubański - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »