wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

kujawsko-pomorskie / żniński / Janowiec Wielkopolski
 • w3
 • w1
 • w7
 • DSC03573
 • DSC01354
 • DSC03312
 • DSC03237
 • 13
 • IMG_20130722_191028
 • IMG_20130722_192007 - Kopia
 • WP_20140522_006


GMINA JANOWIEC WIELKOPOLSKI
(powiat żniński)


Gmina miejsko-wiejska Janowiec Wielkopolski położona jest w południowo-zachodniej części powiatu żnińskiego w województwie kujawsko-pomorskim i obejmuje swoim zasięgiem 21 sołectw z 28 miejscowościami. Pod względem powierzchni gmina zaliczana jest do gmin średniej wielkości — jej powierzchnia wynosi 131 km2. Gmina w 2009 r. liczyła 9,3 tys. mieszkańców — w samym mieście Janowiec Wielkopolski mieszkało 4,1 tys. osób. Gęstość zaludnienia w gminie wynosiła 71 osób na 1 km2. Na 100 mężczyzn przypadały 103 kobiety. W gminie odnotowano dodatni przyrost naturalny — na 1000 ludności ukształtował się na poziomie 1,9. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 20%, w wieku produkcyjnym — 65% (wysoki odsetek w porównaniu z innymi gminami), a w wieku poprodukcyjnym — 15%. Wśród 902 zarejestrowanych w końcu 2009 r. bezrobotnych 60% stanowiły kobiety.

W gminie na koniec 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 697 podmiotów gospodarczych, z czego 97% to podmioty z sektora prywatnego. Tym samym na 1000 mieszkańców przypadało 75 podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w gminie było w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29% udziału) oraz budownictwo (18%).

W 2009 r. w gminie Janowiec Wielkopolski do użytkowania zostało oddanych 11 mieszkań (wszystkie z zakresu budownictwa indywidualnego) o łącznej powierzchni 1364 m2. Na 100 km2 powierzchni w 2008 r. przypadało 114,0 km sieci wodociągowej oraz 29,2 km sieci kanalizacyjnej. Z sieci wodociągowej korzystało 82% ludności, a z sieci kanalizacyjnej — 41%.

Na rolniczy charakter gminy wskazuje powierzchnia użytków rolnych, których w 2009 r. było 11,1 tys. ha, co stanowiło 85% powierzchni gminy ogółem. W 2009 r. znajdowały się 54 pomniki przyrody. Lasy obejmowały powierzchnię 747 ha, a lesistość wynosiła 6%. Położenie Janowca Wielkopolskiego na szlaku piastowskim i naturalne warunki z rynnami jezior oraz siecią szlaków turystycznych umożliwiają rozwój turystyki pieszej, rowerowej, kajakarskiej, żeglarskiej i wędkarskiej.(GUS)


GUS
Gmina Janowiec Wielkopolski - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki