wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Zdjęcie satelitarne
 • Gazeta Bielińska
 • Zespół Pieśni i Tańca "Jodełki" z Huty Nowej
 • Położenie Huty Nowej w gminie Bieliny
 • Panorama na Łysogóry
 • Zimowy krajobraz Huty Nowej
 • Zimowa panorama
 • Reklama Pizzerii Jaga
 • Plan wsi Huta Nowa w roku 1822
 • Tradycje przemysłowe Huty Nowej
 • Nowa szkoła w Hucie Nowej
 • Budowa nowej szkoły w Hucie Nowej
 • Budowa nowej szkoły w Hucie Nowej
 • Budowa nowej szkoły w Hucie Nowej
 • Naczynia z domowego lamusa
 • Dawny sprzęt z gospodarstw domowych Huty i okolic
 • Makieta świętokrzyskiej wsi
 • Makieta gospodarstwa wiejskiego
 • "Jodełki" Dziecęcy Zespół Pieśni i Tańca przy SP
 • Stróje regionalne noszone dawniej przez mieszkańców Huty
 • Sprzęty z domowego lamusa
 • Najmłodsi mieszkańcy Huty Nowej
 • Najmłodsi mieszkańcy Huty z Rodzicami
 • Stara Szkoła w Hucie Nowej


GMINA BIELINY
(powiat kielecki)


Gmina Bieliny posiada status jednostki wiejskiej. Największym bogactwem gminy jest piękne, nieskażone środowisko naturalne. Malownicze położenie w otulinie Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego sprawia, że jest to idealny teren do rozwoju turystyki. Przez teren gminy prowadzą liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe i narciarskie). Piękno przyrody, walory rekreacyjne i dziedzictwo kulturowe, a także dogodna lokalizacja czynią region atrakcyjnym.

Gospodarka gminy bazuje na rolnictwie. Obecnie gmina słynie z plantacji truskawek i ze względu na obszar upraw nazwana jest zagłębiem truskawkowym.

Gminę zamieszkuje 9,9 tys. osób, tj. 4,9% ludności powiatu kieleckiego. Na obszarze 88 km2, jaki zajmuje daje to stosunkowo wysoką gęstość zaludnienia na poziomie 112 osób/km2. Na przestrzeni lat 2002-2009 liczebność mieszkańców gminy nieznacznie zwiększyła się o 1,1%. We wskazanym okresie zaobserwowano również mniej korzystne zjawiska demograficzne. Przyrost naturalny nadal notowany jest w gminie na dodatnim poziomie, ale jego współczynnik zmniejszył się z 5,8 ‰ w 2002 r. do 4,6‰ w 2009 r. Zdecydowanie więcej osób opuszcza gminę niż wybiera ją na miejsce zamieszkania. Saldo migracji zmniejszyło się z 2,0‰ do minus 2,8‰. Wskaźnik obciążenia demograficznego kształtuje się w gminie na umiarkowanie wysokim poziomie, tj. na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 57 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Na terenie gminy istnieje możliwość korzystania z dwóch podstawowych sieciowych systemów infrastruktury, przy czym z sieci wodociągowej korzysta 64,2% mieszkańców, z kanalizacyjnej 28,0%. Gmina nie posiada sieci gazociągowej.

W gminie prowadzi działalność 3,9% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie. Niższy odsetek odnotowano w 4 gminach powiatu kieleckiego, przy czym najniższy w gminie Pierzchnica (1,8%). Na 1000 ludności w gminie Bieliny przypadają 52 jednostki gospodarcze jest to jeden z niższych wyników poniżej średniej powiatowej (65). Dominują firmy z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych. Gmina grupuje 4,4% osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Gospodarka gminy bazuje głównie na rolnictwie. Spośród osób pracujących według stanu na 31 XII 2008 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w przemyśle i budownictwie zatrudniona była 1 osoba, w usługach rynkowych - 15, a nierynkowych - 25. (GUS)


GUS
Gmina Bieliny - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej