wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Powiat

kujawsko-pomorskie / aleksandrowski (Czytaj więcej)

Gminy

Gmina Aleksandrów Kujawski

Wsie

Białe Błota, Broniszewo, Chrusty, Dębicze, Domanowo, Goszczewo, Grabie, Kazin, Kolonia Przybranowska, Konradowo, Księżyzna, Kuczek, Lisianki, Łazieniec, Nowa Wieś, Nowy Ciechocinek, Odolion, Opoczki, Opoki, Ośno, Ośno Drugie, Ostrowąs, Otłoczyn, Otłoczynek, Pinino, Plebanka, Poczałkowo, Podgaj, Przybranówek, Przybranowo, Rożno-Parcele, Rudunki, Słomkowo, Słońsk Dolny, Służewo, Służewo-Pole, Stara Wieś, Stare Rożno, Stawki, Tomaszewo, Wilkostowo, Wólka, Wołuszewo, Wygoda, Zalesie, Zduny, Zgoda
Gmina Bądkowo

Wsie

Antoniewo, Bachórka, Bądkówek, Bądkowo, Biele, Chrustowo, Gawrony, Góry, Jaranowo, Jaranowo Duże, Józefowo, Kalinowiec, Kałęczyn, Kaniewo, Kolonia Kalinowska, Kolonia Łowiczek, Kościuszkowo, Kryńsk, Kujawka, Kwiatkowo, Łowiczek, Łówkowice, Marszałkowo, Olszynka, Sinki, Słupy Duże, Słupy Małe, Tomaszewo, Toporzyszczewo, Toporzyszczewo Stare, Wójtówka, Wysocin, Wysocinek, Żabieniec, Zieleniec
Gmina Koneck

Wsie

Brzeźno, Chromowola, Helenowo, Jeziorno, Kajetanowo, Kamieniec, Kolonia Straszewska, Koneck, Kruszynek, Kruszynek-Kolonia, Młynek, Opalanka, Ossówka, Pomiany, Romanowo, Rybno, Spoczynek, Straszewo, Święte, Wincentowo, Zapustek, Zazdromin, Żołnowo
Gmina Raciążek

Wsie

Dąbrówka Duża, Niestuszewo, Podole, Podzamcze, Raciążek, Siarzewo, Turzno, Turzynek
Gmina Waganiec

Wsie

Ariany, Bertowo, Brudnowo, Byzie, Ciupkowo, Janowo, Józefowo, Kaźmierzyn, Kolonia Święte, Konstantynowo, Lewin, Michalin, Michalinek, Niszczewy, Nowy Zbrachlin, Plebanka, Przypust, Przypust Dolny, Przypust Górny, Sierzchowo, Siutkowo, Śliwkowo, Stannowo, Stary Zbrachlin, Szpitalka, Waganiec, Wiktoryn, Włoszyca, Wójtówka, Wólne, Wólne Dolne, Wólne Górne, Zakrzewo, Zbrachlin, Zosin
Gmina Zakrzewo

Wsie

Adolfin, Bachorza, Gęsin, Góry Gęsińskie, Gosławice, Kobielice, Kolonia Bodzanowska, Kolonia Serocka, Kolonia Zakrzewska, Kuczkowo, Lepsze, Michałowo, Plebanka, Sędzin, Sędzin-Kolonia, Sędzinek, Seroczki, Siniarzewo, Sinki, Ujma Duża, Wola Bachorna, Zakrzewo, Zarębowo

Herb

POWIAT ALEKSANDROWSKI
(województwo kujawsko-pomorskie)


Powiat aleksandrowski położony jest na lewym brzegu Wisły, na terenie Kujaw i zajmuje obszar 475 km2. W jego obrębie znajduje się 9 gmin: 3 miejskie i 6 wiejskich. W końcu 2009 r. ludność zamieszkująca powiat liczyła 55,3 tys. osób. Jest najmniejszym z powiatów ziemskich w województwie kujawsko-pomorskim, w rankingu powiatów zajął 19 miejsce pod względem powierzchni, a 6 według gęstości zaludnienia (117 osób na 1 km2). Na 100 mężczyzn w powiecie przypadało 107 kobiet. Przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności wyniósł 0,04, co uplasowało powiat na 19 miejscu w Kujawsko-Pomorskim. Liczba zgonów niemowląt na 1000 urodzeń żywych wyniosła 3,2, co dało 6 miejsce w rankingu powiatów.
Rozwój gospodarczy upatruje się w wysokiej produkcyjności rolno-spożywczej. Władze powiatu stawiają na rozwój sfery usług, rzemiosła i nieuciążliwego przemysłu oraz infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej. W 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4666 podmiotów gospodarki narodowej, z czego udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniósł 79%. Na 1000 ludności funkcjonowały 84 podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność związaną m.in. z handlem; naprawą pojazdów samochodowych, z budownictwem i z przetwórstwem przemysłowym.
Rozwija się budownictwo mieszkaniowe — w 2009 r. oddano do użytkowania 194 mieszkania, tj. więcej w porównaniu poprzednim rokiem o 61 mieszkań. W 2008 r. na 100 km2 przypadało 180,9 km sieci wodociągowej, 30,8 km sieci kanalizacyjnej oraz 10,3 km sieci gazowej. Z instalacji wodociągowej korzystało 90% ogółu ludności, z sieci kanalizacyjnej – 40%, a z sieci gazowej ― 12%.
Walory turystyczne to bogactwo przyrodnicze z wytyczonymi szlakami turystycznymi. Na terenie powiatu znajdują się obszary wpisane do rejestru Natura 2000: Ciechocinek, Dolina Dolnej Wisły, Nieszawska Dolina Wisły. Obszar chronionego krajobrazu w 2009 r. zajmował 9,7 tys. ha. Piękno regionu wzbogaca 25 pomników przyrody. Powiat aleksandrowski posiada rozwiniętą bazę noclegową oraz bogate zaplecze gastronomiczne. W 2009 r. znajdowało się tu 31 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania, w których udzielono 904,5 tys. noclegów, z czego 12,2 tys. turystom zagranicznym.
(GUS)

 

GUS
Powiat Aleksandrowski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki