wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

małopolskie / limanowski / Jodłownik


GMINA JODŁOWNIK
(powiat limanowski)


Gmina wiejska Jodłownik położona jest w północnej części powiatu limanowskiego, na terenie Beskidu Wyspowego. Obszar o powierzchni 72 km2 zamieszkały jest przez 8,1 tys. osób, co determinuje niską gęstość zaludnienia na poziomie 113 osób na km2. Przyrost naturalny na terenie gminy od 2000 roku jest dodatni i w ubiegłym roku wyniósł 3,6 promila. Saldo migracji ogółem jest natomiast od 2000 roku ujemne i w 2009 roku kształtowało się na poziomie minus 8 osób - wyjątek stanowi tu rok 2005 gdy wynosiło ono 0.

W rejestrze REGON zarejestrowane są 463 podmioty gospodarki narodowej. Największy udział w ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów – 29% - ma sekcja handlu i naprawy pojazdów samochodowych, natomiast budownictwo obejmuje 20% wszystkich podmiotów. Liczba pracujących wynosiła 515, natomiast 485 osób zarejestrowanych było jako bezrobotni. W 2006 roku do pracy z terenu gminy wyjeżdżało 367, a przyjeżdżały 64 osoby.

Przeciętna powierzchnia mieszkań będących w zasobach wynosi 23,1 m2 na osobę i jest to 3 wynik w powiecie. W 2009 roku do użytkowania oddane zostało 15 nowych mieszkań. Infrastruktura komunalna na terenie gminy jest na niskim poziomie. Dostęp do sieci wodociągowej posiada 32% mieszkańców (7 miejsce na 12 gmin w powiecie), natomiast 6% ludności korzysta z kanalizacji.

68% całkowitego obszaru gminy stanowi powierzchnia gruntów ornych, 19% obszaru jest zalesionych. Do atrakcji turystycznych regionu zaliczyć można zabytkowy drewniany kościół z XVI w. w Jodłowniku. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodniczo – klimatyczne, jest również atrakcyjna pod względem turystyki sportowej. Aktywnie spędzających czas przyciąga licznymi szlakami turystycznymi, umożliwiającymi wędrówki piesze, rowerowe i konne. W zimie można tu również jeździć na nartach.(GUS)

 

GUS
Gmina Jodłownik - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »