wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

podkarpackie / lubaczowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Cieszanów

Wsie

Borek, Chotylub, Dąbrówka, Dachnów, Doliny, Folwarki, Folwarki Cieszanowskie, Folwarki Nowosielskie, Gorajec, Henryków, Kosobudy, Kowalówka, Mielniki, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Sośnina, Stary Lubliniec, Żuków
Gmina Horyniec-Zdrój

Wsie

Duchnicze, Dziewięcierz, Hałanie, Horyniec-Zdrój, Kolonia, Kozubale, Krzywe, Łozy, Łyszczochy, Moczary, Monasterz, Mrzygłody, Niwki, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Papiernia, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Prusie, Puchacze, Radruż, Słotwina, Świdnica, Tarasówka, Werchrata, Wólka Horyniecka
Gmina Lubaczów

Wsie

Antoniki, Bałaje, Basznia, Basznia Dolna, Basznia Górna, Blusy, Boble, Borowa Góra, Brzozie, Budomierz, Cetynia, Cetynia Hołodowska, Czarne, Dąbków, Dąbrowa, Flisy, Głodówka, Holiki, Hurcze, Huta Kryształowa, Kamienna, Karolówka, Kornagi, Krause, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Krowica Sama, Lisie Jamy, Lubasy, Mądre, Malce, Michalce, Mielniki, Misztale, Młodów, Moczar Duży, Moczar Mały, Mokrzyca, Obrawczyzna, Onyszczaki, Opaka, Piaski, Piastowo, Pilipy, Podlesie, Prewendy, Ruda, Ruda Szczutkowska, Smolińce, Szczutków, Szutki, Szymeczki, Szyszaki, Tuczarnia, Tymce, Wasie, Wólka Krowicka, Wychylówka, Wygnańce, Załuże, Żuki
Gmina Narol

Wsie

Biedronie, Bienaszówka, Brzezinki, Chlewiska, Dębiny, Dolinki, Gajówka, Garby, Huta Różaniecka, Huta-Złomy, Jacków-Ogród, Jędrzejówka, Jezioro, Kadłubiska, Kijasówka, Lipie, Lipsko, Łówcza, Łozy, Łukawica, Majdan, Marcówka, Maziarnia, Michalec, Narol-Wieś, Piaski, Piła, Pizuny, Płazów, Podlesina, Podsigła, Ruda Różaniecka, Samolaki, Stara Huta, Stara Huta-Gajówka, Trzy Kopce, Wola, Wola Wielka, Złomy Polskie, Złomy Ruskie
Gmina Oleszyce

Wsie

Borchów, Dubiki, Futory, Hamernia, Jalina, Lipina, Lubomierz, Maślanki, Mielniki, Nowa Grobla, Ruda, Stare Oleszyce, Stare Sioło, Sucha Wola, Uszkowce, Zabiała, Zalesie
Gmina Stary Dzików

Wsie

Cewków, Koziejówka, Lebiedzie, Maziarnia, Moszczanica, Nowy Dzików, Parachówka, Stary Dzików, Ułazów, Witki, Wola Cewkowska
Gmina Wielkie Oczy

Wsie

Bihale, Chrycki, Czaplaki, Czopy, Dumy, Geregi, Glinki, Horysznie, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Mielniki, Niwa, Podłozy, Potok Jaworowski, Romanki, Rotyska, Skolin, Sople, Szczeble, Tarnawskie, Ulica, Wielkie Oczy, Wola, Wólka Żmijowska, Zagrobla, Żmijowiska
 • Stadnina koni.
 • Tablica pamiątkowa przed cerkwią.
 • Tablica informacyjna.
 • Polichromia z 1648 r.
 • Cmentarz przycerkiewny w Radrużu, widok z dzwonnicy.
 • Drewniana więźba dzwonnicy.
 • Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy.
 • Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy.
 • Murowana kostnica z XIX w.
 • Krzyż pokutny przy cerkwi.
 • Wnętrze cerkwi.
 • Dzwonnica wybudowana w XIX w.
 • Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy.
 • Kamienny mur z połowy XIX w.
 • Cmentarz przy cerkwi w Radrużu
 • Tablica poświęcona ofiarom czystek etnicznych
 • Zachód słońca w lesie
 • Cerkiew
 • Zdjęcie z uczniami
 • Kadra nauczycielska
 • Wspólne zdjęcie przy drugim budynku szkoły
 • Wychowanie fizyczne c.d.


POWIAT LUBACZOWSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat lubaczowski leży na przygranicznych terenach w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Położony jest malowniczo w obrębie Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu wynosi 1308 km2 i zamieszkuje go 56,8 tys. osób. W skład powiatu wchodzi 8 gmin. Gęstość zaludnienia jest jedną z najniższych w województwie i wynosi 43 osoby na 1 km2. Przyrost naturalny jest dodatni, co oznacza przewagę zgonów nad urodzeniami w liczbie 40 osób. Wskaźnik obciążenia demograficznego jest wyższy niż dla województwa, na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 58,1 ludności w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 56,7).
Jest to teren rolniczy z mało rozwiniętym przemysłem. W powiecie zarejestrowanych jest 2867 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 2,0% ogółu jednostek zarejestrowanych w województwie. Najwięcej jednostek jest zarejestrowanych w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,0%), w budownictwie działa 410 firm, w przemyśle 247, a w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 134. Z ogólnej liczby pracujących w gospodarce narodowej 18,1% znalazło zatrudnienie w przemyśle, 12,1% w handlu; naprawie pojazdów samochodowych a 4,9% w budownictwie. Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle są najniższe w województwie, zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkańca (1139 zł) jak i na 1 zatrudnionego (66841 zł). Działające firmy zajmują się produkcja maszyn i urządzeń oraz mebli. Pod względem lesistości, która wynosi 47,3%, powiat zajmuje 5 miejsce pośród powiatów województwa. Użytki rolne stanowią 48,0% powierzchni powiatu. Rolnicy zajmują się uprawą chmielu, tytoniu, rzepaku i buraków cukrowych. Dochody na 1 mieszkańca są wysokie i wyniosły 1276,88 zł, co plasuje powiat na drugim miejscu pośród powiatów ziemskich. Niekorzystnie kształtuje się sytuacja ludności na rynku pracy, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 18,9% i była wyższa o 3,4 pkt. proc. od średniej województwa. Do użytkowania oddano mało mieszkań, wszystkie 92 lokale w budownictwie indywidualnym. Mieszkańcy tego rejonu mogą się cieszyć czystym powietrzem, emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych należy do najniższych w województwie.
Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich, specyficzny klimat, bogata przyroda i niepowtarzalny krajobraz z wieloma cennymi obiektami przyrodniczymi sprawia, że okoliczne tereny nastawione są głównie na rolnictwo i turystykę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lubaczowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej