wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

Gminy

Gmina Chojnów

Wsie

Biała, Biskupin, Bronim, Brzozy, Budziwojów, Czernikowice, Dębrzyna, Dobroszów, Dzwonów Dolny, Dzwonów Górny, Goliszów, Gołaczów, Gołocin, Groble, Jaroszówka, Jerzmanowice, Kobiałka, Kolonia Kołłątaja, Konradówka, Krzywa, Michów, Niedźwiedzice, Okmiany, Osetnica, Pątnów, Pawlikowice, Pieszków, Piotrowice, Rokitki, Stary Łom, Strupice, Targoszyce, Witków, Witkówek, Zamienice, Żerów
Gmina Krotoszyce

Wsie

Babin, Białka, Bielowice, Czerwony Kościół, Dunino, Janowice Duże, Jaszków, Kościelec, Kozice, Krajów, Krotoszyce, Leśniki, Pawłowice Małe, Prostynia, Smokowice, Święciany, Szymanowice, Tyńczyk Legnicki, Warmątowice Sienkiewiczowskie, Wilczyce, Winnica, Złotniki
Gmina Kunice

Wsie

Bieniowice, Golanka Górna, Grzybiany, Jaśkowice Legnickie, Kunice, Miłogostowice, Pątnów Legnicki, Piotrówek, Rosochata, Rybin, Spalona, Szczytniki Małe, Szczytniki nad Kaczawą, Ziemnice
Gmina Legnickie Pole

Wsie

Bartoszów, Biskupice, Czarnków, Gniewomierz, Janiszów, Kłębanowice, Koiszków, Koskowice, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mąkolice, Mikołajowice, Nowa Wieś Legnicka, Ogonowice, Psary, Racimierz, Raczkowa, Strachowice, Taczalin
Gmina Miłkowice

Wsie

Bobrów, Dobrzejów, Głuchowice, Gniewomirowice, Goślinów, Grzymalin, Jakuszów, Jezierzany, Kochlice, Lipce, Miłkowice, Pątnówek, Rzeszotary, Siedliska, Studnica, Ulesie
Gmina Prochowice

Wsie

Cichobórz, Dąbie, Golanka Dolna, Gromadzyń, Kawice, Kwiatkowice, Lisowice, Mierzowice, Motyczyn, Rogów Legnicki, Szczedrzykowice, Szczedrzykowice-Stacja
Gmina Ruja

Wsie

Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno
 • Ulica przyklasztorna
 • Kościół pw. św Jadwigi
 • Widok Legnickiego Pola
 • Stary pomnik
 • Aleja lipowa
 • Zamyślony Mongoł (przed muzeum)
 • Fragmenty pomników
 • Ośrodek zdrowia
 • Zespół szkół
 • Kwiaty w ogrodzie
 • Wyjazd z Legnickiego Pola
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Muzeum Bitwy Legnickiej w dawnym kościele pw. Trójcy Świętej
 • Centrum wsi
 • Zespół szkół
 • Bank spółdzielczy
 • Ulica przyklasztorna
 • Zespół poklasztorny
 • Budynek parafii
 • Zespół poklasztorny


POWIAT LEGNICKI
(województwo dolnośląskie)


 

Powiat legnicki jest położony na Nizinie Śląsko - Łużyckiej, w centralnej części województwa. Zajmuje powierzchnię 744,1 km2, obejmuje 8 gmin. Sieć osadniczą tworzą 2 miasta oraz 114 miejscowości wiejskich. Powiat liczy 53,6 tys. ludności, w tym 33,8% stanowią mieszkańcy miast. Charakteryzuje się nizinnym ukształtowaniem powierzchni. Posiada bogate złoża surowców naturalnych. Duże znaczenie gospodarcze mają zasoby kruszyw budowlanych, które są aktualnie wydobywane. Na terenie powiatu funkcjonuje kopalnia bazaltu oraz kwarcytu. Atutem powiatu jest doskonałe położenie komunikacyjne na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych. Przez teren powiatu przebiegają: autostrada, drogi krajowe, wojewódzkie oraz lokalne powiatowe i gminne.
Dominującą w powiecie jest funkcja przemysłowo-handlowa. Znaczne możliwości rozwoju działalności produkcyjnej łączą się z lokalizacją na jego terenie podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bliskość dużych ośrodków akademickich i dostępność wykwalifikowanego personelu powodują, że LSSE jest doskonałym miejscem do inwestycji.
Na terenie powiatu działa 4,3 tys. zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (97,4% w sektorze prywatnym), w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,1% podmiotów w powiecie) oraz w przemyśle i budownictwie (23,7%), a następnie w transporcie i gospodarce magazynowej (8,6%). Spośród 6,4 tys. pracujących ponad 39% związanych jest z sektorem przemysłowym i budowlanym, a blisko 18% z handlem i transportem. W sektorze rolniczym działa ponad 5% zarejestrowanych podmiotów w powiecie, a pracuje 3,7% ogółu pracujących.
Przemysł usytuowany jest w dwóch ośrodkach miejskich powiatu (w Chojnowie i Prochowicach). Sam powiat nie jest gospodarczym liderem, jednak należy zauważyć, że w jego centralnej części położona jest Legnica, która pod względem gospodarczym stanowi drugi po Wrocławiu ośrodek województwa. W powiecie na 10 tys. ludności przypadają 803 podmioty, co plasuje go dopiero na 24 miejscu wśród powiatów.
Bardzo ważną dziedziną gospodarki powiatu jest rolnictwo i rybactwo. Użytki rolne stanowią 76% ogółu jego powierzchni, z czego grunty orne ponad 80%. Korzystne warunki dla rolnictwa stanowią bazę do rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Gospodarka stawowa prowadzona jest na wodach zajmujących powierzchnię ok. 700 ha. Poważnym problemem społecznym w powiecie legnickim jest jednak bezrobocie. Powiat notuje rejestrowane bezrobocie na poziomie 17,6%, co plasuje go wśród powiatów w województwie na 17 miejscu.
Rozwija się turystyka o zasięgu lokalnym. Na jego terenie znajduje się 14 obiektów noclegowych turystyki zbiorowego zakwaterowania, które dysponują 466 miejscami noclegowymi. Ogółem w 2009 r. udzielono 22,3 tys. noclegów, w tym  3,8 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na poziomie 28,4%.
Wyposażenie w sieć wodociągowo-kanalizacyjną w poszczególnych gminach jest zróżnicowane. Baza lecznictwa otwartego i zamkniętego w powiecie jest dobra. Podstawową opiekę medyczną zapewniają 4 przychodnie zdrowia i 10 wiejskich ośrodków zdrowia. W powiecie funkcjonują 2 muzea oraz 18 bibliotek z filiami.
(GUS)

 

GUS
Powiat Legnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki

Więcej wizytówek »