wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / kamiennogórski / Kamienna Góra
 • MDP na obozie szkoleniowym
 • Most nad Bobrem
 • Przystań nad Bobrem
 • Dożynki wiejskie 2015
 • Peregrynacja obrazu św.Józefa
 • Gminne dożynki 2015
 • Dożynki gminne 2015
 • Niedziela palmowa 2015
 • Konkurs stołów wielkanocnych 2015
 • Świeto kobiet 2015
 • Teren cmentarza
 • Tablica nagrobna z 1941r
 • Miejsce pochówku Marii i Augusta małż.Kuffer
 • Nagrobek dziecka z 1928r
 • Kamienny zbiornik na wodę
 • Budynek dzwonnicy
 • Grobowiec z piaskowca
 • Widok ogólny cmentarza
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi
 • Przedwojenna zabudowa wsi


GMINA KAMIENNA GÓRA
(powiat kamiennogórski)


Gmina wiejska Kamienna Góra leży między Górami Kamiennymi i Rudawami Janowickimi w Kotlinie Kamiennogórskiej. Położona jest w południowej części województwa. Atutem jest bliskie sąsiedztwo z Czechami. Zajmuje 158 km2 powierzchni, a zamieszkuje ją 8,9 tys. osób, co wskazuje na małą gęstość zaludnienia – 56 osób na 1 km2. Gmina obejmuje 21 miejscowości wiejskich o zróżnicowanym obszarze i liczbie ludności. Od lat obserwuje się systematyczny wzrost liczby mieszkańców. W 2009 r. na 1000 ludności saldo migracji wyniosło 4,5 - jedyne dodatnie w powiecie kamiennogórskim, a przyrost naturalny 3,8.

Gmina ma charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią 61,8% powierzchni gminy, z czego grunty orne zajmują 41,6% powierzchni, łąki - 35,9%, a pastwiska – 19,3%. Lasy pokrywają 31,8% powierzchni gminy. W sektorze rolniczym działa 13,8% zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w gminie, a pracuje 4,3% ogółu pracujących.

Ważna dla gospodarki gminy jest też działalność przemysłowa. Spośród 1,1 tys. ogółu pracujących 72% pracuje w sektorze przemysł i budownictwo, w tym ponad 73% w przetwórstwie. Wśród 0,6 tys. podmiotów gospodarczych najwięcej działa w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (23,9%) oraz w budownictwie (16,6%). Na 10 tys. ludności przypadają 672 podmioty (w powiecie - 891), co świadczy o niskim potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu. Na 1000 mieszkańców pracuje 96 osób.

Mieszkańcy wykorzystują walory regionu, o czym świadczą liczne gospodarstwa agroturystyczne. Jest to miejsce doskonałe do uprawiania rożnych form turystyki krajoznawczej, edukacyjnej, konnej, rowerowej i narciarskiej. Krajobrazy i osobliwości natury, jak np: rezerwat „Głazy Krasnoludków, czy „Diabelska Maczuga” uzupełnia zabytkowa architektura – najcenniejszym obiektem jest pocysterski zespół klasztorny w Krzeszowie – perła europejskiego baroku. Na terenie gminy funkcjonują 3 obiekty noclegowe turystyki z 1735 miejscami noclegowymi. W 2009 r. udzielono 3,4 tys. noclegów, w tym 0,3 tys. turystom zagranicznym. Stopień wykorzystania miejsc kształtował się na niskim poziomie (14,6%).

Słaby dostęp mieszkańców obszarów wiejskich do infrastruktury wodno – kanalizacyjnej utrudnia rozwój gospodarczy. Tylko 8,2% ludności korzysta z sieci gazowej, 33,7% z kanalizacji, a 80,4% z wodociągu. W gminie funkcjonują; 2 zakłady opieki zdrowotnej, 4 biblioteki (łącznie z filiami), 9 placówek wychowania przedszkolnego, 3 szkoły podstawowe i 2 gimnazja.(GUS)

 

GUS
Gmina Kamienna Góra  - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »