wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / limanowski / Limanowa
 • Kościół pw. św. Jana Ewangelisty
 • Uroczysta masza w kościele
 • OSP
 • Kościół pw. św. Jana Ewangelisty
 • Przed kościołem
 • Organy w kościele pw. św. Jana Ewangelisty
 • Stary szlak kolejowy w Pisarzowej
 • Stary szlak kolejowy w Pisarzowej
 • Stadion w Pisarzowej
 • Stadion w Pisarzowej
 • Rękodzieło mieszkanek Pisarzowej
 • Rękodzieło mieszkanek Pisarzowej
 • Rękodzieło mieszkanek Pisarzowej
 • Rękodzieło mieszkanek Pisarzowej


GMINA LIMANOWA
(powiat limanowski)


Gmina wiejska Limanowa położona jest we wschodniej części powiatu limanowskiego, w paśmie Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 152 km2 zamieszkały jest przez 23,5 tys. osób, co determinuje raczej średnią gęstość zaludnienia na poziomie 154 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł on 8,1 promila. Saldo migracji również było dodatnie i kształtowało się na poziomie 18 osób.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 1 227 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział w ogóle zarejestrowanych podmiotów – 29% - ma sekcja budownictwa. Handel i naprawa pojazdów samochodowych obejmował ponad 22% ogółu łącznej sumy podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 955, natomiast 1 918 osób zarejestrowane były jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 2 542, a przyjeżdżało 250 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 20 m2 na osobę i jest to jeden z najniższych wyników w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddanych zostało 86 nowych mieszkań. Pod względem rozwoju infrastruktury komunalnej gmina nie wypada najlepiej. 47% mieszkańców posiada dostęp do sieci wodociągowej, ale dostęp do kanalizacji już tylko 10%. Mimo, że na tle powiatu nie są to najgorsze wyniki (odpowiednio 5 i 9 pozycja na 12 gmin), to w odniesieniu do całego województwa wyniki prezentują się słabo.

Na podstawie danych z 2005 roku wynika, że blisko 58% ogólnej powierzchni gminy stanowią użytki rolne. Lesistość kształtuje się na poziomie 29%, a obszary prawnie chronione zajmują 40% powierzchni ogólnej. Znajduje się tu również 7 pomników przyrody. Na terenie gminy funkcjonuje jeden turystyczny obiekt zbiorowego zakwaterowania, w którym w minionym roku udzielono 494 noclegów. Położenie w rejonie Beskidu Wyspowego zachęca do uprawiania turystyki i aktywnego spędzania czasu wolnego. Na terenie gminy znajduje się wiele szlaków turystycznych, które można przemierzać pieszo, na rowerach lub konno.(GUS)

 

GUS
Gmina Limanowa - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »