wsiepolskie.pl

Inicjatywy i projekty

Konkurs Mała Ojczyzna

 

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Ogólnopolskim Interdyscyplinarnym Konkursie Krajoznawczym „Mała Ojczyzna”. 

Konkurs dobiegł końca, wyłoniliśmy zwycięzców, rozdaliśmy nagrody ale wasze zaangażowanie w poznawanie, opisywanie i promowanie Małych Ojczyzn nie jest tematem zamkniętym. Wasza praca dała początek nowemu rozdziałowi dziejów wsi polskich, stała się kamieniem węgielnym pod budowę wiejskiego społeczeństwa informacyjnego. 

Redakcja

 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie.”
                                                                                                                                                          Stanisław Jachowicz                                                                                                                                                                                                 

OGÓLNOPOLSKI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS KRAJOZNAWCZY
„MAŁA OJCZYZNA”


Regulamin konkursu Idea konkursu Cele konkursu Instrukcja konkursu List do młodzieży List do Gmin List do pedgagów

Szanowni Pedagodzy, Młodzieży!

Zapraszamy do udziału w niezwykłym projekcie. Konkurs „Mała Ojczyzna” jest cennym przedsięwzięciem posiadającym olbrzymią wartość edukacyjną, społeczną i patriotyczną. Dla młodzieży to odkrywcza i pouczająca przygoda z nobilitującym finałem na stronach Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów. Dla społeczności wiejskich to realna szansa na wejście w świat społeczeństwa informacyjnego.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. 

Patronat medialny:
Polska Agencja Prasowa (PAP)

Konkurs kierowany jest do gimnazjalistów i gimnazjów z terenów wiejskich, do tych, którzy żyjąc i funkcjonując na wsiach najpełniej czują i rozumieją swoje środowisko.

Konkurs „Mała Ojczyzna” jest oryginalnym i unikatowym przedsięwzięciem. Mimo że występuje w nim właściwy konkursom element rywalizacji, nie ma w nim przegranych, a na dodatek wygranych jest znacznie, znacznie więcej niż samych uczestników konkursu, bo wygrywają wszystkie społeczności, których wsie i regiony zostaną w ramach prac konkursowych opisane w Encyklopedii. Mimo że ma przewidziany regulaminem koniec, zapoczątkowana w nim idea jest niekończącą się opowieścią, opowieścią o polskich wsiach i ludziach, którzy je zamieszkują, o ich historii i współczesności.

Tematyka konkursowa wpisuje się w program nauczania szkół gimnazjalnych, dzięki czemu konkurs może być realizowany metodą projektu w ramach zajęć przedmiotowych z historii, języka polskiego, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie czy informatyki.

Na stronie konkursowej znajdują się wszystkie wytyczne, instrukcje i formularze niezbędne do realizacji konkursu.

W regionalnych bibliotekach, muzeach, urzędach, parafiach a przede wszystkim w pamięci okolicznych mieszkańców, w lokalnym krajobrazie, przyrodzie, architekturze i gospodarce, zapisana jest historia, współczesność i potencjał waszych małych ojczyzn.

Od Was, od waszej inicjatywy i zaangażowania zależy jednak czy i jak wasz region, wasze wsie, zostaną opisane i zaprezentowane w Interaktywnej Encyklopedii Wsi i Regionów. To od Was zależy czy wsie polskie wejdą w świat społeczeństwa informacyjnego.

Nie ma wsi nieatrakcyjnych, są tylko źle opisane!

 


Konkurs Zarejestruj szkołę w konkursie:

Informujemy o zmianach regulaminu i terminów realizacji konkursu "Mała Ojczyzna".

Konkurs nasz spotkał się z dużym zainteresowaniem w całym środowisku szkolnym. Do redakcji napłynęło wiele sugestii i próśb dotyczących przedłużenia terminu zbierania i opracowywania materiałów konkursowych. Otrzymaliśmy także liczne zapytania ze strony szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych, deklarujących chęć udziału w realizacji tej ważnej dla środowiska wiejskiego idei tworzenia Interaktywnej Encyklopedii Wsi Polskich.
Biorąc pod uwagę te czynniki, a przede wszystkim pragnąc przedłużyć czas realizacji konkursu szkołom z regionów dotkniętych katastrofalnymi powodziami, Organizator podjął decyzję o przedłużeniu terminów realizacji konkursu i włączeniu do niego szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Nowe terminy i zmiany w regulaminie obowiązują od dnia 8.09.2010 roku i dotyczą wszystkich uczestników konkursu, również tych już  zarejestrowanych. Jesteśmy przekonani, że wprowadzone zmiany przyjmą Państwo ze zrozumieniem, a młodzież w pełni wykorzysta ten dodatkowy czas na tworzenie jeszcze bardziej interesujących i treściwych stron internetowych swoich wsi.

Terminy etapów konkursu zostają zmienione według podanego poniżej harmonogramu.


I etap - szkolny
1 marca - 15 stycznia 2011 roku
- rejestracja, zbieranie materiałów, opisywanie wsi  w Encyklopedii,
wybór najlepszej strony w szkole;

II etap - wojewódzki
 17 stycznia - 30 kwiecień 2011 roku
- wybór najlepszej strony wsi w województwie;

III etap - Finał Ogólnopolski
25 maja 2011 roku
- wybór najlepszej strony wsi w Polsce;

Pragnąc w jak najwyższym stopniu docenić troskę i zaangażowanie młodzieży w tworzenie wizerunku medialnego swych małych ojczyzn, postanowiliśmy dodatkowo uhonorować dyplomami szkoły i młodzież za najlepsze strony wsi w powiatach. Jury oceni te prace pod koniec etapu wojewódzkiego. Dyplomy podpisane i opieczętowane przez jury będą nagradzały szkoły oraz imiennie uczniów, twórców najlepszych stron wsi. Wyślemy je do Państwa pocztą na adres szkół, po zakończeniu drugiego etapu.

Dla zwycięzców II i III etapu, przewidziane są cenne nagrody rzeczowe i dyplomy.

Spośród wszystkich szkół uczestniczących w konkursie jury wybierze dodatkowo trzy szkoły które zarejestrowały najwięcej stron internetowych wsi i najlepiej je opisały. Szkoły te otrzymają  nagrody specjalne.

Każda praca zostanie opublikowana w Internetowej Encyklopedii Wsi i Regionów.

Uwaga!
Organizatorem konkursu jest Forum Polonicum 


 POBIERZ: Przewodnik do konkursu „Mała Ojczyzna" - pobierz wersję do druku  

 

 

Powrót  

 

 

Patronat konkursu

Patronat honorowy:
Patronat medialny: