wsiepolskie.pl

Inicjatywy i projekty

Bliscy w potrzebie

"Pomoc potrzebującym jest jednym z najpiękniejszych przejawów człowieczeństwa."

"Bliscy w potrzebie"
Program pomocy ludziom w trudnych sytuacjach losowych

 


 

PORADNIK PROGRAMU "BLISCY W POTRZEBIE" Poradnik programu
REGULAMIN PROGRAMU "BLISCY W POTRZEBIE" Regulamin

Bliscy w potrzebie 


  Zapraszamy Państwa do udziału w charytatywnym programie pomocowym "Bliscy w potrzebie". Celem przedsięwzięcia jest niesienia pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach losowych. "Bliscy w potrzebie" to także idea zbliżania ludzi przez dzielenie się dobrami z potrzebującymi i wspólne pokonywanie przeciwności. Program ten dając możliwość bezpośredniego komunikowania się darczyńców z potrzebującymi umacnia relacje międzyludzkie i wzbogaca obszar działań charytatywnych.

W Polsce istnieje i aktywnie działa wiele organizacji charytatywnych. Mimo to skala problemów i oczekiwań wciąż przerasta społeczne możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzi dotkniętych nieszczęściem. Odczuwając potrzebę angażowania się w działania pomocowe wychodzimy z inicjatywą "Bliscy w potrzebie", która w bardzo praktyczny sposób wykorzystuje potencjał portalu wsiepolskie.pl.

W programie tym nie przeprowadzamy zbiórek pieniędzy ani darów rzeczowych, nie powielamy standardowych działań charytatywnych. "Bliscy w potrzebie" to autorski program, który dzięki oryginalnym możliwościom portalu wsiepolskie.pl umożliwia wzajemne wyszukiwanie i bezpośrednie komunikowanie się darczyńców i potrzebujących. Podejmujemy inicjatywę umożliwiającą wypełnienie luki informacyjnej będącej częstą przyczyną nieskuteczności lub braku działań pomocowych.
Celem naszej akcji jest mobilizowanie społeczności lokalnych do takich wzajemnych działań pomocowych w których wspomaganie materialne osób potrzebujących łączy się z przekazywanym im wsparciem duchowym. Dla ludzi dotkniętych traumą po nieszczęśliwych doznaniach bliskość drugiego człowieka i okazywana im troska są nie mniej ważne jak pomoc materialna.

U ludzi dobrej woli widok cudzego nieszczęścia rodzi współczucie i chęć niesienia pomocy. Nie wszystkich nas jednak stać na finansowe wsparcie osób potrzebujących, nie zawsze też odpowiada nam forma organizowanej akcji pomocowej. Często pragniemy pomóc ale nie wiemy komu i jak to zrobić.

Jesteśmy społeczeństwem solidarnym i wrażliwym na ludzką krzywdę lecz w codziennym zabieganiu i natłoku własnych problemów zdarza nam się nie zauważać ludzi dotkniętych nieszczęściem.
Często też, ludzie dotknięci nawet wielka tragedią nie potrafią prosić o pomoc. Gdy jednak ktoś sam pomoc deklaruje lub wskaże sposób czy możliwość jej otrzymania, łatwiej jest potrzebującemu o pomoc się zwrócić.
Prosimy więc nie bądźcie Państwo obojętni wobec potrzebujących nawet gdy sami nie możecie wprost pomocy udzielić.
Zwracamy się do  wszystkich ludzi dobrej woli, użytkowników portalu wsiepolskie.pl - angażujcie  się w program "Bliscy w potrzebie". Rozejrzyjcie się po sąsiedztwie i okolicy, sprawdźcie na naszym portalu ogłoszenia w swoim regionie i pomóżcie tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.

Może kropla Twojej życzliwości i dobroci będzie tą,
która skruszy skałę niemocy i cierpienia przytłaczającą ludzi osamotnionych w nieszczęściu.

Są sytuacje i problemy, które przerastają możliwości pomocowe jednej czy nawet kilku osób. W takich szczególnie trudnych sprawach prosimy o pisanie do nas, Organizatora programu. Będziemy się starali włączyć w tą pomoc większą grupę użytkowników portalu poprzez nagłaśnianie sprawy.

Byśmy mogli długo i skutecznie pomagać ludziom w rzeczywistej potrzebie prosimy Państwa o zgłaszanie ewentualnych nadużyć.