wsiepolskie.pl

Poradnik programu "Bliscy w potrzebie"

Aby wziąć efektywny udział w programie "Bliscy w potrzebie" należy zamieścić ogłoszenie o potrzebie otrzymania pomocy lub oferujące konkretną pomoc, a następnie starać się odnaleźć właściwego adresata swego ogłoszenia. W tym celu trzeba wypełnić właściwy formularz zgłoszeniowy.

Każde ogłoszenie będzie miało nadany indywidualny numer i ukaże się na portalu wsiepolskie.pl w miejscach właściwych dla danego typu ogłoszenia i zaznaczonego w nim regionu.

Jak zamieścić ogłoszenie - Oferuję pomoc?
Aby zamieścić ogłoszenie oferujące pomoc -  wypełnij formularz ogłoszeniowy.
W formularzu tym możesz wybrać dowolny region Polski, w którym zamierzasz pomagać. Pamiętaj jednak że poprzez zamieszczenie ogłoszenia podejmujesz honorowe zobowiązanie do udzielenia pomocy i dostarczenia ofiarowanych przedmiotów na adres wybranej przez siebie osoby zgłaszającej potrzebę, chyba że ustalisz to z nią inaczej.
Ogłoszenie ukaże się na Twoim profilu oraz na stronach internetowych wszystkich wsi z regionu który zaznaczyłeś w formularzu ogłoszeniowym.

Jak wypełnić formularz ogłoszenia - Oferuję pomoc?

 1. Wybierz jeden z wariantów obszaru na którym oferujesz pomoc
  • województwo - wybierasz właściwe województwo i w rubryce powiat zaznacz - wszystkie,
  • powiat - wybierasz właściwe województwo i interesujący Cię powiat a w rubryce gmina zaznaczasz - wszystkie,
  • gmina - wybierasz właściwe województwo i interesujący Cię powiat, w rubryce gmina zaznaczasz właściwą nazwę gminy, zaś w rubryce wieś zaznaczasz wszystkie,
  • wieś - wybierasz właściwe województwo oraz interesujący Cię powiat i gminę a w ramce wieś zaznaczasz właściwą nazwę. Spośród wyszczególnionych kategorii zaznacz te, w których masz coś do zaoferowania.
 2. Jeżeli Twoja oferta nie mieści się w tym schemacie  zaznacz rubrykę "inne"  i opisz ją w części trzeciej formularza.  
 3. Opisz dokładniej oferowane produkty, przedmioty czy usługi. Określ ich ilość i jakość.
 4. W tej części formularza wpisz swoje dane kontaktowe (telefon, e-mail) aby mogli się do Ciebie zgłosić potrzebujący.
 5. Zapisz i zatwierdź treść ogłoszenia przyciskiem "zapisz".
 6. Po zapisaniu przejdziesz na nową podstronę, na której zobaczysz ostateczną treść ogłoszenia. Na tej podstronie możesz dodać do ogłoszenia zdjęcie. W tym celu kliknij w okienko "dodaj nowe zdjęcie", wybierz właściwe zdjęcie, zapisz je.

Aby zatwierdzić i wyedytować całe ogłoszenie wciśnij przycisk "edytuj" który znajduje się pod okienkiem ze zdjęciem.

Jak zamieścić ogłoszenie - Potrzebuję pomocy?

Aby zamieścić ogłoszenie o potrzebie otrzymania pomocy -  wypełnij formularz ogłoszeniowy. Twoje ogłoszenie będzie widoczne na stronie wsi, w której mieszkasz, na Twoim profilu i na profilach osób, które zadeklarowały pomoc w rejonie (województwo, powiat, gmina), w którym leży Twoja wieś. Wszystkie zgłoszone w Twoim regionie oferty pomocy będą widoczne również na Twoim profilu.

Jak wypełnić formularz ogłoszenia - Potrzebuję pomocy?

 1. Spośród wyszczególnionych kategorii zaznacz te, które odpowiadają Twoim potrzebom. Jeżeli masz inne potrzeby, zaznacz rubrykę "inne" i opisz je w części drugiej formularza.
 2. Opisz jaka sytuacja losowa Cię spotkała i określ dokładniej swoje potrzeby materialne zgodnie z zaznaczonymi kategoriami.
 3. Tu wpisz swoje dane kontaktowe (telefon, mail, adres) aby mogli się z Tobą skontaktować  darczyńcy.  
 4. Zapisz i zatwierdź treść ogłoszenia przyciskiem "zapisz".
 5. Po zapisaniu przejdziesz na nową podstronę, na której zobaczysz ostateczną treść  ogłoszenia. Na tej podstronie możesz dodać do ogłoszenia zdjęcie obrazujące rozmiar i charakter Twoich problemów. Pamiętaj, że obraz (zdjęcie) może być najbardziej przemawiającym i uwiarygodniającym Twoją sytuację dokumentem. Kliknij w okienko "dodaj nowe zdjęcie", wybierz właściwe zdjęcie i zapisz je.

Aby zatwierdzić i wyedytować całe ogłoszenie wciśnij przycisk "edytuj" który znajduje się pod okienkiem ze zdjęciem.

Jak wyszukać ogłoszenie?
Ogłoszenie o potrzebie pomocy, lub o chęci udzielenia pomocy jest ważną informacją ale by odniosło skutek, musi dotrzeć do właściwej zainteresowanej osoby. Tak więc, drugim ważnym i nieodzownym elementem programu " Bliscy w Potrzebie" jest aktywne wyszukiwanie właściwych adresatów ogłoszeń. Zachęcamy do tego obie strony uczestników programu.

Gdzie znaleźć ogłoszenie oferujące pomoc?
Ogłoszenia z ofertami pomocy znajdują się:

 • na profilu osoby oferującej pomoc,
 • na stronach internetowych wsi położonych w regionach wybranych przez osobę dającą ogłoszenie,
 • na profilu osób, które mieszkają na wsiach położonych w regionie wybranym przez osobę dającą ogłoszenie.

Gdzie znaleźć ogłoszenie osób potrzebujących pomocy?
Ogłoszenia osób potrzebujących pomocy znajdują się:

 • na profilu osoby dającej ogłoszenie o potrzebie pomocy,
 • na stronie internetowej wsi, w której mieszka osoba dająca ogłoszenie o potrzebie pomocy.

Po odnalezieniu interesującego Cię ogłoszenia, skontaktuj się z osobą, która je umieściła i ustal warunki przekazania lub przyjęcia oferowanych przedmiotów i usług. Będąc ofiarodawcą to -Ty ostatecznie decydujesz gdzie i komu pomagasz, niezależnie od tego jaki region wybrałeś.

Powrót