wsiepolskie.pl

O wydawcy

 

biw7t6z7vr.png 

Wydawcą i twórcą portalu wsiepolskie.pl jest Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena. 

Misją Wydawnictwa jest upowszechnianie wiedzy o polskiej historii i dziedzictwie kulturowym. Za pomocą klasycznych form wydawniczych, jak i nowych mediów staramy się ratować i promować tożsamość kultury polskiej we współczesnym zglobalizowanym świecie.

Lata twórczej pracy zaowocowały bogatym dorobkiem wydawniczym, przynosząc wiele prestiżowych nagród, znaczących kontaktów partnerskich, a przede wszystkim uznanie naszych klientów, utwierdzające nas w słuszności obranej drogi.

Dorobek i misję Wydawnictwa doceniają liczne instytucje państwowe podejmujące z nami stałą współpracę. Do ich grona możemy zaliczyć między innymi: Ministerstwo Obrony Narodowej, Polski Komitet Olimpijski, Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Od szeregu lat ważnymi partnerami Wydawnictwa są także szkoły i instytucje wiejskie. Doświadczenie wynikające ze współpracy z nimi uwrażliwiło nas na obecną sytuację społeczno-ekonomiczną wsi polskich, na przeobrażenia jakie się na nich dokonują i na dynamizm podejmowanych tam twórczych inicjatyw.

Nie będąc obojętnymi wobec przebiegającego na wsiach żywego procesu przenikania się tradycji i nowoczesności, poszerzyliśmy zakres naszch działań i jako Forum Polonicum realizujemy autorski Społeczny Program Promocji i Rozwoju Regionów „Przyszłość z tradycją”. Kluczowym elementem programu jest Encyklopedia Wsi i Regionów, która ma gromadzić wiedzę o naszym dziedzictwie kulturowym i inspirować do dalszych inicjatyw.

 


 Forum Polonicum - Wydawnictwo Pergamena, NIP 634 288 92 15

 ul. Książęca 27, 40-725 Katowice, tel. 32 202 21 57, tel. 501 69 59 69, e-mail: redakcja@forumpolonicum.pl, www.forumpolonicum.pl