wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Chotcza

Wsie

Baranów, Białobrzegi, Białobrzegi-Kolonia, Borowiec, Browarka, Chałupki, Chotcza Dolna, Chotcza Górna, Chotcza-Józefów, Dębina, Gniazdków, Górki, Gustawów, Gustawów Drugi, Jarentowskie Pole, Jeziorówka, Karolów, Kijanka, Klin, Kolonia, Kolonia Kijanka, Kolonia Wola Solecka, Kresy, Krótka, Mała Wieś, Młodzianów, Niemieryczów, Nowa Chotcza, Nowy Zajączków, Pod Rzeką, Siekierka Nowa, Siekierka Stara, Tymienica Nowa, Tymienica Stara, U Młyna, Wiśniówek, Zajączków, Zarowie
Gmina Ciepielów

Wsie

Antoniów, Anusin, Bąkowa, Bielany, Borowiec, Budki, Celiny, Chotyze, Ciepielów, Ciepielów Drugi, Ciepielów Pierwszy, Ciepielów-Kolonia, Czarnolas, Czerwona, Dąbrowa, Dąbrówki, Dąbrowska Poręba, Drezno, Dziurów-Petrów, Edwardów, Gardzienice-Kolonia, Glinianki, Górki, Kacze Doły, Kałków, Kałkowy, Kochanów, Kolonia, Kosów, Kresy, Kunegundów, Lasek, Ławki, Łaziska, Marianki, Morgi, Mucha, Na Błoniu, Na Hektarach, Na Mostkach, Nowiny, Nowy Dwór, Nowy Kawęczyn, Obórki, Ogrody, Olszownica, Olszyny, Pasieki, Pcin, Pcinolas, Piaski, Pniaki Kałkowskie, Pod Lasem, Pod Wielgiem, Poddąbrowa, Podgórze, Podgoździak, Podłącze, Podolany, Podole, Poduchowne, Polizna, Półanki, Połówki, Ranachów, Rekówka, Rozdroże, Rynsztoki, Sajdy, Spółdzielnia, Stara Wieś, Stare Gardzienice, Stary Ciepielów, Stary Kawęczyn, Struga, Świesielice, W Lasku, Wielgie, Wielgie Średnie-Wieś, Wólka Dąbrowska, Za Młynem, Zamoście, Zapłocie, Zarośle
Gmina Lipsko

Wsie

Babilon, Borowo, Boży Dar, Bronisławek, Budy, Chojniak, Dąbrówka, Dąbrówka Daniszewska, Daniszów, Długowola Druga, Długowola Pierwsza, Dodatek, Gołębiów, Gruszczyn, Helenów, Huta, Jakubówka, Jelonek, Józefów, Katarzynów, Kolonia, Kolonia Daniszów, Konstantynów, Kopaniny, Kostusin, Krępa Dolna, Krępa Górna, Krępa Kościelna, Krępa-Wólka, Krzywda, Leopoldów, Leszczyny, Lipa-Krępa, Lipa-Miklas, Lisiny, Lucjanów, Małgorzacin, Maruszów, Maziarze, Nowa Wieś, Nowinki, Podpora, Poręba, Rafałów, Ratunek, Ratyniec, Rokitów, Sewerynów, Śląsko, Stoki, Szymanów, Tomaszówka, Urbany, Walentynów, Wiśniówek, Władysławów, Wola Solecka Druga, Wola Solecka Pierwsza, Wólka, Wólka Krępska, Wróblów, Zofiówka
Gmina Rzeczniów

Wsie

Aleksandrów, Berkowizna, Borcuchy, Budki Ciecierowskie, Budki Podkońcarskie, Ciecierówka, Dąbrówki, Dubrawa, Franciszków, Glinianki, Gościniec, Grabowiec, Grechów, Jasny Dwór, Jelanka, Kalinów Mały, Kaniosy, Kotłowacz, Leśniczówka Michałów, Margrabczyzna, Marianów, Maziarze, Michałów, Mołdawa, Osinki, Pasztowa Wola, Pasztowa Wola-Kolonia, Pawliczka, Piotrówka, Płósy, Pod Michałowem, Podkońce, Podkońce-Szkoła, Poduchowny, Pole, Przy Wygonie, Przydatki, Rybiczyzna, Rzechów-Kolonia, Rzeczki, Rzeczniów, Rzeczniów-Kolonia, Rzeczniówek, Ściegna, Stary Rzechów, W Łąkach, Wincentów, Wólka Modrzejowa, Wólka Modrzejowa-Kolonia, Zagrody, Zapłocie, Zawały
Gmina Sienno

Wsie

Adamów, Aleksandrów, Aleksandrów Duży, Balowa Góra, Bronisławów, Dąbrówka, Dębowe Pole, Eugeniów, Gajówka Jawor Solecki, Górki, Gościniec, Gozdawa, Grzęba, Hieronimów, Izabelin, Janów, Jawor Solecki, Jaworska Wola, Kadłubek, Kamienne Doły, Karolów, Kochanówka, Kolonia A-Jawor Solecki, Kolonia B-Jawor Solecki, Kolonia Janów, Kolonia Jaworska Wola, Kolonia Rogalin, Kolonia Wierzchowiska Drugie, Kolonia Wierzchowiska Pierwsze, Kolonia Zapusta, Kopanina, Krzywda, Krzyżanówka, Leśniczówka, Leśniczówka Jawor Solecki, Lucjanów Jaworski, Ludwików, Makarszczyzna, Mała Krzyżanówka, Mały Kadłubek, Narożniki, Niwy Siennieńskie, Nowa Osówka, Nowa Wieś, Olechów Nowy, Olechów Stary, Osówka, Pastwiska, Piachy, Piasków, Podlesie, Polesie, Pomorze, Praga Dolna, Praga Górna, Przedmieście, Przymiarki, Putony, Rogalin, Sienno, Sikornik, Stara Osówka, Stara Wieś, Stoki, Tarnówek, Trzemcha Dolna, Trzemcha Górna, Wierzchowiska Drugie, Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Trzecie, Wodąca, Wola Siennieńska, Wyględów, Wygoda, Zakierkucie, Zapłocie, Zapusta, Zarzecze
Gmina Solec nad Wisłą

Wsie

Baba, Błonie, Boiska, Boiska-Kolonia, Dół, Dwudniówki, Dziurków, Glina, Glina-Kolonia, Górki, Gościniec Siennieński, Kalinówek, Kazimierówka, Kępa Piotrowińska, Kielochówka, Kilianówka, Kłudzie, Kolonia Nadwiślańska, Kolonia Pawłowice, Kolonia Raj, Kolonia Wola Pawłowska, Końce, Krakówka, Krakówka-Pawłowice, Księża Strona, Księży Dołek, Las Gliniański, Lasek, Leśniczówka Dziurków, Marianów, Na Błoniu, Nad Wisłą, Ogóraśka, Pawłowice, Pawłowice Górne, Pod Lasem, Podemłynie, Podole, Powiśle, Przedmieście Bliższe, Przedmieście Dalsze, Raj, Sadkowice, Sadkowice-Gościniec, Sadkowice-Kolonia, Słuszczyn, Solec nad Wisłą, Stara Wieś, Stasin, Szyjka, Tryby, W Dołach, Wola Pawłowska, Wysmyków, Żabno, Zadole, Zamoście, Zawodzie, Zemborzyn Drugi, Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn-Kolonia, Zemborzyn-Nowiny
  • Gminny Przegląd Twórczości Regionalnej
  • Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
  • Plac przed cmentarzem
  • Wjazd do Ciepielowa
  • Ciepielów
  • Ciepielów nocą
  • Ciepielów
  • Droga przez wieś
  • Dożynki powiatowo - gminne w Ciepielowie 04.09.2011 r.
  • Dożynki powiatowo - gminne w Ciepielowie 04.09.2011 r.


POWIAT LIPSKI
(województwo mazowieckie)


Powiat lipski jest jednym z 37 powiatów ziemskich województwa mazowieckiego i obejmuje 6 gmin o łącznej powierzchni 740 km2 (2,1% powierzchni województwa). Sieć osiedleńczą tworzy 1 miasto (Lipsko) i 200 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 36,0 tys., tj. 0,7% ludności województwa; w mieście mieszka 5,7 tys. osób (15,9%), a na obszarach wiejskich - 30,3 tys. (84,1%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji liczba ludności w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 3,0 tys. (o 7,7%), przy czym populacja ludzi młodych (poniżej 25 lat) - o 19,7%, a osób starszych (w wieku 65 lat i więcej) - o 14,1%.
Powiat ma charakter rolniczy; użytki rolne stanowią 76,9% powierzchni, grunty leśne - 18,9%, zurbanizowane i zabudowane - 2,3%, a pod wodami - 1,2%. Ponad 20% powierzchni (w 2008 r.) to obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest znacznie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu wynosił w 2008 r. od 38,1% (gm. Solec nad Wisłą) do 72,9% (gm. Chotcza), a korzystających z kanalizacji - od 2,6% (gm. Solec nad Wisłą) do 43,2% (gm. Lipsko); gm. Chotcza nie jest skanalizowana. W żadnej gminie powiatu nie było sieci gazowej.  Na terenie powiatu mają siedzibę 2552 podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON, tj. 708 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 83,5% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 95,3% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą pojazdów samochodowych (34,4%), budownictwem (12,9%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (10,8%).
W 2008 r. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie oraz rybactwie pracowało 72% ogółu pracujących*, w usługach - 20%, a w przemyśle i budownictwie - 8%. Stopa bezrobocia wynosiła 13,7% (w 2009 r.) i była wyższa o 4,7 pkt proc. niż w województwie ogółem.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 1023 zł i są wyższe o 251 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje 4 lokatę w województwie (pierwsze miejsce ma powiat przasnyski - 1168 zł, a ostatnie siedlecki - 442 zł).
* Według PKD 2004; łącznie z pracującymi w rolnictwie indywidualnym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lipski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki