wsiepolskie.pl

Statut

Statut
 Encyklopedii Wsi i RegionówNiniejszy dokument określa status, cele i zasady funkcjonowania Encyklopedii Wsi i Regionów. 

Encyklopedia Wsi i Regionów jest innowacyjnym projektem obywatelskim, umożliwiającym mieszkańcom polskich wsi bezpłatne tworzenie i hosting zestandaryzowanych, encyklopedycznych stron internetowych wszystkich miejscowości kraju skatalogowanych na portalu wsiepolskie.pl.

Encyklopedia jest także przedsięwzięciem badawczym i popularyzatorskim, w którym profesjonalny zespół redakcyjny dba o jakość wpisów, a także gromadzi i uzupełnia wiedzę o poszczególnych miejscowościach wiejskich.

Cele Encyklopedii

  1. Gromadzić i udostępniać informacje o zasobach i zjawiskach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich oraz promować ich walory gospodarcze, przyrodnicze, turystyczne i kulturowe.
  2. Opisywać, ochraniać i popularyzować polskie dziedzictwo kulturowe.
  3. Przeciwdziałać deprecjonowaniu lokalnych tradycji i związanych z nimi wartości.
  4. Aktywizować lokalne społeczności i przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu mieszkańców wsi a w szczególności wykluczeniu cyfrowemu, terytorialnemu i wykluczeniu  osób niepełnosprawnych.
  5. Wspierać rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich i promować oddolne inicjatywy obywatelskie.

Zasady funkcjonowania Encyklopedii

  1. Encyklopedia jest ogólnopolskim projektem społecznym funkcjonującym w formie darmowego, ogólnodostępnego, internetowego serwisu informacyjnego w portalu wsiepolskie.pl
  2. Encyklopedia jest współtworzona przez Redakcję Encyklopedii, Radę Programową Encyklopedii oraz osoby fizyczne, instytucje i organizacje regionalne i krajowe.
  3. Hosting stron internetowych wsi zarejestrowanych w Encyklopedii na portalu wsiepolskie.pl jest bezpłatny.

Organy Encyklopedii

Organami Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów są:
        1.  Rada Programowa Encyklopedii - jest ciałem naukowym, opiniotwórczym i doradczo-konsultacyjnym. 
             W skład rady programowej wchodzą:
             prof. dr hab. Ewa Kosowska
             prof. dr hab. Stefan Bednarek
             prof. dr hab. Jan Grad
             prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
             dr Bodgan Cybulski
        2.  Redakcja Encyklopedii - pełni funkcje edytorską, zarządzającą i wykonawczą.