wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / częstochowski / Kruszyna


GMINA KRUSZYNA
(powiat częstochowski)


Kruszyna jest gminą położoną w północnej części powiatu częstochowskiego. W jej skład wchodzi 17 miejscowości zajmujących powierzchnię 93,6 km2. Teren gminy zamieszkuje 4881 osób (50,3% stanowią kobiety). Liczba ludności na 1 km2 powierzchni wynosi 52 osoby, co wskazuje na małą gęstość zaludnienia. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Gmina posiada rozbudowaną sieć wodociągową o długości 72,8 km, z której korzysta 97,3% ludności. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi jedynie 4,5 km a korzysta z niej 13,7% mieszkańców. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności w 2008 r. wynosiły 329 mieszkań. W 2009 r. oddano do użytkowania 10 mieszkań.

W rejestrze Regon w 2009 r. zarejestrowanych było 197 podmiotów gospodarki narodowej (głównie w sektorze prywatnym - 91,9%). Największą grupę stanowią jednostki prowadzące działalność handlową i budowlaną. Dzięki surowcom występującym na tym terenie (iły, gliny, torfy) rozwija się również produkcja materiałów budowlanych. Liczba pracujących w firmach zatrudniających powyżej 9 osób w 2009 r. wynosiła 243 osoby. W urzędzie pracy na koniec 2009 r. było zarejestrowanych 228 osób bezrobotnych (7,3% ludności w wieku produkcyjnym); 42,5% bezrobotnych stanowiły kobiety.

Duże kompleksy leśne (lesistość wynosi 38,4%) malowniczo położone w dolinie Warty stanowią idealne miejsce do rekreacji i wypoczynku. Gmina posiada 3 pomniki przyrody. W znajdującym się na jej terenie turystycznym obiekcie zbiorowego zakwaterowania w 2009 r. udzielono 12251 noclegów. Niewątpliwą atrakcją turystyczną jest zespół pałacowo-parkowy w Kruszynie, w skład którego wchodzą: park, pałac, kaplica Sobieskiego i pustelnia. Warta uwagi jest również istniejąca od XIX wieku stadnina koni specjalizująca się w hodowli koni pełnej krwi angielskiej.(GUS)


GUS
Gmina Kruszyna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki