wsiepolskie.pl

Inicjatywy i projekty

GUS - Statystyczne Vademecum Samorządowca

Zapraszamy wszystkich użytkowników naszego portalu do poznawania i korzystania z informacji zawartych w Statystycznym Vademecum Samorządowca. Jest to powiązana z Encyklopedią Wsi i Regionów innowacyjna publikacja, opracowana przez Główny Urząd Statystyczny.

Znajdą w niej Państwo bardzo praktyczny i cenny zbiór portretów regionów, zawierający aktualne informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej jednostek terytorialnych naszego kraju (miast, gmin, powiatów, województw i obszarów metropolitalnych). Publikacja ta jest niezastąpionym źródłem informacji i wartościowym, statystycznym dopełnieniem naszej Encyklopedii.

Informacje zebrane w Vademecum są co roku aktualizowane przez GUS i obejmują:

- wybrane dane statystyczne (demograficzne, gospodarcze, społeczne );
- analizy (finansów publicznych, infrastruktury, rynku pracy);
- zestawienie porównawcze danych z innymi jednostkami województwa lub kraju.

Opracowane przez GUS materiały, dzięki zachowaniu jednolitych standardów informacyjnych dają możliwość porównawczego analizowania i diagnozowania sytuacji społeczno-gospodarczej regionów.

Informacje zawarte w Vademecum dostępne są w Encyklopedii Wsi i Regionów na stronach jednostek samorząu terytorialnego.