wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

 • Las
 • Stowarzyszenie Historia i Pamięć z Tucholi
 • Loteria
 • Publiczność podczas wystempu grupy Toples
 • Ścieżka nad jezioro
 • Jezioro Kęsowskie
 • Kęsowo z lotu ptaka
 • Zespół Toples
 • Dla Kuby
 • Grota
 • Las
 • Dwór w Kęsowie
 • Urząd Gminy w Kęsowie
 • Bunkier
 • droga[1]
 • Lisia Góra
 • Kości
 • nasza ulica
 • Sklep spożywczy
 • Świetlica
 • Plac zabaw
 • KĘSOWO
 • Nasz kościół w Kęsowie


GMINA KĘSOWO
(powiat tucholski)


Gmina wiejska Kęsowo położona jest w zachodniej części powiatu tucholskiego w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje swoim zasięgiem 10 sołectw z 20 miejscowościami. Pod względem zajmowanej powierzchni gmina zaliczana jest do średniej wielkości gmin — jej powierzchnia wynosi 109 km2. Gmina w 2009 r. liczyła 4,4 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia w gminie była stosunkowo niska i wynosiła 40 osób na km2 (121 lokata w rankingu gmin województwa). Przeciętnie na 100 mężczyzn przypadało 97 kobiet (10 lokata). W gminie Kęsowo odnotowano najwyższy w całym województwie przyrost naturalny w przeliczeniu na 1000 ludności wynoszący 8,6. Saldo migracji ogółem na 1000 ludności wyniosło natomiast minus 6,2, co oznacza 135 miejsce wśród gmin województwa.

W gminie na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 197 podmiotów gospodarczych, z czego 93% to podmioty z sektora prywatnego. Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało zaledwie 45 podmiotów gospodarczych, co uplasowało Kęsowo na 135 miejscu w rankingu gmin województwa. Najwięcej podmiotów gminie należało do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych — 29% ogółu podmiotów, budownictwo — 16% udziału oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo — 12% udziału.

W minionym roku władze gminy Kęsowo wydatkowały z budżetu gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca 3803 zł, co pozwoliło na gminie znaleźć się na 5 lokacie w rankingu gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Pod koniec 2009 r. w zasobach mieszkaniowych w gminie znajdowało się 1113 lokale, przy czym przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 osobę wyniosła 21,1 m2 i pod tym względem gmina zajęła 111 lokatę w rankingu gmin. Na 100 km2 w 2008 r. przypadało 71,1 km sieci wodociągowej oraz 53,2 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej korzystało 87% ludności, a z sieci kanalizacyjnej — 55%.

Gmina ma charakter typowo rolniczy — użytki rolne zajmowały obszar 8,5 tys. ha, co stanowiło blisko 78% powierzchni gminy ogółem. Lasy obejmowały powierzchnię 1,3 tys. ha, a lesistość wynosiła 12%. Gmina Kęsowo położona jest na obrzeżu Borów Tucholskich, na Szlaku Kasztelańskim, który cechuje bardzo urozmaicony teren. Program NATURA 2000 obejmuje ochroną 1 obszar na terenie gminy — Bory Tucholskie. Obszar prawnie chroniony zajmował 12,0 tys. ha (100%). W 2009 r. znajdowały się tu 4 pomniki przyrody.(GUS)


GUS
Gmina Kęsowo - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki