wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

wielkopolskie / krotoszyński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Kobylin

Wsie

Berdychów, Biała Róża, Długołęka, Fijałów, Franków, Górka, Huby, Kuklinów, Lipówiec, Łagiewniki, Marianów, Nepomucenów, Raszewy, Rębiechów, Rojew, Rzemiechów, Smolice, Smolice-Kolonia, Sroki, Stanisławów, Starkówiec, Stary Kobylin, Starygród, Targoszyce, Wyganów, Zalesie Małe, Zalesie Wielkie, Zdziętawy
Gmina Koźmin Wielkopolski

Wsie

Biały Dwór, Borzęcice, Borzęciczki, Cegielnia, Chełkówko, Czarny Sad, Dębiogóra, Dębowiec, Dymacz, Gałązki, Góreczki, Gościejew, Józefów, Kaniew, Klatka, Lipowiec, Ludwinów, Mogiłka, Mokronos, Mycielin, Nowa Obra, Orla, Orlinka, Palmierów, Paniwola, Pogorzałki Małe, Pogorzałki Wielkie, Psie Pole, Sapieżyn, Serafinów, Skałów, Staniew, Stara Obra, Suśnia, Szymanów, Tatary, Walerianów, Wałków, Wrotków, Wyrębin
Gmina Krotoszyn

Wsie

Baran, Bargły, Baszyny, Benice, Biadki, Bożacin, Brzezinka, Brzoza, Chmielnik, Chwaliszew, Dąbrowa, Durzyn, Duszna Górka, Dzierżanów, Gacki, Gorzupia, Janów, Jasne Pole, Jastrzębiec, Jaźwiny, Jobki, Kobierno, Lisy, Lutogniew, Łówkowiec, Miłowiec, Nowy Folwark, Odrodzenie, Orpiszew, Osusz, Paprotki, Parcele, Piaski, Pustkowie Gorzupskie, Pustkowie Jędrzejewskie, Pustkowie Kobierskie, Rąbież, Raciborów, Romanów, Roszki, Roszki-Bór, Rozdrażewek, Różopole, Rudy, Salnia, Sędziszew, Smoszew, Sobki, Sokołówka, Stare Budy, Stary Las, Świnków, Szlak, Teresiny, Tomnice, Ugrzele, Unisław, Ustków, Wielowieś, Witki, Wronów, Wróżewy, Zofiówka
Gmina Rozdrażew

Wsie

Budy, Chwałki, Dąbrowa, Dębowiec, Dzielice, Grębów, Henryków, Huby, Kościuszków, Maciejew, Mała Wioska, Nowa Wieś, Osady Dzielickie, Raczki, Rozdrażew, Rozdrażewek, Ryczków, Trzemeszno, Wolenice, Wygoda, Wyki
Gmina Zduny

Wsie

Baszków, Bestwin, Borownica, Chachalnia, Dziewiąte, Hadrianów, Helenopol, Katarzynów, Konarzew, Lila, Marynin, Ostatni Grosz, Perzyce, Piaski, Piekło, Rochy, Ruda, Siejew, Szczerków, Trzaski, Ujazd Polski, Zielony Dąb

Herb

POWIAT KROTOSZYŃSKI
(województwo wielkopolskie)


Powiat krotoszyński usytuowany jest w południowej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje on obszar 714 km2 i administracyjnie obejmuje 6 gmin (1 miejską, 4 miejsko-wiejskie i 1 wiejską) podzielonych na 96 sołectw. Zamieszkuje go 77,4 tys. osób osiedlonych w 5 miastach i 142 miejscowościach wiejskich. Na 1 km2 przypada przeciętnie 109 mieszkańców. Największa gęstość zaludnienia charakteryzuje gminę miejsko-wiejska Krotoszyn (158 osób/km2), natomiast najmniej zaludniona jest gmina wiejska Rozdrażew (65 osób/km2). Ogółem w powiecie liczebnie przeważają kobiety (104 na 100 mężczyzn), w 3 gminach więcej jest kobiet niż mężczyzn, w 2 więcej jest mężczyzn niż kobiet, a w 1 utrzymuje się stan równowagi płci. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 64,0% ogólnej liczby mieszkańców, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 56 osób w wieku nieprodukcyjnym, tj. o 2 osoby więcej niż przeciętnie w województwie wielkopolskim.
Na terenie powiatu krotoszyńskiego znajduje się pięć rezerwatów przyrody: Baszków, Buczyna Helenopol, Dąbrowa Smoszew, Miejski Bór oraz Mszar Bogdaniec. Baszków jest największym w Wielkopolsce florystycznym rezerwatem przyrody. Został on utworzony w celu ochrony  stanowiska paproci – długosza królewskiego. Częściowo na obszarze powiatu znajduje się obszar chronionego krajobrazu Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków-Rochy. Można tu znaleźć okazy dębów osiągających wysokość 40 metrów, którym towarzyszą buki, graby, klony, jarzęby, wiązy i jesiony. W powiecie usytuowanych jest 13 drzew pomnikowych i 4 pomnikowe głazy narzutowe.
Gospodarka powiatu krotoszyńskiego ma charakter rolniczy, użytki rolne stanowią ponad 70% powierzchni ogółem. W rejestrze REGON w końcu 2009 r. ujętych było 6008 podmiotów gospodarki narodowej (bez gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) zlokalizowanych w powiecie krotoszyńskim. Przeważały wśród nich jednostki handlowe i budowlane. Biorąc pod uwagę podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9, w 2009 r. w powiecie krotoszyńskim pracowało 15668 osób, co w przeliczeniu na 1000 ludności dało wskaźnik pracujących na poziomie 202, tj. mniejszy niż w województwie wielkopolskim. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie, według stanu na koniec 2009 r. wynosiła 3679 osób, a stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 11,6%.
(GUS)

 

GUS
Powiat Krotoszyński - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej