wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / bielski / Kozy


GMINA KOZY
(powiat bielski)


Gmina wiejska Kozy położona jest w południowo - wschodniej części województwa śląskiego, na terenie powiatu bielskiego. Graniczy z gminami: Porąbka, Wilamowice, Wilkowice (powiat bielski) Czernichów (powiat żywiecki), Kęty (powiat oświęcimski w woj. małopolskim) oraz z miastem Bielsko-Biała. Gmina zajmuje obszar
o powierzchni 2674 ha, w tym 38,5% stanowią lasy. Atrakcyjnie usytuowanie gminy u podnóża Beskidu sprawia, że posiada dogodne warunki do wypoczynku i turystyki. Kozy liczą 12043 mieszkańców (6257 kobiet i 5786 mężczyzn), na 1 km2 przypada 450 osób.

Liczba mieszkańców na przestrzeni lat systematycznie wzrasta,w porównaniu z 2000 r. odnotowano wzrost o 10,3%.W 2009 r. oddano do użytkowania 48 mieszkań, wszystkie w budownictwie indywidualnym. Gmina jest zwodociągowana, 87,1% ludności korzysta z instalacji wodociągowej, z sieci kanalizacyjnej - 25,6%. Na 100 km2 przypada 414,4 km sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej - 172,8 km. Na koniec 2009 r. zarejestrowanych było 1333 podmiotów gospodarki narodowej, dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (1190). Liczba pracujących według stanu na 31 XII 2009 r. wyniosła 1334 osób w tym 48,2% stanowiły kobiety.

Na terenie gminy znajduje się wiele cennych obiektów zabytkowych m.in.: stanowisko archeologiczne w miejscu, gdzie stał stary zamek z XIV wieku (dawna siedziba rycerzy księcia oświęcimskiego), kapliczka św. Jana Nepomucena, w centrum wsi uwagę zwracają zabudowania dworskie (pałac hr. Czecza) oraz barokowa czworoboczna owczarnia z XVII wieku, kościół neoromańsko - neogotycki z początku XX wieku, neobarokowa willa podmiejska z końca XIX wieku.
(GUS)


GUS
Gmina Kozy  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki