wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KORONOWO
(powiat bydgoski)


Gmina miejsko-wiejska Koronowo położona jest w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu bydgoskiego. Obszar gminy Koronowo rozciąga się nad malowniczym zakolem rzeki Brdy. Jest jedną z największych obszarowo gmin w województwie (412 km2, w tym miasto 28 km2). Na obszarze gminy, poza miastem Koronowem, znajdują się 33 sołectwa. Według stanu na koniec 2009 r. gminę zamieszkiwało 23,7 tys. osób, z tego 11 tys. w mieście, zaś na terenach wiejskich 12,7 tys. osób.

W końcu 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1576 podmiotów gospodarczych (67 podmiotów w przeliczeniu na 1000 mieszkańców), głównie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo.

W 2009 r. oddano do użytkowania 80 mieszkań. W końcu grudnia w zasobach mieszkaniowych znajdowało się 7,1 tys mieszkań o przeciętnej powierzchni użytkowej 75,3 m2.

W gminie Koronowo dominują dwie funkcje: rolnicza i turystyczno-wypoczynkowa. Funkcja rolnicza dominuje w części zachodniej gminy. Na terenie gminy w 2009 r. powierzchnia użytków rolnych wynosiła 23373 ha (56,8% powierzchni ogólnej). Funkcja turystyczno-wypoczynkowa, związana z walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi i historycznymi gminy, skoncentrowana jest w części wschodniej i centralnej, głównie wzdłuż 42-kilometrowego Zalewu Koronowskiego oraz wzdłuż rynny polodowcowych Jezior Byszewskich. Zalew Koronowski otoczony sosnowymi lasami spełnia warunki do uprawiania sportów wodnych. Natomiast łańcuch Jezior Byszewskich stanowi atrakcję dla kajakarzy i wędkarzy. Na obszarze gminy znajdują się Krajeńskie Bagna zaliczane do sieci obszarów Natura 2000. Powierzchnia lasów wyniosła 12580 ha (30,6% ogólnej powierzchni). Piękno obszaru wzbogacają 49 pomniki przyrody. Różnorodne warunki przyrodnicze sprawiają, że jest ona miejscem letniego wypoczynku. Na terenie gminy Koronowo znajduje się 11 turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania (5 lokata w rankingu gmin województwa), w których znajduje się łącznie 1260 miejsc noclegowych. W 2009 r. udzielono 55,9 tys. noclegów (8 lokata w rankingu gmin województwa), co stanowiło 50,7 % ogółu udzielonych noclegów w powiecie bydgoskim. (GUS)


GUS
Gmina Koronowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki