wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

śląskie / żywiecki / Koszarawa


GMINA KOSZARAWA
(powiat żywiecki)


Gmina Koszarawa położona jest we wschodniej części Beskidu Żywieckiego. Jest to mała gmina (1 miejscowość i 1 sołectwo) o powierzchni 3156 ha, zamieszkana przez 2471 osób. Gęstość zaludnienia wynosi 78 osób na 1 km2 i jest jedną z niższych w powiecie żywieckim. W ostatnich latach przyrost naturalny w gminie jest ujemny.
W 2009 r. oddano do użytkowania 7 mieszkań, a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach mieszkaniowych na 1 osobę w 2008 r. wynosiła 33 m
2 i była największa w powiecie żywieckim.

Na terenie gminy nie ma aktualnie sieci kanalizacyjnej, ani wodociągowej. Gmina przystąpiła do projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, realizowanego przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, w ramach którego w Fazie II przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie gminy Koszarawa nie ma przemysłu, w rejestrze REGON zarejestrowane są 164 podmioty gospodarki narodowej, z czego 88% to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Dominuje działalność handlowa. Liczba pracujących wyniosła na koniec 2009 r. 140 osób (bez pracujących w rolnictwie indywidualnym).

Mimo turystycznego charakteru gminy Koszarawa, nie ma na jej terenie obiektów zbiorowego zakwaterowania. Biegną tędy szlaki turystyczne na Babią Górę, Pilsko, Lachów Groń czy Mędralową. Lasy zajmują 49% powierzchni gminy. W jej granicach znajduje się część Parku Babiogórskiego oraz jego strefa ochronna. Z racji swego położenia gmina należy do Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich.(GUS)


GUS
Gmina Koszarawa  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki