wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / biłgorajski / Biłgoraj

Gmina Biłgoraj położona jest na Równinie Puszczańskiej zwanej także Biłgorajską. Ta piaszczysta równina leśno-łąkowa urozmaicona licznymi wydmami i torfowiskami.

Gminę Biłgoraj zamieszkuje 12807 osób, na obszarze 262,7 km2. Daje to gęstość zaludnienia 49 osób na km2.

Jest to gmina rolnicza, ale nie ma zbyt sprzyjających warunków glebowych. Duża liczba mieszkańców znalazła zatrudnienie w zakładach pracy Biłgoraja.

Na terenie gminy istnieje 716 podmiotów gospodarki narodowej, które prowadzą różnorodną działalność gospodarczą. Osób fizycznych wpisanych do rejestru REGON jest 597. Pracujących jest 1075.

Przez wieki dominującą dziedziną gospodarki było leśnictwo. Lasy zajmują 15772 ha, co stanowi 60,0 % powierzchni gminy. Wchodzą one w skład wielkich kompleksów Puszczy Solskiej. Pozyskiwanie, przerób drewna, szkółkarstwo, zalesianie to podstawowe formy gospodarki leśnej.

Zasoby mieszkaniowe gminy obejmują 3612 mieszkań. W 2009 roku oddano do użytkowania 46 mieszkań, w tym

w budownictwie indywidualnym - 32. Z gminnej sieci wodociągowej korzysta 87,4% mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej - tylko 9,8%, a z sieci gazowej około 6%.

Szansę rozwoju gmina wiąże z posiadanymi przez nią atutami turystycznymi: piękne kontrastowe krajobrazy, różnorodność szaty roślinnej, wielość gatunków zwierząt, obecność szlaków turystycznych sprzyjających wędrowaniu, możliwość wypoczynku z dala od cywilizacji.

Główną atrakcją gminy są imponujące lasy Puszczy Solskiej z dominującą sosną, w wielu niedostępnych miejscach zachowane w stanie niemal pierwotnym. Bardzo charakterystyczne są tu śródwydmowe jeziorka oraz wąskie i płytkie zastoiska. (GUS)

 

GUS
Gmina Biłgoraj  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki