wsiepolskie.pl

Encyklopedia Wsi i Regionów

Gmina

dolnośląskie / jeleniogórski / Janowice Wielkie
 • Zamek Bolczów przedwojenna pocztówka
 • Rudawy Janowickie
 • Krzyż pokutny w szczycie kościoła NMP
 • Tablica na szlaku ścieżki edukacyjno-przyrodniczej
 • Widok na kościół w Janowicach Wielkich
 • Podgrzybek z janowickich lasów
 • Janowice Wielkie widok z Sokolika
 • Wiadukt na Bobrze
 • Pluszcz nad Bobrem
 • Stare Janowice młyn
 • Buczyna pod zamkiem Bolczów jesienną porą
 • Zegar na wieży kościoła NMP
 • Żurawina
 • wiąz górski pod zamkiem Bolczów fot. M. Bochynek
 • Rosiczka fot.M.Bochynek
 • Bombki dekorowane haftem
 • Rzeźbiarstwo ludowe
 • Ręcznie haftowane serwetki
 • Kościół
 • Urząd pocztowy w Janowicach Wielkich
 • Aleja jarzębu szwedzkiego zimą
 • Tablica informacyjna
 • Plebania
 • Ośrodek zdrowia


GMINA JANOWICE WIELKIE
(powiat jeleniogórski)


Gmina wiejska Janowice Wielkie położona jest w północno – wschodniej części powiatu jeleniogórskiego, a obejmuje część Gór Kaczawskich i Rudaw Janowickich, stanowiących część Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Janowice Wielkie są siedzibą gminy, a w jej skład wchodzi 6 miejscowości wiejskich. Jest to niewielka gmina zajmująca powierzchnię 57,8 km2, co stanowi 9,2% powierzchni powiatu. Gmina liczy 4,1 tys. mieszkańców, co daje gęstość zaludnienia - 71 osób na 1 km2. Na przestrzeni lat obserwuje się duże wahania w liczbie ludności.

Janowice Wielkie należą do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Obecnie Podstrefa jest już w pełni zagospodarowana. Atutem gminy są dogodne warunki komunikacyjne. Gmina położona jest przy głównym szlaku komunikacyjnym: drogowym (trasa A3) i kolejowym. Bliskość dużego miejskiego ośrodka - Jeleniej Góry - determinuje strukturę przestrzenną gminy w kierunku rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

Znaczącą dla gospodarki gminy jest funkcja handlowo - usługowa i przemysłowa. Działa tu 498 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, w tym najwięcej w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 21,3%, w budownictwie – 17,1% oraz w obsłudze rynku nieruchomości – 15,3%. Z działalnością przemysłową w gminie jest związanych 9,0% jednostek. Spośród ok. 1,0 tys. pracujących w gminie aż 70,1% pracuje w przetwórstwie przemysłowym.

Ważną funkcję w gminie pełni też rolnictwo. W strukturze powierzchni gminy użytki rolne stanowią 52,2%, z czego największy obszar zajmują łąki – ponad 35% powierzchni gminy, pastwiska ponad 30%, grunty orne stanowią również 30%. Lesistość wynosi 39,5%.

Na terenie gminy nie ma infrastruktury turystycznej. Miejscowości w gminie próbują nawiązywać do dawnych tradycji turystycznych. Znajduje się tu dobrze rozbudowana sieć szlaków pieszych i rowerowych, co stwarza doskonałe warunki dla rozwijania się turystyki rowerowej i agroturystyki. Obszary prawnie chronione stanowią 44% powierzchni gminy.(GUS)

 

GUS
Gmina Janowice Wielkie   - Statystyczny portret terytorium

Statystyczne Vademecum Samorządowca - innowacyjna publikacja opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawia statystyczne portrety jednostek terytorialnych naszego kraju.
czytaj więcej

Wizytówki

Więcej wizytówek »