wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

łódzkie / kutnowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bedlno

Wsie

Adamów, Annetów, Antoniew, Baranowizna, Bedlno, Cieplice, Czarnów, Dąbrówka, Dębowa Góra, Eliaszew, Emilianów, Ernestynów, Florianów, Franciszków Nowy, Franciszków Stary, Garbów, Głuchów, Górki Stanisławskie, Gosławice, Groszki, Gruszkowizna, Janów, Jaroszówka, Józefów, Julianów, Kamieniec, Kamilew, Karolew, Kazimierek, Kazimierówka, Klotyldów, Konstantynów, Kosów, Kręcieszki, Księżaki, Kujawki, Lasota, Małe Pniewo, Marynin, Mateuszew, Maurycew, Mirosławice, Mosiębrza, Nartynówka, Nowe Bedlno, Nowy Zleszyn, Odolin, Odolinek, Orłów-Kolonia, Orłów-Parcel, Plecka Dąbrowa, Pniewo, Pniewo-Parcela, Potok, Rojewo, Ruszki, Stanisławice, Stradzew, Stradzew-Górki, Stradzew-Topól, Szewce Dolne, Szewce Nadolne, Szewce Nagórne, Szewce Owsiane, Szewce-Walentyna, Szymanowice, Tarnów, Teodorów, Tomaszew, Tomczyce, Trawin, Trzciniec, Waliszew, Wewiórz, Wiktorów, Wilkęsy, Wojszyce, Wola Kałkowa, Wolność, Wolska Kolonia, Wydmuch, Wyrów, Załusin, Załusinek, Żeronice, Żeronice-Parcel, Zgoda, Zleszyn, Zosinów
Gmina Dąbrowice

Wsie

Augustopol, Baby, Cieleburzyna, Dąbrowice, Działy, Dzięgost, Iwiny, Liliopol, Łojewka, Majdany, Mariopol, Nowe Baby, Ostrówki, Piotrowo, Rozopol, Witawa, Żakowiec, Żakowiec Poduchowny, Zgórze
Gmina Krośniewice

Wsie

Bardzinek, Bielice, Bieliczki, Błonie, Cudniki, Cygany, Franki, Głaznów, Głogowa, Godzięby, Górki Miłońskie, Grabinka, Iwiczna, Jankowice, Kajew, Kopy, Kopyta, Krzewie, Luboradz, Ludwików, Marynin, Miłonice, Miłosna, Morawce, Nowe, Nowe Jankowice, Nowe Kutnowskie, Nowe Probostwo, Nowe-Kolonia, Ostałów, Pawlikowice, Pawlikowice-Parcele, Pniewko, Pomarzany, Raszynek, Rozpacz, Skłóty, Stara Wieś, Stare Morawce, Suchodoły, Szubina, Szubina-Parcel, Szubinka, Szubsk Duży, Szubsk Mały, Szubsk-Towarzystwo, Teresin, Tumidaj, Wartoły, Witów, Wola Nowska, Wychny, Wychny-Parcela, Wymysłów, Wysoka Mała, Zalesie, Zieleniew, Zosinek
Gmina Krzyżanów

Wsie

Brony, Daninów, Goliszew, Grabie, Jagniątki, Julianów, Kaszewy Dworne, Kaszewy Kościelne, Kaszewy Tarnowskie, Kaszewy-Kolonia, Kaszewy-Spójnia, Konary, Krzyżanów, Krzyżanówek, Ktery, Kuchary, Łęki Górne, Łęki Kościelne, Malewo, Marcinów, Micin, Mieczysławów, Młogoszyn, Morele, Nowe Ktery, Pawłowice, Pługi, Psurze, Różanowice, Rustów, Rybie, Sęczkówka, Siemienice, Siemieniczki, Sokół, Stefanów, Świniary, Uroczysko Leśne, Wały A, Wały B, Wierzyki, Władysławów, Wojciechowice Duże, Wojciechowice Małe, Wyręby Siemienickie, Żakowice, Zawady, Zieleniew, Złotniki
Gmina Kutno

Wsie

Adamów, Adamowice, Bielawki, Boża Wola, Byszew, Byszew-Kaczyn, Dębina, Dudki, Florek, Franki Wroczyńskie, Głogowiec, Gnojno, Gołębiew Nowy, Gołębiew Stary, Gołębiewek Nowy, Gołębiewek Stary, Grabków, Julinki, Kalinowa, Kolonia Sójki, Kolonia Strzegocin, Komadzyn, Konduktorska, Kotliska, Kotliska-Osada Fabryczna, Krośniewicka, Krzesin, Krzesin-Parcela, Krzesinówek, Kuczków, Leszczynek, Leszno, Łąkoszyn, Malina, Marianki, Michałów, Nagodów, Nowa Wieś, Nowe Sójki, Obidówek, Piwki, Podczachy, Raciborów, Ryków, Sieciechów, Siemiennik, Sieraków, Ślusarska, Stanisławów, Stara Wieś, Strzegocin, Wiejska, Wierzbie, Włosków, Woźniaków, Wroczyny, Wysoka Duża, Wysoka Wielka, Żurawieniec
Gmina Łanięta

Wsie

Anielin, Bronisławów, Budy Nowe, Budy Stare, Chrosno, Chruścinek, Franciszków, Juków, Kąty, Kliny, Klonowiec Wielki, Lipie, Łanięta, Łanięta-Kolonia, Marianów, Nutowo, Pomarzany, Rajmundów, Ryszardów, Suchodębie, Świecinki, Świeciny, Wilkowia, Witoldów, Wola Chruścińska, Zgoda
Gmina Nowe Ostrowy

Wsie

Błota, Bzówki, Grochów, Grochówek, Grodno, Imielinek, Imielno, Kały, Kały-Towarzystwo, Kierz, Kołomia, Lipiny, Miksztal, Niechcianów, Nowa Wieś, Nowe Grodno, Nowe Ostrowy, Ostrowy, Ostrowy-Cukrownia, Perna, Rdutów, Wola Pierowa, Wołodrza, Zieleniec
Gmina Oporów

Wsie

Adamów, Anin, Antoniew, Dobrzewy, Feliksów, Gajew, Golędzkie, Grotowice, Halinów, Janów, Jastrzębia, Jaworzyna, Jaworzyna-Parcel, Jurków Drugi, Jurków Pierwszy, Kamienna, Kurów-Parcel, Kurów-Wieś, Łowiczówka, Mnich-Kolonia, Mnich-Ośrodek, Mnich-Północ, Mnich-Południe, Mnich-Probostwo, Oporów, Oporów-Kolonia, Oporów-Muzeum, Oporówek, Pobórz, Podgajew, Raj, Samogoszcz, Skarżyn, Skarżynek, Skórzewa, Stanisławów, Świechów, Szczyt, Szymanówka, Tomczyn, Wola Owsiana, Wola Prosperowa, Wólka-Janki, Wólka-Lizigódź
Gmina Strzelce

Wsie

Aleksandrów, Bielawy, Bociany, Dąbkowice, Dębina, Długołęka, Glinice, Holendry Strzeleckie, Janiszew, Karolew, Klonowiec Stary, Kozia Góra, Marianka, Marianów, Marianów Dolny, Marianów Górny, Muchnice, Muchnice Nowe, Muchnów, Niedrzaków, Niedrzakówek, Niedrzew Drugi, Niedrzew Pierwszy, Nowa Kozia Góra, Nowiny, Przyzórz, Rejmontów, Siemianów, Sójki, Sójki-Parcel, Stara Kozia Góra, Strzelce, Strzelce Kujawskie, Szafranów, Wieszczyce, Wola Raciborowska, Wydziały, Żabiniec, Zaranna, Zgórze
Gmina Żychlin

Wsie

Aleksandrów, Aleksandrówka, Balików, Biała, Brzeziny, Budzyń, Buszków Dolny, Buszkówek, Chochołów, Czesławów, Dobrzelin, Drzewoszki Małe, Drzewoszki Wielkie, Dzwonków, Gajew, Gajew Grzybowski, Grabie, Grabów, Grzybów Dolny, Grzybów Hornowski, Jadwigów, Janów Grzybowski, Kaczkowizna, Kędziory, Klemensów Grzybowski, Kozanki, Kruki, Leśne, Marianka, Oleszcze, Orątki Dolne, Orątki Górne, Pasieka, Sędki, Śleszyn, Śleszyn Mały, Śleszynek, Sokołówek, Stanisławów, Strzelce, Szczytów, Tretki, Wola Popowa, Żabików, Zagroby, Zarębów, Zgoda

Herb

POWIAT KUTNOWSKI
(województwo łódzkie)


Powiat Kutnowski obejmuje 11 gmin o łącznej powierzchni 887 km2
(4,9% powierzchni województwa). Sieć osadniczą tworzą 3 miasta
(Kutno, Krośniewice, ¯ychlin) i 350 miejscowości wiejskich. Liczba mieszkańców wynosi 102,0 tys., tj. 4,0% ludności województwa; w miastach mieszka 59,7 tys. osób (58,5%), a na obszarach wiejskich 42,3 tys. (41,5%). W wyniku ujemnego przyrostu naturalnego (-4393 osoby) i ujemnego salda migracji (-2769 osób) liczba ludności
w porównaniu z 2000 r. zmniejszyła się o 5,7%. Niekorzystnie zmieniła się relacja międzypokoleniowa - w porównaniu z 2002 r. odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się z 21,3% do 17,8%, a odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł z 16,5% do 18,0%.
Powiat ma charakter rolniczy, a użytki rolne stanowią 88,4% jego powierzchni. Grunty zurbanizowane i zabudowane to 5,0%, a pod wodami 0,2%. Wskaźnik lesistości należy do najniższych wśród powiatów województwa i wynosi 4,8%. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione obejmują zaledwie 5,2% powierzchni powiatu. Wśród terenów atrakcyjnych przyrodniczo na pierwszy plan wysuwają się rezerwaty przyrody takie jak: „Ostrowy”, „Świetlista Dąbrowa”, „Perna”, czy „Ostrowy Bażantarnia”. Powiat przyciąga turystów również cennymi zabytkami architektury wśród których największą atrakcją niewątpliwie jest zamek w Oporowie. Dzięki tym atrakcjom w powiecie przybywa obiektów noclegowych.
Stopień rozwoju infrastruktury komunalnej w powiecie jest wyraźnie zróżnicowany. Udział mieszkańców korzystających z wodociągu od 66,1 % (gm.Łanięta) do 96,6 % (miasto Krośniewice), a korzystających z kanalizacji od 0,4% (gm. Wiejska Krośniewice) do 90,1% (miasto Kutno). Relatywnie najwięcej ludności korzysta z sieci gazowej w Kutnie (4,7%), a najmniej w gm. Krzyżanów (0,2%).
W 8 gminach nie występuje sieć gazowa. Na terenie powiatu ma siedzibę 8,4 tys. podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON,
tj. 823 w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Spośród nich 81,9% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a 94,8% to mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9). Firmy najczęściej prowadzą działalność związaną z handlem
i naprawami (39,8%) oraz obsługą nieruchomości i firm (11,8%).
W rolnictwie pracowało 32,9% ogółu pracujących, w przemyśle i budownictwie 29,8%, a w usługach 37,3%. Stopa bezrobocia wynosiła 16,8% (w 2009 r.) i była wyższa o 5,2 pkt proc. niż przeciętnie w województwie.
Dochody budżetu powiatu w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 856 zł (2008 r.) i są wyższe o 131 zł od średniej dla ogółu powiatów ziemskich
w województwie. Pod względem wartości tego wskaźnika powiat zajmuje
w województwie 4 lokatę.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kutnowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki