wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubuskie / krośnieński (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Bobrowice

Wsie

Barłogi, Bobrowice, Bronków, Bronkówek, Brzezinka, Chojnowo, Chromów, Czeklin, Dachów, Dęby, Dychów, Janiszowice, Kołatka, Kukadło, Lubnica, Młyniec, Prądocinek, Przychów, Strużka, Tarnawa Krośnieńska, Wełmice, Żarków
Gmina Bytnica

Wsie

Budachów, Budachów-Kolonia, Bytnica, Dobrosułów, Drzewica, Garbowo, Głęboczek, Głębokie, Grabin, Gryżyna, Kępiny, Łasiczyn, Pliszka, Smolary Bytnickie, Struga, Szklarka
Gmina Dąbie

Wsie

Brzeźnica, Budynia, Ciemnice, Dąbie, Dąbki, Godziejów, Gola, Gronów, Kosierz, Kosierzec, Lubiatów, Łagów, Mokry Młyn, Nowy Zagór, Olszewiec, Pław, Połupin, Stary Zagór, Suchy Młyn, Szczawno, Trzebule
Gmina Gubin

Wsie

Bieżyce, Brzozów, Budoradz, Chęciny, Chlebowo, Chociejów, Czarnowice, Dobre, Dobrzyń, Drzeńsk Mały, Drzeńsk Wielki, Dzikowo, Gębice, Grabczyna, Grabice, Grochów, Gubinek, Jaromirowice, Jazów, Kaniów, Komorów, Koperno, Kosarzyn, Kozów, Kujawa, Luboszyce, Łazy, Łomy, Markosice, Mielno, Nowa Wioska, Pleśno, Polanowice, Pole, Ponik, Późna, Przyborowice, Rybołowy, Sadzarzewice, Sękowice, Sieńsk, Stargard Gubiński, Starosiedle, Strzegów, Wałowice, Węgliny, Wielotów, Witaszkowo, Zawada, Żenichów, Żytowań
Gmina Krosno Odrzańskie

Wsie

Bielów, Bronkówek, Brzózka, Chojna, Chyże, Czarnowo, Czetowice, Gnilec, Gostchorze, Kamień, Łochowice, Marcinowice, Morsko, Nowy Raduszec, Osiecznica, Radnica, Retno, Sarbia, Sarnie Łęgi, Stary Raduszec, Strumienno, Suchowo, Szklarka Radnicka, Wężyska
Gmina Maszewo

Wsie

Bytomiec, Chlebów, Dąbrówka, Gęstowice, Granice, Korczyców, Lubogoszcz, Maszewko, Maszewo, Miłów, Nowosiedle, Połęcko, Radomicko, Rybaki, Rzeczyca, Siedlisko, Skarbona, Skórzyn, Słomianka, Słotwina, Trzebiechów, Wojkowo, Wyczółkowo
  • Festyn w Rybakach
  • Festyn w Rybakach
  • Festyn w Rybakach
  • Odwiert ropy w Rybakach
  • Kościół
  • Zdjęcie satelitarne
  • Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa


POWIAT KORŚNIEŃSKI
(województwo lubuskie)


Powiat krośnieński usytuowany w środkowo-zachodniej części województwa obejmuje łącznie 7 gmin. Obszar o powierzchni 1391 km2 zamieszkuje 56,1 tys. osób, w tym 51% ludności mieszka w miastach. W wyniku niskiego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji na pobyt stały, w ciągu dekady, liczba ludności zmniejszyła się o niemal 4%. Ludność w wieku zdolności produkcyjnej stanowiła 66% populacji (w 2000 r. – 61%). O blisko 27% zmniejszyła się liczba dzieci w wieku 0-14 lat (z 12,2 tys. w 2000 r. do 8,9 tys. 2009 r.). W 2009 r. połowa mieszkańców miała więcej niż 36,7 lat.
W przeliczeniu na 1000 ludności powiatu krośnieńskiego w 2009 r. było 131 osób pracujących i 89 zarejestrowanych bezrobotnych, przy czym udział kobiet w grupie bezrobotnych w końcu roku wyniósł 53% (wobec 52% przeciętnie w województwie). Wysoka stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu 2009 r. – na poziomie blisko 28%, stawia powiat na ostatniej - 12 lokacie wśród lubuskich powiatów ziemskich.
W powiecie krośnieńskim w 2009 r. na 1000 mieszkańców przypadały średnio 93 podmioty gospodarcze. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogóle zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyniósł 72% wobec 74% średnio w województwie. W 2009 r. powstały 93 nowe przedsiębiorstwa, tj. o 13% więcej niż w roku poprzednim.
Infrastruktura transportowa jest relatywnie słabo rozwinięta. W powiecie krośnieńskim na 100 km2 powierzchni przypada 24 km dróg powiatowych i zaledwie 8 km dróg gminnych.
Blisko 64% ludności powiatu mieszka na wsi. Gospodarstwa i działki rolne zlokalizowane na terenie powiatu zajmują obszar blisko 43 tys. ha, co stanowi 31% ogólnej powierzchni.
Różnorodność przyrodnicza, lesistość na poziomie 60% powierzchni powiatu, liczne akweny wodne, część powiatu objęta ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu (20%), 97 pomników przyrody, a także liczne zabytki, stwarzają dobre warunki dla rozwoju turystyki. W granicach powiatu znajduje się 16 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, co lokuje powiat na 9 pozycji w województwie.
(GUS)

 

GUS
Powiat Krośnieński  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki