wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / leszczyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Krzemieniewo

Wsie

Bielawy, Bojanice, Brylewo, Czarny Las, Czepiec, Drobnin, Garzyn, Góruszki, Górzno, Grabowiec, Granicznik, Hersztupowo, Kałowo, Karchowo, Kociugi, Krzemieniewo, Lubonia, Mały Dwór, Mierzejewo, Nadolnik, Nowy Belęcin, Oporówko, Oporowo, Pawłowice, Stary Belęcin, Wygoda, Wyżucin, Zbytki
Gmina Lipno

Wsie

Augustynki, Błotkowo, Boża Pomoc, Goniębice, Górka Duchowna, Gronówko, Huby, Huby Góreckie, Janopol, Karolewko, Klonówiec, Koronowo, Lipno, Maryszewice, Mórkowo, Nowe Żakowo, Pustopole, Radomicko, Ratowice, Smyczyna, Sulejewo, Targowisko, Wilkowice, Wilkowo-Gaj, Wyciążkowo, Żakowo
Gmina Osieczna

Wsie

Adamowo, Berdychowo, Borowa Karczma, Chmielkowo, Dobramyśl, Drzeczkowo, Frankowo, Górka, Grodzisko, Jeziorki, Kąkolewo, Kąty, Kleszczewo, Kopanina, Kowale, Łoniewo, Maciejewo, Miąskowo, Nowe Wolkowo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Trzebania, Ustronie, Witosław, Wojnowice, Wolkowo, Ziemnice
Gmina Rydzyna

Wsie

Augustowo, Dąbcze, Galilejka, Izbiska, Jabłonna, Junoszyn, Kaczkowo, Kłoda, Lasotki, Mała Kłoda, Maruszewo, Moraczewo, Nowa Wieś, Nowy Świat, Pomykowo, Przybiń, Robczysko, Rojęczyn, Tarnowa Łąka, Tworzanice, Tworzanki
Gmina Święciechowa

Wsie

Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Henrykowo, Krzycko Małe, Książęcy Las, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Strzyżewice, Święciechowa, Trzebiny
Gmina Wijewo

Wsie

Brenno, Filipowo, Kalek, Miastko, Potrzebowo, Przylesie, Radomyśl, Siedmiórki, Wijewo, Wilanów, Zaborówiec
Gmina Włoszakowice

Wsie

Adamowo, Boguszyn, Boszkowo, Boszkowo-Letnisko, Bukówiec Górny, Charbielin, Daćbogi, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Janówko, Jezierzyce Kościelne, Koczury, Krzycko Wielkie, Krzyżowiec, Mały Koniec, Mścigniew, Papiernia, Piorunowo, Sądzia, Skarżyń, Tłucznia, Trzebidza, Ujazdowo, Wielki Koniec, Włoszakowice, Zbarzewo, Zbarzyk

Herb

POWIAT LESZCZYŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat leszczyński leży w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 806 km2 i administracyjnie obejmuje 2 gminy miejsko-wiejskie (Osieczna i Rydzyna) oraz 5 gmin wiejskich (Krzemieniewo, Lipno, Święciechowa, Wijewo i Włoszakowice). Wszystkie gminy łącznie są podzielone na 97 sołectw. Powiat leszczyński zamieszkuje 51,7 tys. osób osiedlonych w 2 miastach i 138 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 w powiecie leszczyńskim przypada przeciętnie 64 mieszkańców i we wszystkich gminach gęstość zaludnienia nie odbiega znacząco od średniej. Liczba kobiet jest zbliżona do liczby mężczyzn, a współczynnik feminizacji oscyluje między 98 w gminie Wijewo a 103 w gminach Osieczna i Włoszakowice. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 65% ogólnej liczby mieszkańców powiatu, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada tu 55 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 1 osobę więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Powiat leszczyński, położony na Pojezierzu Leszczyńskim, stanowi czysty ekologicznie obszar o dużej atrakcyjności turystycznej. Dwie gminy: Wijewo i Włoszakowice znajdują się w obrębie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Jedną czwartą powierzchni powiatu zajmują lasy. W gminach Włoszakowice i Święciechowa wskaźnik lesistości przekracza 30%. Na terenie powiatu znajduje się ponad 20 jezior. Część z nich leży na kajakowym Szlaku Konwaliowym.
Powiat leszczyński jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne zajmują ponad 60% całej powierzchni. Nie wliczając indywidualnych gospodarstw w rolnictwie, rejestr REGON obejmuje około 5 tys. podmiotów gospodarki narodowej wśród których przeważają handlowe, budowlane i rolnicze. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w powiecie leszczyńskim w 2009 r. pracowało 8416 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 163, tj. o 80 osób mniej niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 1728 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 8,6% i była niższa od średniej wojewódzkiej i od wskaźnika krajowego.
(GUS)

 

GUS
Leszczyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej