wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina


GMINA KORCZYNA
(powiat krośnieński)

 


Gmina Korczyna leży w województwie podkarpackim w powiecie krośnieńskim i zajmuje jego północno-wschodnią część. Jej obszar to 93 km2, a terytorialnie to 7 miejscowości. Zamieszkują ją 10932 osoby, gęstość zaludnienia to 117 osób na 1 km2, gdzie przypadają 103 kobiety na 100 mężczyzn, a przyrost naturalny jest dodatni i wynosi 2,8 na 1000 ludności i jest jednym z wyższych w powiecie.

 

Obszar gminy obejmuje północno-wschodnią część Kotliny Krośnieńskiej oraz południową część Pogórza Dynowskiego, znaczny fragment znajduje się w granicach Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Położenie to wpływa na wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy, które uzupełnione licznymi zabytkami bogatej historii sprzyjają rozwojowi turystyki na tym terenie. Szczególnie odwiedzanym miejscem przez turystów jest rezerwat skalny „Prządki”. Na terenie gminy występuje 3 pomniki przyrody. Lesistość w gminie wynosi 35,3%.

 

Gmina ma charakter rolniczy, występuje tutaj 2360 gospodarstw rolnych o obszarze 5079 ha, co stanowi 54,6% powierzchni ogólnej gminy.

 

W systemie REGON zarejestrowano 704 podmioty gospodarcze co oznacza, że na 10 tys. ludności zarejestrowane są 644 jednostki. Wśród nich dominują zakłady należące do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych - 28,8%, jednostki przemysłowe stanowią 14,8%, a budowlane 13,9%. Z ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów 84,7%, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Większość gminy jest skanalizowana i zwodociągowana. Na 100 km2 przypada 86,8 km sieci wodociągowej i 108,1 km sieci kanalizacyjnej. Stwarza to korzystne warunki do rozwoju budownictwa. Gmina posiada 276 mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

 

Gmina posiada dobre połączenie komunikacyjne. Oddalona jest od Krosna o 5 km. Drogi wojewódzkie i krajowe zapewniają dogodne połączenie z Rzeszowem. Wskaźnik liczby pracujących dla gminy wynosi 83,2 osoby na 1000 ludności.(GUS)


GUS Gmina Korczyna - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej