wsiepolskie.pl

Inicjatywy i projekty

Wieś partnerska

Wsie partnerskie - program inicjowania kontaktów i działań partnerskich między wsiami w Polsce i zagranicą. Jest to inicjatywa nawiązująca do popularnych w środowisku samorządowym kontaktów partnerskich między miastami czy regionami. Ideą projektu jest pogłębianie więzi społecznych, wymiana doświadczeń, współpraca gospodarcza i kulturalna między mieszkańcami różnych regionów Polski.

Projekt ten jest płaszczyzną do tworzenia formalnych i nieformalnych kontaktów między wsiami, platformą opartą na tworzonym przez nas gotowym schemacie i regulaminie. Zawarte pomiędzy samorządami wsi umowy partnerskie uwiarygadniają podejmowane przez mieszkańców inicjatywy i dają większe szanse na ich realizację.