wsiepolskie.pl

Inicjatywy i projekty

 Inicjatywy i projekty - Wspieramy i popularyzujemy dobre działania 

Kultura polskich wsi jest kulturą żywą, budowaną na styku tego, co lokalne i globalne oraz tego, co tradycyjne i nowoczesne. Nie mamy do czynienia ze skansenem, a z twórczymi społecznościami, które nie tylko kultywują swoją przeszłość, ale także podejmują i realizują wyzwania nowoczesności. Dlatego tak istotne w naszym projekcie jest promowanie inicjatyw oddolnych – zachęcanie do podjęcia nowych, inspirujących aktywności lub zaprezentowania dotychczasowych działań w przestrzeni internetu. Nie chodzi nam przy tym tylko i wyłącznie o te obszary, które związane są z wąsko rozumianą kulturą artystyczną i ludową. Każda inicjatywa (gospodarcza, ekologiczna, obywatelska itp.) jest bowiem równie cenna. 
Dlatego zachęcamy do:
- dzielenia się informacjami na temat interesujących lokalnych i regionalnych wydarzeń,
- wykorzystywania możliwości portalu dla tworzenia, promocji i poszukiwania partnerów do realizacji własnych pomysłów,
- przesyłania własnych opisów i opowieści na temat swojej wsi i jej dziedzictwa,
- tworzenia obszarów i kanałów współpracy pomiędzy wsiami,
- budowania programów na rzecz potrzebujących i uczestnictwa w nich. 

         
921ntrq6nn.png 5q0jn45wqs.png d4sew2vhh4.png	5q0jn45wqs.png dnkikiwk5z.png

Program pomocowy
Bliscy w potrzebie

Konkursy


 Statystyczne Vademecum


Wsie
partnerskie
Katalog
inicjatyw regionalnych