wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Grodzisko Dolne

Wsie

Chodaczów, Glinice, Górka, Górki, Grodzisko Dolne, Grodzisko Górne, Grodzisko Nowe, Kąty, Koło Szkoły, Kopanie Zmysłowskie, Kormanice, Krzaki, Laszczyny, Majdany, Miasto, Moczary, Mokrzanka, Na Lądach, Na Polach, Na Rybakach, Opaleniska, Piaski, Piekło, Pod Miastem, Pod Wałem, Pod Wólką, Podkościele, Podlesie, Podpastwiszcze, Skalówki, Stafieje, Wesoła, Wólka Grodziska, Zabłocie, Zaborcze, Zabrowarze, Zadróżka, Zagrody, Zarowie, Zmysłówka, Źródła
Gmina Kuryłówka

Wsie

Brzyska Wola, Chałupki, Czarnuchy, Cztery Chałupy, Dąbrowica, Dąbrowica Mała, Góra, Gościniec, Grądek, Jarosław, Jastrzębiec, Karwany, Kolonia Polska, Koniec, Kulno, Kuryłówka, Łaziska, Majdanek, Mielniki, Nagórne, Ożanna, Ożanna Mała, Ożanna Wielka, Podług, Polski Koniec, Praconie, Ruski Koniec, Słoboda, Słoboda Duża, Słoboda Mała, Sochy, Staronie, Tarnawiec, Trusze, Ugory, Wólka Łamana, Zadwory, Zagrody, Zagumienki, Zarzeka
Gmina Leżajsk

Wsie

Baje, Bednarze, Biedaczów, Błonie, Borczyna, Brzóza Królewska, Chałupki, Chałupki Dębniańskie, Dębno, Dworczyna, Flisy, Folwark, Folwark-Lizaki, Giedlarowa, Góra, Górka, Gwizdów, Hucisko, Kmiecie, Krzaki, Krzywa Ulica, Kudłacz, Maleniska, Mołynie, Na Dole, Na Lądzie, Na Łazach, Na Ozerze, Na Piasku, Na Piziakach, Namłynie, Osipy, Pańska Góra, Parcelacja, Piaski, Piskorowice, Podbaranówka, Podbór, Podkarczma, Podkościół, Podkudłacz, Podlas, Podsośnina, Półtoraki, Poręby, Przychojec, Rusiny, Rynek, Rzuchów, Siuzdaki, Sośnina, Sroki, Stare Miasto, Stępnie, Stróże, Sypy, Szepelaki, Wierzawice, Wilkowyja-Krzaki, Wołczki, Wygnanki, Wygon, Za Potokiem, Zabłocie, Zabłociska, Zagrody, Zakarczmie, Zerwanka, Żołyniówki
Gmina Nowa Sarzyna

Wsie

Babiarze, Baranówka, Borki Górne, Borki Nawsie, Borki Zagumnie, Budy-Koniec, Budy-Zagumnie, Budy-Zastawie, Budzyń, Flisy, Głogowiec, Gościniec, Grzęba, Jelna, Judaszówka, Kołacznia, Koszel, Królewszczyzna, Krzaki, Kuligi, Łazki, Łętownia, Łoiny, Łukowa, Majdan, Młynarze, Na Niemcach, Padół, Parszywka, Perlaki, Piaski, Pocyrchle, Podbór, Podkościele, Podorędzie, Poręba, Ruda Łańcucka, Sarzyna, Smycze, Tarnogóra, Wola Żarczycka, Wólka Łętowska, Za Mostem, Za Wodą, Zagaje, Zagaje Buczkowskie, Zagaje Olechowskie, Zagaje Rolne, Zastawna Góra


POWIAT LEŻAJSKI
(województwo podkarpackie)


Powiat leżajski leży w północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Znajduje się w obrębie Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Sandomierskiej. Siedzibą władz samorządowych jest miasto Leżajsk. Swym obszarem obejmuje 5 gmin. Zajmuje powierzchnię 584 km2, w tym powierzchnia lasów wynosi 31,3%. Powiat zamieszkuje 69,1 tys. osób, gęstość zaludnienia wynosi 118 osób na 1 km2, czyli tyle co średnia dla województwa. Wskaźnik obciążenia demograficznego, czyli ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym jest wyższy od średniej krajowej i wynosi 57,8.
Powiat leżajski należy do miejsc atrakcyjnych pod względem inwestowania. W powiecie zarejestrowanych jest 3748 podmiotów gospodarczych, co stanowi zaledwie 2,6% wszystkich podmiotów województwa. Jednostek przemysłowych w powiecie jest tylko 402 ale przyniosły one w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 9 osób najwyższe przychody ze sprzedaży wyrobów i usług na 1 zatrudnionego pośród wszystkich powiatów ziemskich i grodzkich i wyniosły 344690 zł. Przemysł rozlokowany jest głównie w pasie Leżajsk-Nowa Sarzyna. Rejon znany jest z produkcji: wyrobów chemicznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz artykułów spożywczych. Obok wielkiego przemysłu do lat rozwija się chałupnictwo. Na ubogich ziemiach jest prowadzona uprawa wikliny. Produkcja koszy i innych wyrobów wiklinowych daje utrzymanie wielu rodzinom i znana jest nie tylko w kraju ale i zagranicą. Liczba pracujących w podmiotach gospodarki narodowej wyniosła 10,9 tys. osób. W przemyśle pracuje prawie 35,9%, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 12,8%, a w budownictwie 4,5%ogółu pracujących.
Dochody na 1 mieszkańca ukształtowały się na poziomie 1009,30 zł i w stosunku do 2008 r. wzrosły o 23,6 pkt. proc. Jednak stopa bezrobocia jest dosyć wysoka i wyniosła 18,8%. Oddano do użytkowania małą ilość mieszkań – 85 lokali, (wszystkie w budownictwie indywidualnym), czyli przeszło dwukrotnie mniej niż w 2008 r.
Powiat leżajski jest licznie odwiedzany przez turystów, pielgrzymów i melomanów. Dzięki posiadanym zabytkom sakralnym, walorom przyrodniczym i kulturalnym stanowi wspaniałą atrakcję turystyczną.
(GUS)

 

GUS
Powiat Leżajski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej