wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / lubliniecki / Koszęcin
 • Ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Koszęcin.
 • Ścieżka dydaktyczna Nadleśnictwa Koszęcin.
 • Zespół "Śląsk" - 2012 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Zespół "Śląsk" - 2014 r.
 • Widok Koszęcina z wieży widokowej
 • Restauracja
 • Tablica upamiętniająca Walentego Roździeńskiego
 • Fitness i siłownia w plenerze
 • Ośrodek zdrowia
 • Wieża widokowa
 • Główna ulica
 • Brama do parku pałacowego
 • Dom kultury z widoczną kopułą obserwatorium
 • Dom kultury
 • Zespół szkół
 • Wnętrze kościoła Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Wnętrze kościoła pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Wnętrze kościoła pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Kościół pw. Świętej Trójcy z XVIII wieku
 • Siedziba Nadleśnictwa Koszęcin


GMINA KOSZĘCIN
(powiat lubliniecki)


Gmina Koszęcin jest położona w południowo-wschodniej części powiatu lublinieckiego. W skład gminy wchodzi 9 miejscowości zajmujących obszar 129,1 km2, zamieszkanych przez 11,6 tys. osób. Gęstość zaludnienia – 90 osób na 1 km2 - jest jedną z wyższych w powiecie lublinieckim. W 2009 r. po raz pierwszy od kilku lat odnotowano dodatni przyrost naturalny (na 1000 ludności wyniósł 3,0).

Gmina posiada sieć wodociągową i kanalizacyjną. Długość sieci wodociągowej wynosi 106,7 km, długość sieci kanalizacyjnej to 47,8 km. Ludność korzystająca z instalacji wodociągowej stanowi 79,0%, a z sieci kanalizacyjnej 40,2% ogółu ludności.

Zasoby mieszkaniowe na terenie gminy wyniosły wg stanu na koniec 2008 r. 3571 mieszkań. Na 1000 ludności przypadało 310 mieszkań.

Na terenie gminy Koszęcin działalność prowadzi 855 podmiotów gospodarki narodowej. Większość to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (85,4% wszystkich zarejestrowanych w rejestrze Regon), wśród których znaczącą grupę stanowią jednostki handlowe i budowlane. Liczba pracujących na terenie gminy w jednostkach zatrudniających powyżej 9 pracowników na koniec 2009 r. wyniosła 1040 osób. Bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy było 440 (tj. 5,9% osób w wieku produkcyjnym); 48,4% wszystkich bezrobotnych stanowią kobiety.

Gmina ma charakter leśno - rolniczy, z tendencją do umacniania turystyki. Istotnym elementem krajobrazu są lasy zajmujące ponad połowę jej obszaru (lesistość wynosi 51,5%). Przez gminę prowadzą trasy i szlaki turystyczne, na których można podziwiać zabytki sztuki sakralnej i świeckiej. Na terenie gminy działają dwa turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania, w których w 2008 r. udzielono 2164 noclegi. Rozwija się zabudowa letniskowa.

Ważnym elementem rozpoznawalności Koszęcina w kraju jest siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, mieszcząca się w pięknym zespole pałacowo-parkowym.(GUS)


GUS
Gmina Koszęcin- Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki