wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

lubelskie / kraśnicki (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Annopol

Wsie

Anielin, Baraki, Bliskowice, Borów, Chamówka, Dąbrowa, Grabówka, Grabówka Ukazowa, Grabówka-Kolonia, Huta, Jakubowice, Janiszów, Józefin, Karasiówka, Kopiec, Kosin, Kozłówka, Lasek, Michalin, Natalin, Niedbałki, Nowy Rachów, Opoczka Mała, Opoka Duża, Opoka-Kolonia, Popów, Rakówka, Stara Wieś, Stary Rachów, Sucha Wólka, Świeciechów Duży, Świeciechów Poduchowny, Wymysłów, Zabełcze, Zastocze, Zofipole, Zychówki
Gmina Dzierzkowice

Wsie

Dębina, Dzierzkowice-Góry, Dzierzkowice-Podwody, Dzierzkowice-Rynek, Dzierzkowice-Wola, Dzierzkowice-Zastawie, Grabowy Las, Grobla, Krzywie, Ludmiłówka, Sosnowa Wola, Terpentyna, Wyżnianka, Wyżnianka-Kolonia, Wyżnica, Wyżnica-Kolonia, Zwierzyniec
Gmina Gościeradów

Wsie

Agatówka, Aleksandrów, Baraki, Belweder, Borów-Gajówka, Gościeradów Plebański, Gościeradów Ukazowy, Gościeradów-Folwark, Gościeradów-Kolonia, Kolanówka, Kotowszczany Dół, Księżomierz, Księżomierz Dzierzkowska, Księżomierz Gościeradowska, Księżomierz-Kolonia, Księżomierz-Osada, Liśnik, Liśnik Duży, Liśnik Duży-Kolonia, Łany, Marynopole, Maziarka, Mniszek, Sadki, Salomin, Sosnowa Wola, Suchodoły, Szczecyn, Ulica Dzierzkowska, Ulica Gościeradowska, Ulica Kościelna, Wólka Gościeradowska, Wólka Szczecka, Wymysłów, Zawólcze
Gmina Kraśnik

Wsie

Budzyń, Dąbrowa-Bór, Góry, Karpiówka, Kowalin, Kraśnik, Lasy, Mikulin, Mosty, Niziny, Opoczna Góra, Ośrodek-Wyżnica, Pasieka, Pasieka-Kolonia, Podlesie, Rudki, Rzeczyca, Słodków Drugi, Słodków Pierwszy, Słodków Trzeci, Spławy Drugie, Spławy Pierwsze, Stróża, Stróża-Kolonia, Suchynia
Gmina Szastarka

Wsie

Blinów Drugi, Blinów Pierwszy, Blinów-Kolonia, Brzozówka, Brzozówka-Kolonia, Cieślanki, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, Nowy Kaczyniec, Podlesie, Polichna, Polichna Czwarta, Polichna Druga, Polichna Pierwsza, Polichna Trzecia, Rzeczyca-Kolonia, Stare Moczydła, Szastarka, Wojciechów, Wojciechów-Kolonia, Wypychów
Gmina Trzydnik Duży

Wsie

Agatówka, Baranów, Budki, Dąbrowa, Dąbrowa-Choiny, Dąbrowa-Kolonia, Dębiszczyzna, Dębowiec, Liśnik Mały, Łychów Gościeradowski, Łychów Szlachecki, Olbięcin, Owczarnia, Rzeczyca Księża, Rzeczyca Ziemiańska, Rzeczyca Ziemiańska-Kolonia, Trzydnik Duży, Trzydnik Duży-Kolonia, Trzydnik Mały, Węglin, Węglinek, Wola Trzydnicka, Wólka Olbięcka, Zielonka
Gmina Urzędów

Wsie

Bęczyn, Boby-Kolonia, Boby-Księże, Boby-Wieś, Dębniak, Dziurdówka, Góry, Gorzelnia, Józefin, Kajetanówka, Kamionka, Konradów, Kozarów, Kozarówek, Leśniczówka, Leszczyna, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki, Metelin, Mikołajówka, Mikuszewskie, Moniaki, Moniaki-Kolonia, Natalin, Okręglica-Kolonia, Popkowice, Popkowice Księże, Rankowskie, Rozdoły, Skorczyce, Sokołówka, Wierzbica, Wierzbica-Kolonia, Zadworze, Zakościelne
Gmina Wilkołaz

Wsie

Ewunin, Marianówka, Obroki, Ostrów, Ostrów-Kolonia, Pułankowice, Rudnik Szlachecki, Rudnik-Kolonia, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wilkołaz Górny, Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Trzeci, Wilkołaz-Stacja Kolejowa, Wólka Rudnicka, Zalesie, Zamajdanie, Zdrapy, Żurawiniec
Gmina Zakrzówek

Wsie

Bystrzyca, Góry, Józefin, Lipno, Majdan-Grabina, Majorat, Masne Doły, Nowy Zakrzówek, Rudki, Rudnik Drugi, Rudnik Pierwszy, Rudy, Studzianki, Studzianki-Kolonia, Sulów, Świerczyna, Tartak, Zadworze, Zakrzówek, Zakrzówek Nowy, Zakrzówek-Wieś
 • Park przy Ośrodku
 • Brama wjazdowa do Ośrodka
 • Boisko sportowe
 • Ośrodek
 • Altana w parku przy Ośrodku
 • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Ośrodek
 • Uroczystości w dniu 2 lutego 2013r.
 • Uroczystości w dniu 2 lutego 2013r.
 • Pomnik ofiar pacyfikacji
 • Uroczustości 2 lutego 2010 r. w rocznicę pacyfikacji
 • Uroczustości 2 lutego 2010 r. w rocznicę pacyfikacji
 • Uroczustości 2 lutego 2010 r. w rocznicę pacyfikacji
 • Kapliczka kłodowa
 • Kapliczka, figura
 • Kapliczka mauzoleum
 • Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
 • Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
 • Wjazd do wsi


POWIAT KRAŚNICKI
(województwo lubelskie)


Powiat kraśnicki obejmuje niemal w całości obszar Wzniesień Urzędowskich stanowiących część Wyżyny Lubelskiej, prawobrzeżną część Małopolskiego Przełomu Wisły oraz fragment Kotliny Sandomierskiej. Na jego terenie znajduje się 10 gmin. Pod względem powierzchni ogólnej wynoszącej 100 530 ha klasyfikowany jest na 12 pozycji w województwie (na 24 powiaty). Na koniec 2009 r. powiat liczył 98,6 tys. mieszkańców. Prawie 39% ludności powiatu to mieszkańcy miast (Annopol i Kraśnik). Gęstość zaludnienia jest wyższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km2 przypada 98 osób, zaś w województwie 86. Użytki rolne zlokalizowane na tym terenie zajmują 74,9% ogólnej powierzchni, a 20,9% grunty leśne. Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowiły 23,4% powierzchni.
Powiat kraśnicki w 2009 r. notował jedną z najwyższych na Lubelszczyźnie stopę bezrobocia - 16,4%. W strukturze podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie powiatu co trzeci działa w sekcji handel i naprawy. W sektorze przemysłowym jednostki zatrudniające do 9 osób stanowią 70,5% ogółu zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Od 2000 r. powiat kraśnicki odnotowuje ujemne saldo migracji ogółem. Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności również przybierał wielkości ujemne. W wyniku tych niekorzystnych tendencji liczba ludności zmniejszyła się o 2,8%.
Uwarunkowania przyrodnicze (malownicze doliny, zbiorniki wodne, a także obszary o szczególnych walorach przyrodniczych) predestynują obszar do wypełniania funkcji rekreacyjno-turystycznej na rzecz mieszkańców nie tylko tego powiatu. Zachowały się tu tereny o niewielkim stopniu przekształcenia środowiska naturalnego, co stwarza dogodne warunki dla ostoi dzikich zwierząt i rozwoju stanowisk roślin chronionych i bardzo rzadkich. Na terenie powiatu znajdowało się 68 pomników przyrody. W granicach powiatu kraśnickiego znajdują się tylko 2 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, co lokuje go, na tle innych w województwie, dopiero na 23 pozycji.
(GUS)

 

GUS
Powiat Kraśnicki - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki