wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / kłobucki / Krzepice
  • Widok z lotu ptaka
  • Widok z lotu ptaka
  • Kościół, ołtarz główny
  • Starokrzepice, szkoła
  • Starokrzepice, szkoła
  • Przychodnia
  • Starokrzepice, remiza OSP
  • Starokrzepice, figura Matki Bożej przy kościele
  • Starokrzepice, szkoła
  • Starokrzepice


GMINA KRZEPICE
(powiat kłobucki)


Gmina Krzepice jest położona w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w obrębie Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Liswarty – Prosny. Krzepice są gminą miejsko-wiejską obejmującą 13 miejscowości zajmujących obszar 79,0 km2, zamieszkiwanych przez 9359 osób, co daje gęstość zaludnienia równą 119 osób na 1 km2.

Krzepice jako siedziba gminy pełnią funkcję administracyjno-kulturalną w stosunku do położonych wokół miejscowości. Miasto zajmuje obszar 28 km2 (35,0% obszaru całej gminy) a zamieszkują je 4503 osoby (48,1% wszystkich mieszkańców).

Gmina posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną. Długość sieci wodociągowej w 2009 r. wynosiła 75,8 km, sieci kanalizacyjnej - 49,7 km. Korzystało z niej odpowiednio 91,0% i 50,5% ludności tego obszaru. Zasoby mieszkaniowe w gminie według stanu na koniec 2008 r. obejmują 2876 mieszkań. Na tysiąc mieszkańców przypada 307 mieszkań. W 2009 r. do użytku oddano 8 mieszkań.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne obejmujące gleby o różnym stopniu przydatności dla rozwoju rolnictwa zajmują większość jej powierzchni. Na koniec roku 2009 w rejestrze Regon zarejestrowanych było 770 podmiotów. Znacząca większość to małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną, budowlaną, handlową i transportową. Liczba pracujących na terenie gminy w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników wynosiła na koniec 2009 r. 1636 osób. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2009 r. to 305 osób (5,2% osób w wieku produkcyjnym).

W mieście zachował się średniowieczny układ urbanistyczny. Warte uwagi są także: zabytkowy kościół parafialny św. Jakuba z XIV wieku, zabudowania poklasztorne z końca XV wieku, XVIII i XIX-wieczne kamienice w rynku. Pozostałością po licznej do 1939 r. społeczności żydowskiej są ruiny synagogi oraz powstały na przełomie XVII i XVIII wieku cmentarz żydowski z unikatowymi żeliwnymi macewami (jedno z większych skupisk takich nagrobków w Europie).(GUS)


GUS
Gmina Krzepice - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki