wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

pomorskie / kwidzyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Gardeja

Wsie

Albertowo, Bądki, Cygany, Czachówek, Czarne Dolne, Czarne Górne, Czarne Małe, Gardeja, Jaromierz, Kalmuzy, Klasztorek, Klecewo, Krzykosy, Międzylesie, Morawy, Nowa Wioska, Olszówka, Osadniki, Otłowiec, Otłówko, Otoczyn, Pawłowo, Przęsławek, Rozajny, Rozajny Małe, Trumieje, Wandowo, Wilkowo, Wracławek, Zebrdowo
Gmina Kwidzyn

Wsie

Baldram, Bedrony, Biały Dwór, Brachlewo, Brokowo, Bronno, Dankowo, Dubiel, Gilwa Mała, Gniewskie Pole, Górki, Grabówko, Gurcz, Janowo, Kamionka, Korzeniewo, Licze, Lipianki, Mały Baldram, Mareza, Nowa Wieś Kwidzyńska, Nowy Dwór, Obory, Ośno, Paczkowo, Pastwa, Pawlice, Piekarski Młyn, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rakowieckie Pole, Rozpędziny, Solajny, Szadowo, Szadowski Młyn, Szałwinek, Tychnowy, Wola-Sosenka
Gmina Prabuty

Wsie

Antonin, Gąski, Gdakowo, Gilwa, Gonty, Gonty-Leśniczówka, Górowychy, Górowychy Małe, Grazymowo, Grodziec, Jakubowo, Julianowo, Kałdowo, Kamienna, Kleczewo, Kołodzieje, Kowale, Laskowice, Mała Gilwa, Nowotki, Obrzynowo, Orkusz, Pachutki, Pilichowo, Pilichowskie Łany, Pólko, Raniewo, Rodowo, Rodowo Małe, Rumunki, Stadnina, Stańkowo, Stary Kamień, Stary Młyn, Sypanica, Szramowo, Trumiejki, Wybudowanie
Gmina Ryjewo

Wsie

Barcice, Benowo, Borowy Młyn, Czarne Bagno, Jałowiec, Jarzębina, Klecewko, Kuligany, Kuliki, Mątki, Mątowskie Pastwiska, Pułkowice, Rudniki, Ryjewo, Sarnowo, Sołtyski, Straszewo, Szadówko, Szkaradowo Szlacheckie, Szkaradowo Wielkie, Trzciano, Watkowice, Watkowice Małe, Wiszary
Gmina Sadlinki

Wsie

Białki, Bogusze, Bronisławowo, Dziwno, Glina, Grabowo, Kaniczki, Karpiny, Nebrowo Małe, Nebrowo Wielkie, Okrągła Łąka, Olszanica, Rusinowo, Sadlinki, Wiśliny
 • Nowa Wioska
 • Nowa Wioska
 • Nowa Wioska
 • Nowa Wioska
 • Nowa Wioska
 • Nowa Wioska
 • Krzykosy
 • PROM
 • Rakowiec
 • Rakowiec
 • Rakowiec
 • rakowiec
 • Karczma w Korzeniewie

Herb

POWIAT KWIDZYŃSKI
(województwo pomorskie)


Powiat kwidzyński położony jest w południowo-wschodniej części województwa, w regionie zwanym Dolnym Powiślem. Tereny powiatu odznaczają się znacznym urozmaiceniem rzeźby charakterystycznym dla krajobrazu polodowcowego. Dużym atutem są dobre połączenia komunikacyjne. Przez teren powiatu przebiega droga krajowa oraz linie kolejowe. Powiat obejmuje łącznie 6 gmin.
Powiat zamieszkuje 81848 osób, co na obszarze równym 835 km2 wskazuje na średnią gęstość zaludnienia wśród powiatów województwa. W 2009 r., w porównaniu z 2008 r., w powiecie zanotowano wzrost liczby ludności, który w znacznej mierze spowodowany był dodatnim przyrostem naturalnym (plus 424 osoby) oraz napływem ludności (saldo migracji wyniosło plus 25 osób).
Powiat ma charakter rolniczo-przemysłowo-turystyczny. Prawie 23% powierzchni powiatu zajmują lasy, a obszar chronionego krajobrazu stanowi 31,0% jego powierzchni. Ponadto w granicach powiatu znajduje się 120 pomników przyrody.
W 2009 r. w powiecie kwidzyńskim oddano do użytkowania 326 mieszkań, a zasoby mieszkaniowe w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosły 300 mieszkań. Większość powiatu posiada dość dobrze rozwiniętą sieć wodociągową. Z instalacji wodociągowej korzysta 92,2% ogółu ludności powiatu, a z sieci kanalizacyjnej odpowiednio – 68,3%.
Na terenie powiatu zarejestrowane są 7624 podmioty gospodarcze (931 w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców powiatu). Głównym sektorem gospodarki jest przemysł celulozowo-papierniczy, elektroniczny, naftowy, drzewny oraz rolnictwo. Wartość produkcji sprzedanej przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca plasuje powiat na 2 miejscu na tle innych powiatów w województwie. Natomiast liczba pracujących wśród podmiotów zatrudniających 9 osób i więcej wynosi 19739 osób.
W 2009 r. na wydatki budżetu powiatu pozyskano 15277,2 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Wydatki majątkowe budżetu powiatu wyniosły 28,3 mln zł i w całości przeznaczone były na cele inwestycyjne. Najwięcej środków wydatkowano na transport i łączność (28,7% ogółu wydatków budżetu powiatu). W powiecie funkcjonują 24 szkoły podstawowe i 18 gimnazjów, do których w roku szkolnym 2009/2010 uczęszczało odpowiednio 5678 i 3337 uczniów.
Kwidzyn – stolica Dolnego Powiśla – i jego okolice wyróżniają się atrakcyjnymi walorami krajoznawczymi i turystycznymi. Na terenie powiatu znajduje się 9 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. W 2009 r. udzielono ogółem 19355 noclegów, z których skorzystało 8286 osób, w tym 893 turystów zagranicznych.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kwidzyński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki