wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Pomnik
 • Kapliczka przedstawiająca Matkę Boską
 • Krzyż w pobliżu pętli autobusowej
 • Kapliczka Matki Boskiej
 • Kapliczka przydrożna
 • Kapliczka upamiętniająca zabójstwo wójta Waśniowa
 • Krzyż upamiętniający tragicznie zmarłego Józefa Klepacza
 • Kapliczka Matki Bożej z dzieciątkiem
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Kolonia Inwalidzka zimą
 • Początek miejscowości Kolonia Inwalidzka od strony Janika
 • Początek miejscowości Kolonia Inwalidzka od strony Kunowa
 • Kolonia Inwalidzka
 • Mikołajczyk Ignacy
 • Rodzina Ciszków
 • Fotografia z rodziny Witakowskich
 • Skowron Teofil
 • Artykuł z gazety ostrowieckiej 1980
 • Artykuł z gazety ostrowieckiej 1980 strona 2
 • Witakowski Edmund
 • Ludwik Krzemiński z rodziną
 • Leontyna Witakowska


GMINA KUNÓW
(powiat ostrowiecki)


Gmina Kunów posiada status jednostki miejsko - wiejskiej. Położona jest w północno - wschodniej części województwa świętokrzyskiego, w powiecie ostrowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie Ostrowca Św. i w pobliżu Starachowic. Leży na obszarze dawnego Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Kunów, którego geneza sięga wieku XI należy do najstarszych miejscowości położonych nad Kamienną. Już w XII w. był tu ośrodek administracyjny dla części dóbr biskupów krakowskich. Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od małego leśnego drapieżnika kuny. Tereny gminy obfitują w liczne i unikalne zabytki architektury, czego przykładem może być najstarsza w Polsce wolno stojąca kaplica Świętej Katarzyny, wzniesiona w stylu gotyckim, ufundowana w 1430 r. przez biskupa Zbigniewa Oleśnickiego na terenie nie istniejącej już wsi Kaplica. Gmina Kunów stanowi znakomitą bazę wypadową w Góry Świętokrzyskie, do Rezerwatu Archeologicznego w Krzemionkach czy nad zalew w Brodach. Stanowi raj dla turystów i koneserów ciszy, którzy chcą odpocząć wśród zieleni i malowniczych pamiątek przeszłości.

Gminę zamieszkuje 9,9 tys. osób, tj. 8,7% ludności powiatu ostrowieckiego. Zajmuje obszar 113 km2, co daje gęstość zaludnienia wynoszącą 87 osób/km2. W gminie ubywa mieszkańców - w relacji do 2002 r. spadek osiągnął 0,1%. Niekorzystnie kształtował się w tym okresie przyrost naturalny, który pogłębił się - do wartości minus 2,6 ‰ w 2009 r. wobec minus 1,4 ‰ w roku 2002. Saldo migracji pozostaje ujemne. Jego wartość wynosiła w 2009 r. minus 0,2‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się na umiarkowanym poziomie. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 59 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z trzech podstawowych sieciowych systemów infrastruktury. Z sieci wodociągowej korzysta 86,0% mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej 20,9%, natomiast z gazowej 28,3%.

W gminie Kunów prowadzi działalność 4,8 % wszystkich zarejestrowanych w powiecie podmiotów gospodarki narodowej. Na 1000 ludności przypada 53 jednostki, podczas gdy przeciętnie w powiecie ostrowieckim 94. Według stanu na 31 XII 2008 r.

w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudnionych było 37 osób, usługach rynkowych - 9, a w nierynkowych - 26. Gmina skupia 10,6% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. (GUS)


GUS
Gmina Kunów- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej