wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / wadowicki / Lanckorona


GMINA LANCKORONA
(powiat wadowicki)


Gmina wiejska Lanckorona położona jest w południowo – wschodniej części powiatu wadowickiego na terenie Beskidu Makowskiego. Obszar o powierzchni 40 km2 zamieszkany jest przez 5,9 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 146 osób na km2 i jest to 8 wartość wśród 10 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku był dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 0,7 promila. Wyjątek stanowił rok 2004, kiedy był on zerowy. Również saldo migracji ogółem od 2004 roku przyjmowało dodatnie wartości i w 2009 roku kształtowało się na poziomie 4 osób. Do użytkowania zostały oddane 23 mieszkania w poprzednim roku, a przeciętna powierzchnia mieszkań znajdujących się w zasobach wynosiła 24,6 m2 na osobę (6 lokata w powiecie).

Na terenie gminy, według REGON, zarejestrowanych jest 497 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej jednostek przypada na przetwórstwo przemysłowe (29% ogółu) oraz handel i naprawę pojazdów (23%). W 2009 roku liczba pracujących wyniosła 550 osób, przy 166 osobach zarejestrowanych jako bezrobotne. Z obszaru gminy w 2006 roku do pracy wyjeżdżało 801, natomiast przyjeżdżało 228 osób.

Gmina zajmuje 9 miejsce pod względem dostępu do sieci wodociągowej oraz skanalizowania. Z sieci wodociągowej korzysta blisko 44% mieszkańców, natomiast sieć kanalizacyjną użytkuje blisko 2% ludności. Powierzchnia użytków rolnych w 2005 roku stanowiła 68%,a lesistość w 2009 roku kształtowała się na poziomie 24%. Zlokalizowane są tu 4 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, a liczba udzielonych noclegów w 2009 roku to ponad 12,6 tys. Gmina najbardziej znana jest wśród turystów dzięki oryginalnej drewnianej zabudowie z XIX wieku oraz ruinom średniowiecznego zamku. Liczne szlaki turystyczne oraz atrakcyjne ukształtowanie terenu zachęcają do aktywnego spędzania czasu.(GUS)

 

GUS
Gmina Lanckorona - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »