wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

lubelskie / radzyński / Kąkolewnica Wschodnia

 


GMINA KĄKOLEWNICA WSCHODNIA
(powiat radzyński)


 


Gmina Kąkolewnica leży w północnej części powiatu radzyńskiego, 90 km od Lublina, przy drodze krajowej Białystok-Lublin i magistrali krajowej Berlin-Moskwa. Gmina zajmuje powierzchnię 147,5 km2, zamieszkuje ją ponad 8,4 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 58 osób na km2.

 

Gmina ma charakter typowo rolniczy i rolnictwo jest głównym źródłem utrzymania mieszkańców. Użytki rolne zajmują prawie 72% powierzchni ogólnej gminy, lasy natomiast 24,5% powierzchni ogólnej. Główne uprawy roślinne to zboża i ziemniaki, hodowla to trzoda chlewna i bydło.

 

Zasoby mieszkaniowe gminy wyniosły 2223 mieszkania. W 2009 roku oddano do użytkowania kolejnych 6 mieszkań w budownictwie indywidualnym. Ponad 52% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej a tylko 6,5% z sieci kanalizacyjnej. W gminie znajduje się 458 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON z czego 383 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, najczęściej w zakresie handlu, budownictwa, usług i transportu.

 

Przez teren gminy przepływa rzeka Krzna i kanał Wieprz-Krzna. Gmina zainteresowana jest rozwojem produkcji zdrowej żywności i agroturystyki oraz zaplecza dla inwestorów przy wschodnim pasie przygranicznym. Szereg gminnych imprez kulturalnych swym zasięgiem obejmuje powiat i województwo. Są to Wojewódzkie Spotkania Kabaretowe „Kąkolewisko”, Powiatowe Spotkania Twórców Wsi, Festiwal Pierogów. Główne atrakcje turystyczne gminy to: piękne lasy, zabytki sakralne, miejsca walki i męczeństwa oraz okolica kanału Wieprz-Krzna. Najważniejsze zabytki to: XVIII-wieczny kościół w Kąkolewnicy, drewniany kościół w Polskowoli, sanktuarium leśne w Turowie oraz miejsce zbrodni NKWD tzw. Mały Katyń uroczysko Baran w lasach turowskich. (GUS)

 

GUS Gmina Kąkolewnica Wschodnia - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

 

Wizytówki