wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / lęborski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Cewice

Wsie

Bąbnica, Bukowina, Bukowski Młyn, Cewice, Ciemieniec, Dargoszewo, Dobieszczyn, Dwornica, Dziechno, Dzierżno, Golice, Grotno, Janowo, Jesionowiec, Jeziorki, Kalinka, Kamieniec, Karwica, Krępkowice, Krępkowo, Lesiaki, Leśnik, Łabędzin, Łebunia, Makówka, Malczyce, Maleszki, Marwinia, Maszewo Lęborskie, Okalice, Oskowo, Osowiec, Osowo Lęborskie, Pieski, Polesin, Popowo, Przebędzino, Przeryte, Przytoczno, Redlice, Rozłogi, Roztopczyn, Siemirowice, Skórzniki, Starbiszewo, Święte, Trzemesznia, Unieszyniec, Unieszynko, Unieszyno, Wądolnik, Wąsino
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Wsie

Bąsewice, Chocielewko, Czarnówko, Darżewo, Darżkowo, Dziechlino, Garczegorze, Jamy, Janisławiec, Janowice, Janowiczki, Kanin, Karlikowo Lęborskie, Kębłowo Nowowiejskie, Krępa Kaszubska, Laska, Lędziechowo, Leśnice, Lubowidz, Łebień, Łowcze, Ługi, Małoszyce, Mosty, Niebędzino, Nisko, Nowa Wieś Lęborska, Obliwice, Piaskowa, Pogorszewo, Pogorzelice, Redkowice, Rekowo Lęborskie, Rozgorze, Rybki, Rybnik, Szydlice, Tawęcino, Wilkowo Nowowiejskie, Żelazkowo
Gmina Wicko

Wsie

Bargędzino, Białogarda, Bielawa, Bieśno, Cegielnia Charbrowska, Charbrowo, Charbrowski Bór, Dychlino, Dymnica, Gąska, Gęś, Górka, Karczyna, Komaszewo, Kopaniewo, Krakulice, Lucin, Łebieniec, Maszewko, Nadolnik, Nieznachowo, Nowe Wicko, Nowęcin, Podroże, Poraj, Roszczyce, Sądowo, Sarbsk, Skarszewo, Steknica, Strzeszewo, Strzygoniec, Szczenurze, Ulinia, Wagowa, Wicko, Wojciechowo, Wrzeście, Wrześcienko, Wypalanki, Zachacie, Żarnowska, Zdrzewno
 • Wnętrze kościoła
 • Kościół
 • Jezioro
 • Krzyże z nagrobków cmentarza ewangielickiego.
 • Krajobraz wsi i okolicy
 • Jezioro Święte, krajobraz wsi i okolicy
 • Bliżej Jezioro Święte a w dali Jezioro Kamienickie
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Cewice z lotu ptaka
 • Łebunia
 • Siemirowice z lotu ptaka
 • Stacja kolejowa
 • Most
 • Kościół
 • ul. Drewniana
 • Park:)
 • Pałac
 • Kościół
 • uczniowie Szkoły Podstawowej
 • pola...
 • ...

Herb

POWIAT LĘBORSKI
(województwo pomorskie)


Powiat lęborski jest położony w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Obejmuje on łącznie 5 gmin.
Powiat zamieszkuje 63915 osób, co na obszarze równym 706 km2 wskazuje na niską gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 251 osób).
Powiat ma charakter turystyczno-rolniczy. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 8117 podmiotów gospodarczych (1270 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu). Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 i więcej osób wynosi 11620 osób.
W 2009 r. w powiecie lęborskim oddano do użytkowania 172 mieszkania, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 320 mieszkań. Większość powiatu posiada dobrze rozwiniętą sieć kanalizacyjną i wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 90,3% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 72,7%.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 2352,2 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 8364,1 tys. zł i w całości zostały przeznaczone na cele inwestycyjne, co wskazuje na duży potencjał gospodarczy tego obszaru. Najwięcej środków wydatkowano na oświatę i wychowanie (32,6% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonują 22 szkoły podstawowe i 13 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 4444 i 2742 uczniów.
Atrakcyjne położenie geograficzne, dostęp do morza, malownicze jeziora, bagna i lasy oraz naturalne plaże i ruchome wydmy to główne atuty powiatu. Blisko 40% powierzchni powiatu lęborskiego zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 22,8% jego powierzchni. Ponadto na terenie powiatu znajdują się 92 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 576,7 tys. noclegów dla 99,5 tys. osób, w tym 7,8 tys. turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Lęborski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki