wsiepolskie.pl

Aktualności

Jak to było 130 lat temu, opis swojej wsi znajdziesz w starym Słowniku geograficznym ...

Zachęcamy do wzbogacenia opisu waszej miejscowości o charakterystykę zaczerpniętą ze „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”.

 To XV tomowe dzieło wydane zostało pod koniec XIX wieku i po dziś dzień jest nieocenionym źródłem wiedzy. Słownik opisuje prawie wszystkie miejscowości i inne toponimy z terenów, które obejmowała pierwsza Rzeczpospolita. Zamieszczony poniżej link kieruje na stronę z elektroniczną kopią słownika.

Jeżeli odnajdziecie w słowniku XIX wieczny opis waszej miejscowości i umieścicie go na stronie internetowej wsi, uatrakcyjni on jej treść, stając się interesującym materiałem historycznym i porównawczym.
kliknij tutaj


« Wszystkie 2010-05-11 20:47:00