wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KOSZYCE
(powiat proszowicki)


Gmina wiejska Koszyce położona jest we wschodniej części powiatu proszowickiego. Obszar o powierzchni 66 km2 zamieszkały jest przez 5,6 tys. osób, co generuje gęstość zaludnienia w wysokości 84 osoby na km2 i jest to 4 wartość wśród 6 gmin w powiecie. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku utrzymywał się na ujemnym poziomie i w 2009 roku osiągnął wartość minus 3,2 promila. Gmina jako jedna z dwóch w powiecie charakteryzuje się ujemnym saldem migracji ogółem, które kształtowało się na poziomie minus 26 i w przeliczeniu na 1000 mieszkańców było najniższe w powiecie.

W rejestrze REGON zarejestrowanych jest 299 podmiotów gospodarki narodowej. Największy udział –36% przypada na handel i naprawę pojazdów samochodowych. Natomiast sekcja budownictwa stanowi ponad 12% ogółu podmiotów. W 2009 roku liczba pracujących wynosiła 204, natomiast 220 osób zarejestrowanych było jako bezrobotne. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 246, a przyjeżdżało 78 osób.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 27,5 m2 na 1 mieszkańca i jest to 5 wartość w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostały 3 mieszkania. Rozwój infrastruktury komunalnej na terenie gminy przedstawia się następująco: 40% ogółu ludności korzysta z sieci wodociągowej, natomiast z sieci kanalizacyjnej 36% mieszkańców (jest to najlepszy wynik w powiecie). Gmina zajmuje 2 miejsce w powiecie pod względem wielkości dochodów własnych budżetów gmin na 1 mieszkańca (816 zł). Ponadto posiada typowo rolniczy charakter – powierzchnia użytków rolnych stanowi ponad 76% (dane z 2005 roku), lesistość kształtuje się na poziomie 3%. Na terenie gminy, w dawnej synagodze, zlokalizowane jest Muzeum Ziemi Koszyckiej.(GUS)

 

GUS
Gmina Koszyce- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »